Jubilæum
75 års jubilæum 2017
Augustinus Fonden
1942-2017

I 2017 fejrer Augustinus Fonden de mange initiativer og projekter, som Fonden har gjort det muligt at realisere. Jubilæet markeres gennem hele året – blandt andet med festdagen ”I musikkens tjeneste” i Tivoli d. 9. september. Desuden udgiver Fonden en jubilæumsbog, og der vil blive sat særligt fokus på støtten til det musiske område.

Array
Augustinus Fonden bliver til

Ludvig Augustinus' interesser og filantropi lever videre i hver af de bevillinger, som Fonden i dag har fornøjelsen af at uddele.

Ludvig Augustinus tog initiativ til at stifte Augustinus Fonden i 1942. Han var sjette generation i den familieejede tobaksvirksomhed Chr. Augustinus Fabrikker, der siden 1750 havde drevet virksomhed i København. Formålet var – foruden at stabilisere familiens livsværk – at støtte almenvelgørende, kunstneriske, humane og videnskabelige formål.

I Fondens første leveår var bevillingerne beskedne, men i takt med at formuen voksede, øgedes antallet og størrelsen af uddelingerne. Der blev blandt andet ydet støtte til institutioner og organisationer som Ensomme Gamles Værn, Designmuseum Danmark, Ordrupgaard, Nationalmuseet og Det Kongelige Kapel.

Med tiden koncentrerede Fonden sine uddelinger om tre spor, der også definerer Fondens virke i dag: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Hovedvægten lå dengang som i dag på kulturen, der tegner sig for mere end 80% af Fondens bevillinger.