Ny studentermedarbejder til Augustinus Fonden

 

Augustinus Fonden uddeler årligt ca. 300 mio. kr. til almennyttige formål inden for Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden har gennem mange år støttet studerendes studieophold i udlandet og modtog i 2019 omk. 2.000 studieopholdsansøgninger, hvoraf 636 studerende fik støtte til deres rejse.

Til det vigtige arbejde med varetagelse af de mange ansøgninger og bevillinger søger Augustinus Fonden en ny studentermedarbejder. Der vil udover arbejdet med studieansøgningerne også være en række andre mindre opgaver, f.eks. indenfor kommunikation, analyser, statistik m.v. alt efter studentermedarbejderens profil

Jobbet

Dine opgaver vil være:

 • Gennemgang og forberedelse af ansøgninger – primært til studieophold
 • Dialog og vejledning af studieansøgere
 • Mindre researchopgaver, notater, analyser og mødeplanlægning
 • Datahåndtering herunder bearbejdelse af data i Excel og udarbejdelse af statistikker på fondens støtteområder
 • Ad hoc opgaver.

 

Der vil være oplæring i fondens digitale ansøgningssystem.

Din profil

Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse, og du har et par års studieerfaring. Vi ønsker at ansætte en studentermedarbejder, som kan se sig selv i stillingen i minimum 1,5 – 2 år. Din studiebaggrund er ikke afgørende, når blot du er indstillet på administrativt arbejde.

Det er væsentligt, at du har kvalifikationerne og lysten til at arbejde struktureret med administrative opgaver. Det vil være en fordel, men er ikke et krav, at du interesserer dig for fondens støtteområder, hvoraf de væsentligste er kunst og kultur, sociale formål, uddannelse og videnskab.

Dine personlige og faglige kvalifikationer:

 • Du er grundig og struktureret, er initiativrig og arbejder selvstændigt. Du trives godt med at tage ansvar for dine opgaver.
 • Du kan balancere løsningen af opgaver med forskellige deadlines.
 • Du er god til at samarbejde og er serviceminded i dialogen med fondens studieansøgere.
 • Du evner at arbejde systematisk og er en rutineret bruger af Excel.
 • Du trives med rutineprægede opgaver såvel som nye udfordringer.
 • Du har mod på at sætte dig ind i vores fondssystem og digitale ansøgningssystem med henblik på at vejlede ansøgerne.

 

Arbejdstider og løn

Arbejdstiden er 10 – 15 timer om ugen. Der tages hensyn til, at du er studerende, så fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden er mulig. Der aftales dog minimum én ugentlig fast arbejdsdag.

Der er opstart i jobbet efter aftale eller forventet senest i uge 27. Løn til studentertakst, egen kontorplads samt morgenmads- og frokostordning.

Arbejdspladsen

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er uddele støtte til almennyttige formål. Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Hvert år modtager og behandler vi ca. 5.000 ansøgninger og uddeler ca. 300 mio. kr. inden for fondens støtteområder.

Augustinus Fonden er en lille effektiv organisation, som deler hverdag med fondens investeringsselskab. Vi er i alt 18 medarbejdere i huset, og har til huse på Sankt Annæ Plads i rare, lyse omgivelser.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning som én samlet pdf-fil til student@augustinusfonden.dk senest torsdag d. 11. juni 2020 kl. 23.59. Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, cv, karakterudskrift og evt. anbefalinger. Der forventes afholdt samtaler i uge 25.

Kontakt projektkoordinator Lotte Bak Sørensen, hvis du har spørgsmål på ls@augustinusfonden.dk eller tlf.nr. 38422523.