Nyreforskning
Ansøgningsopslag: Nyreforskning 2023
Nyreforskning i Danmark
2023
Bevillingssum: Afsat 20 mio. kr. i 2023

Augustinus Fonden inviterer nye ansøgere til puljen for forskning i nyresygdomme. Fonden har specielt fokus på støtte til forskning i nyresygdomme og har prioriteret 20 mio. kr. til puljen i 2023. Ansøgningsfristen for puljen er onsdag d. 14. juni 2023 kl. 12.00.

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15 % af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser.

I Danmark er der gode forskningsmiljøer og talenter inden for nyresygdomme på landets hospitaler og universiteter, og der er anledning til at støtte yderligere forskning og udvikling inden for området.

Forskningsfelt 

Augustinus Fonden ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning. Det sker i dialog med landets førende eksperter på området. Puljen rummer mulighed for støtte til projekter i relation til: 

  • Årsager 
  • Forebyggelse 
  • Diagnostik 
  • Behandling  
  • Komplikationer 

 

Kliniske- og eksperimentelle studier såvel som epidemiologiske forskningsprojekter kan støttes. 

Ambitionen er at bidrage til forskning og udvikling på området hos de dygtige danske forskningsmiljøer og talenter på det nefrologiske område på landets hospitaler og universiteter – og ikke mindst bidrage til øget livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.  

 

FAKTA OM ÅRETS ANSØGNINGSOPSLAG:

Åbning: Onsdag d. 15. marts 2023

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 12.00

Behandlingstid: Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal 2022

 

Læs ansøgningsopslag 2023

 

 

Fakta om Augustinus Fondens støtte til nyreforskning

Fonden forventer at uddele 20 mio. kr. til nyreforskningsprojekter i 2023.

Forskningspuljen opslås én gang årligt i perioden 2019-2024 og der er afsat samlet 120 mio. kr.

Næste års pulje forventes at åbne i marts 2024.

Læs ansøgningsopslag 2023

 

Erfaringer fra tidligere år

I perioden 2019-2022 er 64 forskningsprojekter igangsat med støtte fra fonden med bevillinger på samlet 80 mio. kr.

Projekterne er kendetegnet ved at have høj faglig kvalitet og potentiale for at skabe værdi for patienter og samfund. Ansøgerne er forskere og læger, der er en del af forskningsmiljøerne på landets hospitaler eller universiteter.

Læs mere om bevillingsmodtagere fra 2022