Viden & Uddannelse
Studerende ud i verden
Internationale studieophold
Løbende bevillinger
Bevillingssum: 11 mio. kr. i 2016

Augustinus Fonden uddeler årligt flere hundrede bevillinger til unge danske studerende, som rejser ud i verden for at dygtiggøre sig. I 2016 kunne 622 unge studere på internationale universiteter med støtte fra Fonden.

Augustinus Fonden har siden 1950’erne støttet internationaliseringen af danske studerende, og i dag vedrører halvdelen af Fondens ansøgninger studieophold i udlandet.

Kun de bedst kvalificerede studerende får en bevilling, men for Fonden er det et centralt støtteområde: Unge skal rustes til det globale arbejdsmarked, og det er afgørende at bakke op om, at fremtidens arbejdskraft også kan begå sig internationalt.

Bevillingerne gives primært til kandidatstuderende på videregående uddannelser, men også til ph.d.-studerende, typisk inden for samfundsvidenskab og de naturvidenskabelige studieretninger.

Det har stor betydning for de studerende at rejse ud i verden, og i afrapporteringerne, som de studerende indsender til Fonden efter endt ophold, beskriver mange deres studieophold uden for landes grænser som skelsættende – fagligt såvel som personligt.

 

Læs mere om studieophold her