Augustinus Fonden har i 2021 iværksat forskning i kulturarv som et nyt strategisk indsatsområde. Fonden støtter fremover forskningsprojekter, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv, og giver området et ekstra løft med en forskningspulje på 60 mio. kr. i 2021-2023.

 

Med fokuseret forskningsstøtte ønsker fonden at bidrage at højne forskningsniveauet og øge indsatsen for forskning i kulturarv i Danmark. Det er fondens ambition at gøre en markant forskel for forskningsinstitutionerne og forskningen i kulturarv.

”Kulturarv er et centralt område i fondens filantropiske strategi, og et felt som fonden har bakket op om i mange år. Kulturarven gør os alle sammen klogere på, hvem vi er, og hvor vi kommer fra: vores arv, historie og identitet. Vi vil nu støtte en lang række vigtige forskningsprojekter, der samlet kan bidrage til at øge forståelsen af kulturarven og give et løft til forskningen”, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Fokus på trængte forskningsområder

I samarbejde med en række centrale aktører fra universitets- og museumssektoren har fonden afdækket, om der var trængte forskningsområder, og om der var fag, fagområder og strukturer, der var særligt udfordrede.  Det viste sig, at de klassiske, humanistiske og æstetiske fag gennem en årrække har savnet muligheder for støtte til forskning i kulturarv.

”Særligt de klassisk humanistiske og æstetiske fag er trængte i disse år. Den situation vil vi bidrage til at rette op på med særligt fokuseret støtte til forskningen inden for de klassisk dannende fag som arkæologi, museologi, musikvidenskab og litteraturhistorie. Det er forskningsfelter, som ikke mindst i en krisetid, rammer ind i eksistentielle samfundstematikker, der kun kan gøre os klogere på de udfordringer, vi står overfor”, uddyber Frank Rechendorff Møller.

Her kan du læse mere om indsatsen samt se vejledning og ansøgningsopslaget for 2021. 

Forskning i kulturarv

Augustinus Fonden ønsker at bidrage at højne forskningsniveauet og øge indsatsen for forskning i kulturarv i Danmark.

Fonden afsætter derfor 60 mio. kr. i 2021-2023, fordelt med 20 mio. kr. pr. år.

Ansøgningspuljen for 2021 lukkede onsdag 16. juni 2021 kl. 12.