Kunst & Kultur
Styrkelse af den regionale jazzscene
JazzDanmark
Bevillingsår: 2021
Bevillingssum: 1.000.000 kr.

JazzDanmark kan i de kommende år styrke den landsdækkende indsats med nye regionale jazznetværk. Med det nye jazznetværk forløses det store nationale potentiale, der er opstået post-corona for at højne kvaliteten af den danske jazzscene lokalt og styrke centrale aktører regionalt. Derudover introduceres et stærkere Summer Session for professionelle musikere.

Array

JazzDanmark bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder – i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. Med en ny bevilling til to forskellige projekter kan organisationen fortsætte med at styrke sine regionale initiativer, som særligt er blomstret i kølvandet på corona-krisen.

Det ene projekt fokuserer på at løfte jazzmusikken på landsplan via nye regionale netværk, der forankres i fire forskellige dele af landet. De lokale kraftcentre bidrager for eksempel til udvikling af koncerter og nye formater, videndeling og samarbejdsprojekter.

Den andet projekt er en videreudvikling af initiativet ’Summer Session’, hvor internationale stjerner underviser professionelle danske jazzmusikere. Her er aktuelt et stort udviklingspotentiale i form af nye internationale forbindelser med muligheder for kompetenceløft hos jazzmusikere i flere lag.

Augustinus Fonden har i de senere år øget sit fokus på det professionelle lag af musikere inden for den rytmiske musik, og har som et led heri støttet flere af JazzDanmarks regionale initiativer inden for dansk jazz.

Foto: Jazzkoncert ved Koldinghus i sensommeren 2020 som en del af koncertprojekt Unlock Music, som du kan læse mere om her

Fotograf: Kristoffer Juel Poulsen