På Augustinus Fondens seneste bestyrelsesmøde blev uddelt 51 mio. kr. til 41 forskellige projekter. Et af de støttede projekter er opslagsværket Global Historie, som ønsker at give læserne en ny forståelse af, hvordan vores historie og fænomener i vores samtid er opstået, udviklet og hænger sammen.

Verden er i hastig udvikling. Den ene udfordring kommer rullende, nærmest inden den forrige er overstået. Augustinus Fonden støtter markante opslagsværker, der giver et varigt bidrag til indsigt og fordybelse – det er vigtigt i en tid med hurtige indtryk og hastige forandringer. Med en bevilling på 1,5 million kroner kan Gads Forlag nu begynde arbejdet med fembindsværket Global Historie.

Forlaget vil udarbejde en ny, moderne verdenshistorie, hvor gruppen bag projektet genbesøger vores fælles globale historie og ser på den med friske øjne – og ikke kun fra et europæisk perspektiv.
I stedet for at genskrive en klassisk kronologisk nationalbaseret verdenshistorie vil fembindsværket tage udgangspunkt i globalhistorien gennem overordnede tematikker som klima, miljø, folkevandringer og pandemier.

Udgivelsen vil afdække udviklinger og udvekslinger over tid og på tværs af verdensdelene. Fokus er på lange historiske processer, på udviklinger på globalt plan og på sammenhængen mellem klodens forskellige kulturområder.

Med Global Historie får læserne mulighed for at få ny forståelse af, hvordan fænomener i vores historie og vores samtid er opstået, men giver også en dybere indsigt i, hvordan verdensdelene er og har været bundet sammen. Fembindsværket udgives af Gads Forlag, der er kendt for at udgive velskrevne og gennemillustrerede værker med faglig tyngde.

 

De øvrige støttede projekter er:

Museer og Kulturarv – formidling, bevaring og samlingsvaretagelse
1.000.000 kr. til Svendborg Museum til udstillingsprojektet ’Retten til sin egen historie’, hvor museet samarbejder med Rigsarkivet, TABUKA Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte, Københavns Professionshøjskole og De Anbragtes Vilkår. Projektet har som mål at bidrage til at mange anbragte og tidligere anbragte får bedre mulighed for at kende deres egen historie, og dermed bidrage til kvalificering af fremtidig praksis indenfor feltet.

1.000.000 kr. til Kunstmuseum Brandts til udstillingen ‘Kiki Kogelnik, Robots in love’ i 2023/2024. Kogelnik er én af de mest opsigtsvækkende kunstnere, der kom ud af 1960’ernes eksperimenterende internationale scene. Med udstillingen på Brandts får hun sin første store solopræsentation i Skandinavien i forlængelse af hendes internationale gennembrud ved hovedudstillingen på årets Venedig Biennale.

700.000 kr. til Statens Museum for Kunst til fortsat udvikling af Perspective Journal 2022-2026 – med fællesmuseal forskningsformidling også til et internationalt forskningsmiljø. Perspective Journal er et fællesmusealt digitalt forskningstidsskrift, der har de danske kunstmuseers samlinger og museumspraksis som udgangspunkt.

1.500.000 kr. til Kunst og Historie, Københavns Museum til projektet ’Byrummet under Rådhuspladsen’ – En digital videnspulje for fysik, geologi og kulturarv. Pilotprojektet skal formidle det fundament, som den moderne by står på: Undergrunden og dens historie.

5.000.000 kr. til Det Danske Filminstitut til digitalisering og formidling af dansk dokumentarfilmarv, 1960-90. Hovedparten af den danske dokumentarfilm fra 1960-90 eksisterer kun som utilgængeligt analogt materiale. Med dette projekt foreslår Filminstituttet en digitalisering og formidling af dette vigtige kapitel af danmarkshistorien i levende billeder.

1.500.000 kr. til Museum for the United Nations, UN Live, til udvikling og implementering af globalt program med afsæt i Danmark – ’Kulturen som drivkraft for meningsfulde samtaler på tværs af grænser’ – et pilotprojekt, der udvikles i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum.

300.000 kr. til Museum Vestsjælland til særudstillingen ‘Carmen Curlers – Iscenesat’ på Kalundborg Museum med åbning i efteråret 2022. Den kulturhistoriske udstilling fortæller om den ikoniske Carmen Curlers fabrik, som åbnede i Kalundborg i 1964.

250.000 kr. til KØN – Museum for kønnenes kulturhistorie til projektet CARRY ME – om taskens kønnede kulturhistorie fra middelalderen til i dag: International særudstilling, formidling, events og katalog.

280.000 kr. til Faaborg Museum til erhvervelse af et maleri af Harald Giersing med titlen ’To kvinder ved påklædningen’, fra ca. 1913.

10.000.000. kr. til Statens Museum for Kunst til fem særudstillinger i 2023 og 2024, der aktualiserer museets samling. Udstillingerne tager udgangspunkt i museets egen samling af 700 års kunst og dækker et stort historisk spænd fra 1500-tallet til det 20. århundrede.

4.000.000 kr. til Vardemuseerne til yderligere støtte til etableringen af FLUGT – Refugee Museum of Denmark.

350.000 kr. til KØS – Museum for Kunst i det Offentlige Rum til udstillingen PIE IN THE SKY i efteråret 2022, der sætter fokus på utopiens kraft inden for kunst i det offentlige rum.

750.000 kr. til Fonden Nordatlantisk Hus i Odense til videreudvikling af skoletjenesten, der tilbyder grundskoler i hele landet og på alle trin gratis undervisningsforløb om de nordatlantiske nationers historie, kultur, geografi og klimaudfordringer i 2022-2025.

500.000 kr. til Thin Green Line Productions ApS til dokumentarfilmsprojektet ’Store danske kunstnere’ – kunstnerportrætter til formidling i TV og på museer.

 

Kunst – samtidens billedkunst og kunsthåndværk
400.000 kr. til Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design til FABRIKKENs Atelierprogram. Et to-årigt acceleratorforløb, der fremmer nyuddannede kunstneres karriere og samtidig bygger bro mellem akademiet og erhvervet som professionel kunstner.

500.000 kr. til Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg til kunstnerisk udsmykning af den ældre del af sygehuset i tråd med den eksisterende udsmykning af den nye del af sygehuset, så dette fremstår som en helhed.
250.000 kr. til Aarhus Festuges Fond til Lysfestival i 2022, som en del af festugen.

 

Musik – levende musikliv i hele landet
400.000 kr. til koncertrækken ’Klassisk på Kyssetrappen’ på Ofelia Plads i København. Den gratis udendørs koncertrækkes fokus er at forny, demokratisere og udbrede tilgængeligheden for klassisk musik.

146.000 kr. til komponist Louise Alenius til et nyt værk: Live opera performance og lydkunst skabt til koncertsal for en person. Koncertsalen er en stor træskulptur formet som et hoved, som opstilles i foyeren i Den Kongelige Opera.

8.000.000 kr. til det fortsatte samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Concerto Copenhagen. I samarbejdet fokuseres på opsætning af det ældre historiske repertoire.

300.000 kr. til Goldschmidts Musikakademi i Aalborg til musikundervisning og musikfællesskaber – et tilbud til unge i Aalborg. Musikskolen tilbyder gratis musikundervisning og sociale musikaktiviteter for børn og unge, der ikke ellers har midlerne eller mulighederne.

3.000.000 kr. til Danmarks Underholdningsorkester til klassiske koncerter i årene 2022-2025.

500.000 kr. til Ensemble Storstrøm til et nyt flygel til Ensemble Storstrøm og Fuglsangs koncertsal i KUMUS. Ensemble Storstrøm er et af landets fem basisensembler.

600.000 kr. til Tivoli-Garden til talentudvikling og øvrige udviklingsprojekter i 2022: Nye koncertformater, nye koncepter for særarrangementer samt skabelse af en Mini-Garde som et tilbud til mindre børn og deres forældre.

200.000 kr. til Athelas Sinfonietta Copenhagen til musikalske aktiviteter i 2022.

300.000 kr. til Den Jyske Sangskole til Herning Opera Festival i årene 2022 – 2024.

250.000 kr. til Carl Nielsen Festivalen i Odense til festivalen i 2022.

 

Scenekunst – dans, musikdramatik og teater
295.000 kr. til Den Kongelige Danske Ballets Fond til Koreografikonkurrencen Copenhagen Made. I konkurrencen kan fremtidens koreografer tage de første skridt mod nye og banebrydende koreografiske værker.

150.000 kr. til HamletScenen til Shakespeare Festival i 2022.

 

Sociale indsatser i Danmark og Internationale humanitære indsatser
1.000.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til nødhjælp mod sultkatastrofen i Etiopien 2022 – 2023. Det sydlige Etiopien er i øjeblikket hårdt ramt af tørke. FN estimerer, at op mod 6,8 mio. personer i de sydligere regioner er i akut fare for hungersnød, herunder 2,5 mio. børn, der er i fare for underernæring.

142.500 kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn til projektet ’Kunst og kultur er for alle’ i 2022. Organisationen samarbejder med SMK – Statens Museum for Kunst om at invitere familier fra foreningens sommerlejr med ind i kunstens univers med kreative workshops og besøg på museet.

100.000 kr. til Gallo Kriserådgivning og Værested til styrkelse og udvikling af foreningens aktiviteter og tilbud. Værestedet tilbyder bl.a. samtaleterapi, socialrådgivning samt en landsdækkende telefonrådgivning.

300.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til projektet ’Tilbage til Sociale Fællesskaber’, der skal hjælpe sårbare ældre tilbage i fællesskabet efter, at de er blevet mere isoleret under corona-pandemien.

1.000.000 kr. til Soldaterlegatet i 2022-2024 til målrettet hjælp til skadede veteraner og overordnede initiativer, der forbedrer målgruppens mulighed for social rehabilitering. Soldaterlegatet støtter målgruppen både gennem økonomiske legater og rådgivning og gennem fortalerarbejde og forskning, der opbygger vidensgrundlaget på området

600.000 kr. til udvidelse af sal på MarjattaHjemmenes Støttefonds voksencenter SampoVig på Stevns.

 

Bygningsarv – Kirker i Danmark: Bevaring af kulturværdier, ny udsmykning og orgler
2.000.000 kr. til Hornslet Menighedsråd, Aarhus, til renovering af historisk inventar og interiør i Hornslet kirke.

400.000 kr. til Odense Valgmenighed til ny alterudsmykning i form af glasmosaik af John Kørner til Odense Valgmeningskirke.

350.000 kr. til Hans Tausens Kirke i Odense til renovering af orgel.

1.000.000 kr. til et nyt kirkeorgel til Østerbølle Kirke, Vesthimmerland. Det nye kirkeorgel vil passe ind i det middelalderlige kirkerum og fremtidigt give gode betingelser for både organist, medarbejdere og sognets brugere.

500.000 kr. til Farum Sogn til renovering og udbygning af orglet i Stavnsholtkirken.

 

Foto: Shutterstock