I 2017 har Augustinus Fonden fejret sit 75 års jubilæum. Stifter Ludvig Augustinus’ interesser og filantropi lever videre i hver af de bevillinger, som Fonden i dag uddeler.

Ludvig Augustinus tog initiativ til at stifte Augustinus Fonden i 1942. Han var sjette generation i den familieejede tobaksvirksomhed Chr. Augustinus Fabrikker, der siden 1750 havde leveret skrå- og pibetobak til danskerne. Formålet var – foruden at stabilisere familiens livsværk – at støtte almenvelgørende, kunstneriske, humane og videnskabelige formål.

I Fondens første leveår var bevillingerne beskedne, men i takt med at formuen voksede, øgedes antallet af uddelingerne. Der blev blandt andet ydet støtte til institutioner som Ensomme Gamles Værn, Designmuseum Danmark, Ordrupgaard, Nationalmuseet og Det Kongelige Kapel.

Med tiden koncentrerede Fonden sine uddelinger om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Hovedvægten lå dengang som i dag på kulturen, der tegner sig for mere end 80% af Fondens bevillinger.

Samtid: Jubilæumsår med klassisk musik 

I 2017 fejrede Augustinus Fonden de mange projekter, som Fonden har bidraget til at realisere.

Fonden har en lang tradition for at støtte musik i hele landet, og netop derfor var musikken omdrejningspunktet, da Fonden fejrede sit jubilæum med en festdag ”I Musikkens Tjeneste” i samarbejde med Tivoli d. 9. september 2017. Dagen i Tivoli bød på lidt af det, som Fonden har støttet over mange år fra hele den musikalske fødekæde: Fra de unge talenter i DR Korene og Tivoli Garden til de mere professionelle musikere i Tivoli Copenhagen Phil.

Publikum fik også mulighed for at opleve Fondens samling af mesterinstrumenter ved en strygerstafetkoncert i Glassalen. På Pantomimeteatret optrådte en række moderne dansere, og dagen blev rundet af på Plænen med den verdensberømte mezzosopran Joyce DiDonato i selskab med Tivoli Copenhagen Phil.

 

Som afslutning og markering af jubilæumsåret 2017 uddelte Augustinus Fonden særlige udviklingsmidler til unge talenter og ensembler i den klassiske musik.

 

I billedhjulet nedenfor kan du se billeder fra festdagen i Tivoli den 9. september 2017.

Program for dagen kan downloades her.