Landsdækkende sociale indsatser
Madværksteder på julemærkehjemmene
Julemærkefonden
2019 og 2020
Bevillingssum: Samlet 7,1 mio. kr.

Augustinus Fonden har i 2019 indgået et tre-årigt partnerskab med Julemærkefonden om etablering af madværksteder på en række af landets julemærkehjem.

Array

På julemærkehjemmene i Danmark får omkring 1.000 danske børn hvert år mulighed for et ophold. Børnene har mange forskellige udfordringer, men for langt de fleste handler det om problemer med mobning, ensomhed og det at stå uden for fællesskabet. En stor del af børnene kæmper også med overvægt. På julemærkehjemmene er der særligt fokus på at skabe rammer og struktur i hverdagen og at tilbyde fast skolegang for børnene.

Julemærkefonden arbejder løbende med videreudvikling og har for nylig iværksat et projekt med etablering af madværksteder. Her kan børnene få konkret viden om sund kost og deres familier inddrages løbende. Tanken er, at madværkstederne bliver et supplement til det daglige arbejde på julemærkehjemmene, og bidrager til at børnene sammen med deres familier bliver endnu bedre til at fastholde den nye sunde livsstil efter opholdet.

Den treårige bevilling indeholder etablering af faciliteter til madværksteder på tre julemærkehjem, drift i tre år herunder uddeling af gratis kogebog,  omkostninger til råvarer, pædagogisk arbejde og undervisning.

Augustinus Fonden har gennem årene støttet Julemærkefonden med børns ophold på julemærkehjem, men det er første gang, at fonden indgår et flerårigt samarbejde om et konkret udviklingsprojekt.

Augustinus Fonden vedtog i 2018 en ny strategi for sociale indsatser i Danmark, og dette projekt indgår som en del af strategien om at støtte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper.

Foto: Julemærkefonden