Viden & Uddannelse
Flådens skeletter under lup
Marie Louise S. Jørkov, Københavns Universitet
Bevillingsår 2015

Skeletter er omdrejningspunktet i post.doc. Marie Louise S. Jørkovs undersøgelse af den danske flåde i 1700- og 1800-tallet. På Retsmedicinsk Institut underkaster hun sømændenes knogler særlige isotop- og sporstofanalyser for at få mere viden om deres sygdomme.

Array
Når en sømand går i land..

I dag ved vi ikke ret meget om leveforholdene for flådens sømænd i 1700- og 1800-tallet. Hvordan levede de? Hvad levede de af? Og hvor kom de fra? Det er de spørgsmål, som analyser af 166 skeletter fra kirkegården ved Holmens Kirke skal give svar på.
Foto: Erhorn-Hummerston

Holmens Kirke er søværnets kirke og på kirkegården, som var i brug op til midten af 1800-tallet, ligger primært søfolk begravet.

En udgravning af kirkegården i forbindelse med en ny tilbygning har givet mulighed for at nærstudere de mange skeletter og give ny viden om søfolkenes liv.

Hårdt liv som sømand

At levevilkårene for søfolk har været hårde og haft indvirkning på sundhed og livsbetingelser er kendt, men i hvor høj grad tilknytningen til flåden har haft indflydelse på den enkelte sømands liv står hen i det uvisse.

Ved at analysere menneskeknogler kan man få vigtige informationer om det enkelte individ, der kan fortælle om kost og sygdomme. For selv om søfolkene har været i begravet i flere 100 år, kan deres knogler give vigtige informationer om levevilkårene på den tid.

Skeletter fortæller deres livshistorie

Forsker ved Københavns Universitet Marie Louise S. Jørkov vil blandt andet analysere skeletternes tænder og knogler for grundstoffet strontium. Netop de analyser kan sige noget om, hvor på kloden sømændene har tilbragt deres barneår, hvilke sygdomme  de har haft og afsløre, hvor i verden sømændene opholdt sig de sidste år af deres liv.

Ved at sammenligne resultaterne med både nationale og internationale antropologiske studier får man et større og mere nuanceret billede af livsvilkår, kost og sygdomme blandt søfolk i den danske flåde  gennem 1600- og 1800-tallet.

På den måde kan man opnå viden om, hvad der særligt kendetegner søfolkenes liv sammenlignet med andre befolkningsgrupper.

Augustinus Fonden støtter projektet med 1 mio. kr.