Nyreforskning Viden & Uddannelse
Nyreforskning 2019
Nyreforskning i Danmark
2019-2021
Bevillingssum: 20 mio.kr. i 2019

Augustinus Fonden afsatte i foråret 2019 60 mio. kr. over tre år til en særlig indsats målrettet forskning i nyresygdomme.
Som et led i dette fokus bevilgede bestyrelsen i oktober 2020 i alt 20 mio. kr. til 16 projekter inden for nyreforskning.

Array

20 mio. kr. til nyreforskning i 2019

Fonden modtog i alt 54 ansøgninger om samlet 174 mio. kr til nyreforskningspuljen. Ansøgningerne blev vurderet af et eksternt bedømmelsesudvalg, der måtte foretage en hård prioritering mellem de mange kvalificerede ansøgninger for at kunne indstille en samlet prioritering af de afsatte midler til Augustinus Fondens bestyrelse.

Professor, dr.med Bo Feldt-Rasmussen, formand for Fondens nyreudvalg fremhæver at: “Projekterne er alle af høj faglig kvalitet og er vigtige studier, der forventes at give stor forskningsmæssig og klinisk værdi.”

Midlerne er bevilget til top-forskere på institutioner over hele landet. Projekterne fordeler sig inden for en bred vifte af forskningskategorier, der spænder fra forskning i mulige årsagssammenhænge for udviklingen af nyresygdomme, forebyggelse, behandslingsforbedringer og sammenhænge med andre sygdomme til forøgelse af livskvalitet for nyrepatienter.

Blandt de støttede projekter er der flere projekter med landsdækkende samarbejde fra alle nefrologiske centre i Danmark, som f.eks. Nicholas Carlsons projekt på Rigshospitalet og Per Ivarsens projekt på Aarhus Universitetshospital. Det landsdækkende fokus sikrer en bred fundering og et stort datagrundlag. Flere af projekterne bygger ovenpå tidligere studier, der påviser mulige sammenhænge, mens andre projekter forsøger at afklare internationale uenigheder omkring bestemte problemstillinger og behandlingsindikationer.

“Det er 16 spændende projekter, som nu kan sættes i gang. Vi forventer, at projekterne samlet set kan være med til at løfte forskningen inden for nyresygdomme betydeligt,” siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

 

Nyreforskningspuljen er på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2019 – 2021. Puljen opslås en gang årligt, og ansøgningsrunden i foråret 2020 er afsluttet.

 

De 16 projekter, der modtager støtte fra Fondens nyreforskningspulje er:

2.300.000 kr. til Nicholas Carlson på Rigshospitalet, Nefrologisk Afdeling til et projekt om effekten og sikkerheden af blodfortyndende behandling hos patienter i kronisk dialysebehandling med atrieflimren.

1.700.000 kr. til Per Ivarsen på Aarhus Universitet til et projekt om behandling af Minimal Change Nefropati (MCN) og nefrotisk syndrom.

1.500.000 kr. til Ditte Hansen på Herlev Hospital, Nefrologisk Afdeling til et projekt om forebyggelse af knoglesygdom og knoglebrud hos nyresyge patienter.

1.300.000 kr. til Henrik Birn på Aarhus Universitet, Klinisk Institut til projekt om screening for hjerte- og karsygdom hos nyretransplantations-kandidater.

1.300.000 kr. til Louise Havkrog Salomo på Rigshospitale, nefrologisk Klinik til projekt om kostintervention med Ny Nyrevenlig Nordisk Diæt.

1.300.000 kr. til Bahram Hashemi på Aalborg Universitetshospital, Nefrologisk afdeling til projekt om sammenhængen mellem indholdet af n-3 flerumættede fedtsyrer, n-3 PUFA, i både kost og i fedtvæv, og risikoen for senere at udvikle kroniske nyresygdomme.

1.300.000 kr. til Helle Charlotte Thiesson på Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk afdeling til udvikling og test af forskellige biomarkører på nyretransplanterede patienter med formålet at skræddersy den immundæmpende behandling og påvise tidlig skade på den transplanterede nyre.

1.300.000 kr. til Bo Feldt-Rasmussen på Rigshospitalet, Nefrologisk Afdeling til Udvikling af nye metoder til vurdering af risiko for hjertekarsygdom hos patienter med kronisk nyresygdom.

1.250.000 kr. til Maria Lerche Mace på Rigshospitalet, Nefrologisk Klinik til projekt om åreforkalkning ved nyresygdom og mulig negativ påvirkning af knogleomsætningen.

1.000.000 kr. Rikke Nielsen på Aarhus Universitetshospital, Institut for Biomedicin til projekt vedrørende årsager til nyresygdom og metoder til nedsættelse af nyre toksicitet ved behandling med visse typer antibiotika.

1.000.000 kr. til Jeanette Finderup på Aarhus Universitetssygehus, Nyreafdelingen til projektet: Et værdigt liv fra først til sidst med eller uden dialyse for patienter og deres pårørende.

1.000.000 kr. til Kirsten Madsen på Syddansk Universitet, Afdelingen for Kardiovaskulær og renal forskning til projekt vedrørende nye behandlinger ved kronisk nyresygdom via metabolisk reprogrammering af immunsystemet.

1.000.000 kr. til Niels Henrik Buus på Aarhus Universitetshospital, Nyresygdomme til projekt om funktionel billeddannelse af nyrerne: Evaluering af samtidig PET og MR skanning til bedømmelse af perfusion, iltning og fibrosedannelse i nyrevævet på raske og i patienter med kronisk nyrelidelse.

1.000.000 kr. til Helle Bruunsgaard på Rigshospitalet, Klinik Immunologisk afdeling til Udforskning af mekanismer bag tidlig aftagende funktion af transplanterede nyrer med fokus på betydning af kronisk inflammation samt at forbedre risikovurdering og monitorering.

1.000.000 kr. til Frank Holden Mose på Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet til projekt der undersøger effekten af prednisolon ved akut interstitiel nefritis.

750.000 kr. til Lilli Kirkeskov på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, Socialmedicinsk Center til projekt om nyresvigt og arbejdsmarkedstilknytning.