Under Covid-19-krisen er der ekstra behov for midler til projekter drevet af sociale organisationer, der kan afhjælpe konsekvenserne for de mest sårbare i Danmark.

Vores sædvanlige fællesskaber har længe været forandret på grund af risikoen for smitte, og de sociale organisationer har været nødt til at gentænke deres indsatser for udsatte målgrupper.

Hos Folkekirkens Nødhjælp har fællesskabet omkring den frivillige indsats i landets mange genbrugsbutikker været udfordret. Mange af de frivillige tilhører en gruppe, som er særligt udsat ved Covid-19-smitte, og det har derfor været vigtigt at sikre arbejdsforholdene.

På landsplan er der 3.800 frivillige, der arbejder i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker og WeFood-butikker, og overskuddet herfra går til organisationens humanitære arbejde ude i verden.

I foråret bevilgede Augustinus Fonden støtte til værnemidler, så det var muligt at genåbne de mange genbrugsbutikker i hele landet, men det er fortsat nødvendigt at sikre en stabil adgang til værnemidler og dermed trygge arbejdsforhold for de mange frivillige.

Derfor får organisationen nu en bevilling til 2021.

Mad til udsatte 

Organisationen JunkFood med base i København blev etableret i foråret 2020 som et tilbud om mad til de mest udsatte gadefolk, da overskudsmad og tomme restaurantkøkkener blev en realitet under nedlukningen.

JunkFood leverer aftensmad til væresteder og bosteder, så de udsatte fortsat kan mødes omkring et godt måltid mad. Madtilbuddet suppleres af en indsats, hvor udsatte unge hjælper til med maduddelingen.

Til fem sociale indsatser blev der uddelt 1,3 mio. kr.

I alt blev der på bestyrelsesmødet uddelt knap 55 mio. kr. til følgende 43 projekter:

Sociale indsatser i Danmark 

200.000 kr. til JunkFood til varm mad til gadens folk hver dag samt uddannelses – og jobparathedsskabende forløb for udsatte unge.

310.150 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til at sikre arbejdsforhold og forhindring af smitte med Covid-19 i genbrugs- og WeFood-butikker i hele Danmark. Særligt med fokus på fastholdelse af det frivillige engagement blandt de mange frivillige.

200.000 kr. til UlykkesPatientForening- og Polioforeningen til forebyggelse af social isolation for mennesker med senfølger efter en ulykke eller polio, da disse er i særlig risikogruppe i forhold til Covid-19.

300.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp til tryghedsopkald på modersmål til særligt ældre flygtninge under Covid-19-krisen. Indsatsen skal yde tryghed og social kontakt.

300.000 kr. til Foreningen Grønlandske Børn til produktion af film, der skal hjælpe børn i Grønland, der vokser op med misbrug og omsorgssvigt.

 

Kunst og Kultur

10.000.000 kr. til Nationalmuseet til udvikling og realisering af to centrale strategiske indsatser: Udstillingen ‘Pengenes Magt og Magi’ på Nationalmuseet og udstillingen ‘Krigeren’ på Moesgaard Museum i Aarhus og Krigsmuseet i København.

800.000 kr. til Skagens Kunstmuseer til udstillingen ‘Englens Kys. Syge piger i nordisk kunst’, som vises på Skagens Museum og Den Hirschsprungske Samling.

750.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til særudstillingen BLOMSTEN I KUNSTEN, der bliver vist på Arken i perioden september 2021 til januar 2022.

452.400 kr. til Vesthimmerlands Museum til en særudstilling om Livø Anstalten 1911-1961, fangeøen i Limfjorden. Herunder en undersøgelse af nyfundne arkivalier samt en national indsamling af genstande relateret til Livø.

3.000.000. kr. til Oluf Høst Museet til istandsættelse og nyindretning af Oluf Høst Museet i Gudhjem på Bornholm, der skal sikre tilgængeligheden for alle publikumsgrupper.

250.000 kr. til HEART – Herning Museum of Contemporary Art til erhvervelse af Tove Storchs værk ‘Untitled Archive of drawings made between 1982-2000’ fra 2018.

750.000 kr. til Trapholt Kunstmuseum til erhvervelse af hovedværket ‘Fantasy Landscape (1970)’ af Verner Panton.

2.500.000 kr. til Designmuseum Danmark til en større design – og kunstudstilling på Kunsten, Aalborg og Designmuseum Danmark i 2021-2022.

2.000.000 kr. til Statens Museum for Kunst til realisering af hovedudstillingen ‘Efter stilheden’ i efteråret 2021.

200.000 kr. til Museum Vestsjælland til den permanente kulturhistoriske udstilling ‘Slagelse – kort fortalt’ til Slagelse Museum.

300.000 kr. til udstillings- og aktivitetsprogram på udstillingsstedet Bygning A hos A. Petersen. I alt fire udstillinger med fokus på design og kunsthåndværk.

1.000.000 kr. til Forlaget Multivers til webportal og e-bogsudgivelse af Carl Nielsen Brevudgaven i engelsk oversættelse.

200.000 kr. til Ribe Kunstmuseum til særudstilling med multimediekunstneren Ulla Diedrichsen, som tager udgangspunkt i Ribes mange historiske monumenter og flere hundrede år gamle skriftspor og graffiti.

1.000.000 kr. til Arktisk Institut til digitalisering og tilgængeliggørelse af dansk-grønlandsk fotografisk kulturarv.

1.465.862 kr. til Den Hirschsprungske Samling til erhvervelse af to malerier.

1.000.000 kr. til Fonden Naturkraft til forøgede omkostninger som følge af Covid-19.

750.000 kr. til Skovgaard Museet til udgivelse af en forskningsbaseret bog om Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke.

200.000 kr. til Østsjællands Museum til opgradering af anlæg med henblik på bevaring af udendørs udstillede museumsgenstande.

500.000 kr. til Dansk Veteranskibsklub S S Bjørn til udskiftning af dampkedel på den 97 år gamle isbryder- og bugserbåd fra 1908.

2.400.000 kr. til Ørslev Kloster til formidling af klosterets historie i Gartnerhuset og renovering af Østfløjens stuer.

7.500.000 kr. til Designskolen Kolding til ombygning af skolen.

4.000.000 kr. til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til projektet Danske Klassikere fra Middelalderen. I projektet udgives 30 centrale middelalderlige tekster på deres gammeldanske originalsprog og i oversættelse til moderne dansk.

 

Andre almennyttige indsatser

1.200.000 kr. til Aalborg Zoo til gennemgribende renovering og udvidelse af udendørs orangutanganlæg, etablering af træningsfaciliteter samt optimering af formidling.

150.000 kr. til Nyreforeningen til produktion af en film til projekt ‘Lev livet med nyresygdom – digital selvhjælp til øget livskvalitet for nyrepatienter og deres pårørende’.

 

Musik og Scenekunst

1.500.000 kr. til Det Danske Suzukiinstitut til udvidet talentudvikling – særligt med fokus på indsatser vest for Storebælt og med et samarbejde med Goldschmidts Musikakademi i København NV.

1.000.000 kr. til Det Jyske Musikkonservatorium til at højne kvaliteten i musikundervisningen indenfor klassisk musik fra begynder- til eliteniveau, ved systematisk at undersøge, udvikle, evaluere og formidle metoder inden for online læring.

700.000 kr. til Roskilde Kommune til at give alle borgere i Roskilde Kommune, og særligt børn og deres familier fra boligsociale områder, muligheden for at møde og opleve den symfoniske musik. Bevillingen går til honorering af Danmarks Underholdningsorkester.

225.000 kr. til Musikhuset København til midlertidig åbning af Musikhuset København i uge 7 og 8 i 2021. Formålet er at vise, hvad Musikhuset kan byde på gennem en musikfestival.

1.000.000 kr. til dansefestivalen København Danser med internationale gæstespil.

1.200.000 kr. til Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret til et strategisk kunstnerisk transnationalt partnerskab mellem Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret og Det Grønlandske Nationalteater i perioden 2021-2024.

1.000.000 kr. til Musica Ficta til gennemførelse af et treårigt projektsamarbejde mellem Kronborg Slot og Musica Ficta, som vil udforske og formidle hofmusikken fra den danske renæssance.

400.000 kr. til Kammermusik på Lundsgaard til afholdelse og udvikling i en treårig periode.

500.000 kr. til Trio con Brio til udvikling af den kunstneriske kvalitet, outreachprojekter og nyskabende formater og udtryk.

300.000 kr. til Dansk Danseteater til dansefestivalen Copenhagen Summer Dance 2021.

600.000 kr. til Teaterselskabet Hamlet til realisering af en danseforestilling på Betty Nansen Teatrets store scene.

263.275 kr. til Trio Vitruvi til Kammerballetten 2021 på Takkelloftet og en forestilling i Musikhuset Aarhus.

1.500.000 kr. til Copenhagen Opera Festival til udvikling af operafestivalen 2021-2023. Herunder at forny fremtidens opera, at tiltrække flere førstegangs operagængere og nye publikumsgrupper og at øge danske kunstneres internationale netværk.

 

Internationale humanitære indsatser

1 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut humanitær støtte til fattige familier i fire områder i Cambodia, som siden oktober 2020 er ramt af massive oversvømmelser med tab af boliger og marker.

 

Foto: Ehrhorn-Hummerston

Array

Foto: JunkFood leverer aftensmad til væresteder og bosteder i København, så de udsatte fortsat kan mødes omkring et godt måltid mad.