Sociale initiativer
Indsats mod gråzone-prostitution
Reden KFUK’s Sociale Arbejde
Bevillingsår: 2013

Gråzoneprostitution foregår uden for traditionelle prostitutionsmiljøer. Området er tabubelagt, og der mangler viden og redskaber til handling. I et nyt projekt indsamler Reden, København, viden om området med henblik på oplysning og forebyggelse. Derudover tilbyder de også støtte til unge, der er havnet i gråzoneprostitution.

Array
Viden, forebyggelse
og hjælp til unge i gråzoner

Med et treårigt projekt sætter Reden København fokus på unge i gråzoneprostitution.
Foto: Ehrhorn Hummerston

I de senere år har Rederne, KFUK’s væresteder for prostituerede, fået flere og flere henvendelser fra mindreårige om gråzoneprostitution.

Gråzoneprostitution er en adfærd, hvor seksuelle ydelser udbydes mod at opnå privilegier eller goder, som f.eks. husly, gaver, rusmidler og anerkendelse. Den adskiller sig ofte fra prostitution i forhold til hyppighed og følelsesmæssig involvering, ligesom de involverede parter ikke altid betragter sig selv som engageret i prostitution. Grænserne kan imidlertid være svære at få øje på, og gråzonen kan være en glidebane mod egentlig prostitution.

Derfor er Reden København gået i dialog med seksualvejledere, skoler, specialinstitutioner og tidligere prostituerede for at undersøge omfanget blandt unge, samt hvilke behov unge har for viden, oplysning og støtte.

På baggrund af denne viden har Reden udviklet hjemmesiden www.RedenUng.dk. Hjemmesiden er både en vidensbank og konkret rådgivning til unge om prostitution – og om hvornår man er i grænselandet mellem et almindeligt seksualliv og prostitution. Rådgivningen sker via sms, chat, brevkasse og telefon.

Endvidere udvikles undervisningsmateriale til brug for skoler, ungdomsuddannelser m.v. med det formål at kunne gå i dialog med de unge om egen grænsesætning.

Augustinus Fonden har støttet initiativet med 500.000 kroner.