I Augustinus Fondens årsskrift 2019 ser vi tilbage på nogle af de projekter, der har kendetegnet det forgange år. Fonden bevilgede 341 mio. kr. – det største uddelingsbeløb i fondens historie. 

De 341 mio. kr. fordeler sig på tre hovedområder:

Kunst & Kultur: 251 mio. kr.
Viden & Uddannelse: 63 mio. kr.
Sociale indsatser: 27 mio. kr.

Støtten til kunst- og kulturområdet tegner sig for 74 % af de samlede uddelinger og er fondens primære arbejdsområde. Med bevillingerne støttes op om alle de elementer, der udgør fundamentet for, at kunsten og kulturarven forbliver aktuel og relevant, men også kan udforskes og formidles med nye perspektiver.

2019 har også givet plads til nye strategiske tiltag. På det medicinske område har fonden for eksempel iværksat en særlig indsats for nyreforskningen i årene 2020-2022.

Situationen med COVID-19
Årsskrift 2019 udkommer i en udfordret tid. Udbruddet af coronavirus/COVID-19 globalt og i Danmark i de første måneder af 2020 får umiddelbart betydning for en lang række af de institutioner og projekter, som fonden har støttet i 2019 og i de foregående år. Aflysninger og udskydelser af aktiviteter vil præge billedet i 2020.

“Vi er meget bevidste omkring, at der i 2020 vil opstå særlige behov i kulturlivet og på andre af fondens støtteområder. Vi bakker op om de ændringer, der må komme og ser på 2020 med konstruktivt blik”. Frank Rechendorff Møller, adm. direktør.

Verdensarv på forsiden
I Årsskrift 2019 får kulturarven særlig opmærksomhed. På forsidebilledet ses Brødremenighedens kirkesal i Christiansfeld. Byen blev i 2015 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste som arkitektonisk enhed og som udtryk for en kristen idealby. Størstedelen af byens historiske bygninger er løbende blevet renoveret, og Augustinus Fonden har gennem en årrække støttet forskellige restaureringsprojekter, herunder Brødremenighedens kirkesal.

Kirkerummets enkelhed er i nøje overensstemmelse med Brødremenighedens liv og virke. De hvide vægge og det pudsede loft udgør sammen med panelerne og de enkle hvide bænke et smukt og karakterfuldt rum. Enestående i Danmark og kendt i Europa.

LÆS ÅRSSKRIFT 2019 HER

 

Musikstykket i videoen er venligst stillet til rådighed af Det Kgl. Kapels Messing Kvintet: ‘The Page’s Masque’, arr. Mogens Andresen.