Nyreforskning
Ansøgningsopslag: Nyreforskning 2022
Nyreforskning i Danmark
2022
Bevillingssum: Afsat 20 mio. kr. i 2022

Augustinus Fonden inviterer nye ansøgere til puljen for forskning i nyresygdomme. Fonden har specielt fokus på støtte til forskning i nyresygdomme og åbnede 15. marts 2022 årets ansøgningsrunde. Der er prioriteret 20 mio. kr. til puljen i 2022, samlet 120 mio. kr. i perioden 2019-2024. Ansøgningsfristen for ansøgninger til forskning i nyresygdomme var onsdag d. 15. juni 2022 kl. 12.00.

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15 % af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser.  

I Danmark er der gode forskningsmiljøer og talenter inden for nyresygdomme på landets hospitaler og universiteter, og der er anledning til at støtte yderligere forskning og udvikling inden for området. 

Forskningsfelt 

Augustinus Fonden ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning. Det sker i dialog med landets førende eksperter på området. Puljen rummer mulighed for støtte til projekter i relation til: 

  • Årsager 
  • Forebyggelse 
  • Diagnostik 
  • Behandling  
  • Komplikationer 

Kliniske- og eksperimentelle studier såvel som epidemiologiske forskningsprojekter kan støttes. 

Ambitionen er at bidrage til forskning og udvikling på området hos de dygtige danske forskningsmiljøer og talenter på det nefrologiske område på landets hospitaler og universiteter – og ikke mindst bidrage til øget livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.  

Erfaringer fra tidligere år 

Fonden har i perioden 2019-2021 støttet igangsættelsen af 50 forskningsprojekter med bevillinger på samlet 60 mio. kr.  Projekterne er kendetegnet ved at have høj faglig kvalitet og potentiale for at skabe værdi for patienter og samfund.  Ansøgerne er forskere og læger, der er en del af forskningsmiljøerne på landets hospitaler eller universiteter.  

Klik her for at læse mere om de støttede forskningsprojekter i 2021 og tidligere år.  

 

FAKTA OM ÅRETS ANSØGNINGSOPSLAG: 

Åbning: Tirsdag d. 15. marts 2022 

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 12.00 

Behandlingstid: Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal 2022 

Ansøgningsopslag og vejledning 2022 – klik her

 

Fakta om Augustinus Fondens støtte til nyreforskning

Fonden forventer at uddele 20 mio. kr. til nyreforskningsprojekter i 2022.  

Forskningspuljen opslås én gang årligt i perioden 2019-2024.  

Næste års pulje forventes at åbne i marts 2023.  

Ansøgningsopslag og vejledning – klik her.

Se hvem der modtog støtte i 2020

Se hvem der modtog støtte i 2019