Kunst & Kultur
Ludvig Holbergs Skrifter
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Bevillingsår: 2009 & 2014

Ludvig Holberg er en vigtig kilde til vores forståelse af den skandinaviske oplysningstid. Desværre har der alt for længe manglet en tidssvarende udgave af hans samlede værker. Det råder et nyt projekt nu bod på.

Array
En pionér i dansk litteratur

Ludvig Holbergs alsidige forfatterskab er en central kilde til vores forståelse af ham og hans samtid.
Foto: Ehrhorn Hummerston

Ludvig Holberg skrev meget andet end den håndfuld komedier, han er kendt for i dag. Hele 37 komedier blev det til, en lang række moralfilosofiske essays, en selvbiografi samt flere skelsættende historiske værker for blot at nævne et uddrag af hans enorme bidrag til den nordiske litteratur- og idehistorie.

To projekter
Siden 2009 har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab sammen med Universitetet i Bergen arbejdet på at gøre forfatterskabet mere tilgængeligt for både fag- og lægfolk. Der er altså både tale om et forskningsprojekt og et kulturformidlingsprojekt.

Forskningsprojektet handler om at gøre teksterne tilgængelige i en tekstkritisk og kommentereret udgave. Disse tekster er allerede tilgængelige på www.holbergsskrifter.dk.

Formidlingsprojektet går et skridt videre. Holberg skrev i en tid, hvor hverken tegnsætning eller retskrivning var standardiseret. Det gør hans værker svært tilgængelige for en moderne læser. Derfor bearbejdes et udvalg af værkerne nu nænsomt, så teksterne kommer til at følge gældende retskrivning. Det udvalg bliver også tilgængeligt på hjemmesiden, men først i løbet af et par år. De bearbejdede tekster udgives også i en trykt udgave, der kommer til at fylde 24 bind.

Augustinus Fonden har siden 2009 støttet begge initiativer med i alt 18,6 millioner kroner.