Kunst & Kultur Sociale initiativer
Digitalt aftryk og broderi i kunstværk
Landsforeningen for Væresteder
Bevillingsår: 2021
Bevillingssum: Bevillingssum: 750.000 kr.

I et tværgående samarbejde mellem Landsforeningen af Væresteder og kunstmuseet Trapholt er borgere fra 34 væresteder blevet inddraget i kunstprojektet Dataspejlet. Det sker sammen med i alt 630 borgere fra hele Danmark, som har været en del af det store projekt, der nu står som det 6-meter høje kunstværk på Trapholt.

Array

Når vi færdes på nettet, sætter vi dataspor overalt. Det vi klikker på, det vi googler, og det vi lægger på sociale medier, tegner et billede af vores identitet på nettet. Vi er klar over, at virksomheder bruger vores data i kommercielle sammenhænge, men har vi føling med de data, der ligger derude om os?

Trapholt inviterede i foråret 2022 landets borgere til, gennem håndarbejdets kreative kanaler, at dykke ned i deres personlige data.

630 borgere og 34 væresteder blev en del af projektet og undersøgte med hjælp af en algoritme deres personlige spor og de data, de efterlader på Facebook og Google. Sporene har deltagerne omsat til personlige broderier, der tilsammen danner det 6-meter høje kunstværk ‘Dataspejlet’.

Tekstilkunstner Astrid Skibsted har udformet den kunstneriske vision, som er kommet til live, med de mange individuelle bidrag samlet. Kunstværket er opstået i mødet mellem den kunstneriske ramme og de mange individuelle bidrag, og publikum kan opleve værket på Trapholt fra 20. november 2022.

Kunstens fællesskaber

Augustinus Fonden har støttet projektet gennem fondens støtteområde for sociale initiativer.

Fonden ønsker, at kunst og kultur bidrager til oplevelse, refleksion og nye fællesskaber. Men for nogle i vores samfund kan barrieren ind til kulturlivet opleves uoverkommelig. Socialt som økonomisk.

Derfor støtter fonden indsatser der arbejder for, at alle bliver budt med ind i kunstens og kulturens rum, så alle uanset baggrund og livssituation får mulighed for at engagere sig i kulturelle fællesskaber med andre.

Det er en forudsætning for støtte, at projektet både rummer en socialfaglig tyngde såvel som et højt professionelt niveau inden for kunst og kultur.

Samskabelsesprojektet med Dataspejlet er et ud af to projekter, som gennemføres i samarbejde mellem Trapholt og Landsforeningen af Væresteder.

Baggrund

Landsforeningen for Væresteder blev etableret i 1998 og er en landsdækkende paraplyorganisation for væresteder, der arbejder for at udvikle og skabe forandring for værestedernes brugere. 277 værestedsbrugere fra 34 væresteder har deltaget, hvoraf 141 værestedsbrugere har afleveret et færdigt bidrag. 

Trapholt har en lang tradition for craft-projekter og fællesskabte værker. Dataspejlet indgår i forskningsprojektet CraftVærk, som Trapholt gennemfører sammen med Aarhus Universitet, støttet af Velux Fonden. Her undersøges, hvad fællesskabte kunstværker gør for deltagerne, museet, samfundet og kunsten. Dataspejlet er derudover også støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

 

Udstillingen ‘Dataspejlet’ kan ses på Trapholt i perioden 20.11.2022 – 05.11.2023. Læs mere om projektet. 

Foto: Stjernegaard Fotograf