Alle projekter

På denne side kan du finde et udvalg af de projekter, Augustinus Fonden har støttet. Oversigten skal udelukkende tjene som inspiration. Den tegner ikke det komplette billede af Augustinus Fondens støtteområder.

Augustinus Fondens støtte til kunst og kultur er rettet mod talent og kvalitet. Indenfor musikken støttes koncertvirksomhed, musikudgivelser og talentudvikling. Til nogle af de største talenter udlånes kvalitetsinstrumenter fra Fondens samling af gamle mesterinstrumenter. Udgivelser af skøn- og faglitteratur, dans og musikdramatik er andre prioriterede støtteområder. Et andet særligt fokusområde er kulturarven, hvor Fonden yder støtte til erhvervelser, bevaring, registrering, forskning og formidling.

Augustinus Fonden støtter sociale indsatser, der retter sig mod specifikke befolkningsgrupper og projekter – fortrinsvis i Danmark. Fonden støtter desuden internationale humanitære formål; både nødhjælp og langsigtede bistandsindsatser.

Augustinus Fonden støtter forskning i bekæmpelse af sygdomme, der i udbredelse og konsekvens betyder, at bekæmpelsen er af almen interesse. I særlige tilfælde støttes også forskning inden for øvrige områder. Fonden støtter internationale studierejser for kandidat- og ph.d.-studerende på danske universiteter samt studerende på de kunstneriske uddannelser. Fonden har særligt fokus på yngre, velkvalificerede musikeres videreuddannelse i udlandet. I begrænset omfang støttes også projekter, der fremmer kvalificeret undervisning og udvikler rammerne for undervisningen på skoler og universiteter.