Kunst & Kultur
Instrumentsamlingen
Udlån af strygere og flygler
Løbende
Bevillingssum:

Augustinus Fonden råder over en samling af værdifulde strygeinstrumenter og flygler, som lånes ud til talentfulde musikere.

Fondens samling af strygeinstrumenter består af 24 mesterinstrumenter, fordelt på 16 violiner, 2 bratscher og 6 celloer samt 6 hhv. violin- og cello-buer. Instrumentsamlingen består fortrinsvist af berømte, ældre italienske instrumentbyggere fra perioden 1560-1850. Det ældste instrument er en bratsch fra ca. 1560.

Fonden har tre flygler, Steinway & Sons, model O, der pt. er udlånt.

Læs om historien bag samlingen her.

Ansøgning om instrumentlån

Augustinus Fonden udlåner mesterinstrumenter til særligt talentfulde og udvalgte musikere. Generelt er efterspørgslen større, end hvad samlingen efterlader plads til.

Har du et ønske om at komme i betragtning til et instrumentlån, så beder vi dig indsende en ansøgning via fondens ansøgningssystem. Du skal bruge skemaet: Lån af musikinstrumenter. 

 

En ansøgning skal indeholde

 • Ansøgning, ca. 1 side
 • Et fyldestgørende og opdateret CV
 • Eksamenspapirer fra bachelor og kandidateksamen (danske eller udenlandske) med karakterer og udtalelser
 • En videooptagelse på minimum 20 minutter, indeholdende mindst to værker fra forskellige stilperioder
 • To nyere udtalelser fra undervisere el.lign.

 

Generel støtte til instrumentkøb samt erhvervelse af flygler

Fonden støtter som udgangspunkt ikke erhvervelse af instrumenter til eget brug. Fonden støtter ligeledes som udgangspunkt ikke restaurering eller istandsættelse af privatejedes instrumenter.

Fonden støtter i særlige tilfælde erhvervelse af historiske instrumenter samt flygler til centrale institutioner af national betydning for dansk musikliv.

 

 

 • Michael Germer

  Låner en Guadagnini-violin fra 1765.

  Udlånt i 2022.

 • Anissa Gybel

  Låner en nybygget Greiner-violin.

  Udlånt i 2020.

 • Asbjørn Nørgaard

  Låner en bratsch, Pellegrino Michelis, Brescia, ca. 1560.

  Udlånt i 2013.

 • Louisa Schwab

  Låner af en cello, Joannes Florenus Guidantus, Bologna, 1738.

  Udlånt i 2018.

 • Gustav Piekut

  Låner af et flygel, Steinway & Sons, model O.

  Udlånt i 2013.

 • Niklas Walentin

  Lån af en Pressenda violin fra 1837.

  Udlånt i 2013.

 • Lea Han

  Låner af et flygel, Steinway & Sons, model O.

  Udlånt i 2022.

 • Alana Hjort

  Låner en Andrea Frandsen violin, 2021.

  Udlånt i 2022.