Landsdækkende sociale indsatser
Madglæde og gode vaner på Julemærkehjemmene
Julemærkefonden
Samarbejde i 2019-2021 og 2022-2024
Bevillingssum: Samlet 14,2 mio. kr.

Augustinus Fonden har fra 2022 forlænget samarbejdet med Julemærkefonden om udvikling af madværksteder på landets julemærkehjem - bevillingen understøtter det videre arbejde med madværkstederne. Det kommer både børnene og deres familier til gode.

Array

Sund mad i fællesskab er en vigtig del af opholdet på et Julemærkehjem. Det har nemlig stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, at de har et godt forhold til mad, madlavning og fællesskabet rundt om bordet.

Julemærkehjemmenes Madværksteder lærer børnene at tilberede retter og skabe en god måltidskultur.

Undervisningen er bygget op, så alle børn får succesoplevelser i et køkken og oplever glæden ved at eksperimentere med råvarer og smag. Desuden er fællesskabet i fokus – både under tilberedningen og selve måltidet, hvor børn og voksne har god tid til at spise og tale sammen.

“Madværkstederne er en fast del at opholdet på et Julemærkehjem, hvor vi arbejder med børnenes forhold til mad i en pædagogisk ramme. Det er vigtigt for børnenes trivsel, at de får et sundt og afslappet forhold til mad, og de lærer om det gode fællesskab, som et måltid skaber”, fortæller direktør i Julemærkefonden Søren Ravn Jensen.

Der er i dag madværksteder på alle fem Julemærkehjem i Danmark, og her tilbydes børnene en kombination af praktisk og teoretisk undervisning om sund mad, gode vaner og god måltidskultur.

Gode vaner varer ved

På julemærkehjemmene i Danmark får omkring 1.000 danske børn hvert år mulighed for et ophold. Børnene har mange forskellige udfordringer, men for langt de fleste handler det om problemer med mobning, ensomhed og det at stå uden for fællesskabet. En stor del af børnene kæmper også med overvægt. På julemærkehjemmene er der særligt fokus på at skabe rammer og struktur i hverdagen og at tilbyde fast skolegang for børnene.

Julemærkefonden arbejder løbende med videreudvikling og iværksatte for nogle år tilbage et projekt med etablering af madværksteder. Her kan børnene få konkret viden om sund kost og deres familier inddrages løbende. Madværkstederne er et supplement til det daglige arbejde på julemærkehjemmene, og bidrager til at børnene sammen med deres familier bliver endnu bedre til at fastholde den nye sunde livsstil efter opholdet.

”Madværkstederne er et godt eksempel på, hvordan Julemærkehjemmene arbejder for at skabe rammer og strukturer for en sundere hverdag. Erfaringer og gode vaner, som børnene kan tage med, når de vender hjem efter et ophold. Den helhedstænkning er en vigtig kvalitet ved Julemærkefondens indsats, som vi er glade for at bidrage til”, siger fondens direktør, Frank Rechendorff Møller.

Hele familien tænkt med

Madværkstederne bidrager også til, at børnene og deres familier bliver endnu bedre til at fastholde den nye, sunde livsstil efter opholdet på Julemærkehjem. Forældrene deltager to gange sammen med deres barn i Madværkstederne.

”Når børnene laver mad i fællesskab med deres forældre, får de mulighed for at udvikle deres relation. Børnene kan bringe den læring, de får på Julemærkehjemmet direkte ind i familien. Madværkstedet er en succes, fordi det er et så konkret værktøj til at sætte fokus på maden og de sunde vaner. Det giver børnene en god trivsel, også når opholdet er slut”, siger Søren Ravn Jensen.

 

Foto: Julemærkefonden, Fotograf Nicolai Linares. 

Madværksteder på Julemærkehjemmene i Danmark

Augustinus Fonden har fra 2022 forlænget samarbejdet med Julemærkefonden om udvikling af madværksteder på landets julemærkehjem.

En treårig bevilling fra 2019-2021 sikrede etableringen af madværksteder på alle julemærkehjem. Bevillingen sikrede etablering af faciliteter til madværksteder på fire julemærkehjem, drift i tre år herunder uddeling af gratis kogebog,  omkostninger til råvarer, pædagogisk arbejde og undervisning.

En ny bevilling fra 2022 til 2025 understøtter det videre arbejde med madværkstederne. Det kommer både børnene og deres familier til gode. Bevillingen går til at dække udgifter til materialer og undervisning.