Børns Vilkår modtager 750.000 kr. til rådgivningstilbuddet HØRT målrettet unge i alderen 15-24 år. Her får unge med udfordringer hjælp og et sted, hvor de bliver hørt, forstået og accepteret. Derudover har flere andre projekter indenfor Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser fået støtte på fondens seneste bestyrelsesmøde.

En af Børns Vilkårs mangeårige kerneindsatser er BørneTelefonen, men i de senere år har organisationen oplevet et stigende behov fra unge over 15 år. De kæmper med andre udfordringer end de mindre børn, og temaer som ensomhed, angst og selvskadende adfærd ligger højt på listen over, hvorfor de unge kontakter Børns Vilkår. Derfor har organisationen oprettet et nyt specialiseret ungetilbud HØRT.

I HØRT sættes unges trivsel i fokus, og Børns Vilkår skaber gennem professionel rådgivning et trygt rum, hvor frivillige rådgivere, med børne- eller ungefaglig baggrund, lytter til den unge, hjælper den unge til at sætte ord på og forstå sine problemer og peger på handlemuligheder, som den unge kan gribe for at håndtere sine problemer.

Med HØRT kan Børns Vilkår forfølge ambitionen med at arbejde for, at alle unge skal trives. Projektet modtager en bevilling, som en del af Augustinus Fondens støtte til landsdækkende sociale indsatser.

På bestyrelsesmødet er uddelt i alt 52,8 mio. kr. fordelt på 29 forskellige projekter.

Derudover blev uddelt 20 mio. kr. til nyreforskning, som en del af fondens indsats for forskning i nyresygdomme 2019-2024. Klik og læs om årets modtagere her.  

 

Museer og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

17 mio. kr. til Listasavn Føroya – Færøernes Nationalgalleri til fremtidssikring og udvikling af Listasavn Føroya gennem forbedrede arkitektoniske rammer.

400.000 kr. til Det Kongelige Bibliotek til ‘Game On’ – en kulturhistorisk udstilling om de danske computerspil, der vises i perioden juni 2023 – januar 2024.

450.000 kr. til Statens Naturhistoriske Museum til særudstillingen ’Aber – vores vilde familie’. Udstillingen skal øge publikums viden om og forståelse for menneskets rolle i påvirkningen af naturen.

250.000 kr. til Johannes Larsen Museet til to udstillinger under titlen ’Fynboernes farver’ på Johannes Larsen Museet og Faaborg Museum i sommeren 2023. Et strategisk samarbejde om udstillinger, katalog og gennemførelse af formidlingstiltag.

2 mio. kr. til ARoS til realisering af udstillingsprogram i 2023 med udstillingerne; Dalí, Magritte og Surrealisterne, Annette Messager – Comme Sí, Erró – The Power of Images.

1 mio. kr. til Utzon Center til permanent arkitekturudstilling omhandlende Operahuset i Sydney med afsæt i bygningsværkets 50års-jubilæum i oktober 2023.

423.166 kr. til Skagens Kunstmuseer til erhvervelsen af maleri: Christian Krohg, Sovende barn, Maren Sofie Gaihede. Skagen, 1883.

63.800 kr. til Ribe Kunstmuseum til erhvervelse af to malerier af Agnes Slott-Møller og Kristian Zahrtmann.

217.000 kr. til Kongernes Samling til erhvervelse af portræt af Valdemar Christian malet af Reinholm Timm.

418.667 kr. til Statens Museum for Kunst til erhvervelse af maleri: Harald Giersing, Balletscene, 1920-21.

 

Billedkunst – indsigt og indlevelse i samtidskunsten

400.000 kr. til Copenhagen Light Festival i Arkitekturåret 2023. En årligt tilbagevendende gratis lysfestival, som udfordrer og forstærker Københavns byrum i februarmørket.

1 mio. kr. til Kunsthal Charlottenborgs udstillingsprogram 2023, der blandt andet omfatter en stort anlagt gruppeudstilling, der markerer kunsthallens 140års jubilæum.

500.000 kr. til Kunsthal Aarhus’s udstillingsprogram 2023 med fem soloudstillinger af danske og udenlandske kunstnere.

800.000 kr. til Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2023 med tre større udstillinger med svensk modernisme og de danske kunstnere Emily Gernild og Frederik Næblerød.

 

Musik – et levende musikliv i hele landet

18 mio. kr. til Tivolis særlige kulturelle indsatser. Den flerårige bevilling har fire fokusområder: 1. Tivoli-Garden til udvikling af et orkestersystem, som skal komme alle musikskoler i Danmark til gode, 2. den klassiske musik herunder til Tivoli Copenhagen Phil, 3. gratis jazz i haven og 4. dans. Tivoli vil desuden have et øget fokus på gratis koncerter.

500.000 kr. til Sønderjyllands Symfoniorkester til et 3-årigt samarbejdsprojekt med regionens gymnasiekor under overskriften ’Kærlighed og Sindelag’.

450.000 kr. til Scandinavian Cello School til et treårigt uddannelsesprogram, 2023-2025.

350.000 kr. til Aarhus Symfoniorkester til realisering af det kunstneriske indhold i Musikkens Børn: Den Store Symfoniske Finale.

300.000 kr. til Musik & Ungdoms aktiviteter.

 

Scenekunst – dans, musikdramatik og teater

1,2 mio. kr. til Dansehallerne til dækning af udgifter til produktion, distribution og formidling af interaktive forestillinger i KORA 2.0, der sikrer børns og unges møde med dans som kunstart rundt om i Danmark.

2 mio. kr. til Holstebro Dansekompagni til projektet ” Ansvar, bæredygtighed og nye højder. Holstebro Dansekompagni – støtte til løftet virke 2023-26.”

2 mio. kr. til Uppercut Danseteater til treårig finansiering til at kickstarte og realisere visionen om at gøre Uppercut Danseteater til et fast ensemble.

400.000 kr. til Hotel Pro Forma til Musik-dramatisk forestilling, baseret på den berømte svenske kunstner Carl Fredrik Hill.

 

Sociale indsatser i Danmark og Internationale humanitære indsatser

500.000 kr. til Dansk Folkehjælp til uddeling af julehjælp i 2022.

500.000 kr. til Kirkens Korshær til juleaktiviteter for sårbare børnefamilier, hjemløse og socialt udsatte mennesker.

200.000 kr. til Brugernes Akademi til opsøgende screening og behandlingstilbud for hepatitis C målrettet udsatte borgere i Region Midtjylland.

1 mio. kr. til DRC Dansk Flygtningehjælp til akut nødhjælp til tørkeramte familier og udsatte personer på Afrikas Horn.

 

Bygningsarv – Kirker i Danmark: Orgler

295.000 kr. til anskaffelse af continuoorgel, tilbudt fra Strøby Kirke, til Maribo Domkirke.

221.952 kr. til renovering og udbygning af orglet i Benediktekirken, Den danske Sømandskirke, Hamborg.