Augustinus Fondens nye ansøgningsportal åbner 5. september 2023. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Augustinus Fonden skifter ansøgningsportal i efteråret 2023. Med den nye ansøgningsportal bliver kommunikationen mellem ansøgere og fonden nemmere, og portalen giver ansøgerne et godt overblik over ansøgninger, udbetalinger, kommunikation m.v.
Læs her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal indsende en ansøgning, anmode om udbetaling, indsende dokumentation og/eller afrapportering og lignende.

Fonden har haft lukket for ansøgninger i perioden 7. august til 5. september. For musikområdet har fonden haft lukket for ansøgninger siden 19. juni til 5. september.

 

For dig, der vil ansøge om støtte
Fonden åbner for nye ansøgninger i vores nye ansøgningsportal fra den 5. september 2023. Du kan tilgå ansøgningsportalen her:

Gå til ny ansøgningsportal 

Inden du går til ansøgningsportalen og begynder at oprette en ansøgning, er det vigtigt, at du orienterer dig her på hjemmesiden om fondens støtteområder og i vejledningerne for de enkelte støtteområder. Det kan du læse mere om her. 

I ansøgningsportalen er det også vigtigt, at du vælger det korrekte ansøgningsskema. Du er velkommen til at kontakte fonden, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. Find en relevant medarbejder her.
Der går som regel 3-4 måneder, før du kan forvente, at din ansøgning er færdigbehandlet. Du modtager en mail, når der er svar på din ansøgning.

For dig, der har en aktiv bevilling

I perioden den 15. september til begyndelsen af oktober er der midlertidigt lukket for indsendelse af udbetalingsanmodninger, afrapporteringer m.v. grundet overgangen til det nye system.

I starten af oktober vil alle, som har aktive bevillinger hos Augustinus Fonden, modtage en mail om, at deres bevilling nu fremgår i den nye ansøgningsportal, og at de skal oprette en profil for at tilgå bevillingen. Mailen vil indeholde detaljeret information om, hvordan du opretter profilen, og hvor du kan henvende dig for hjælp. Herefter vil al kommunikation inkl. udbetalingsanmodninger, afrapporteringer o.l. foregå i den nye portal.

Kontakt og support

Har du spørgsmål til din ansøgning, f.eks. om den falder inden for fondens strategi, budget eller andre faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en medarbejder i fondsteamet: https://augustinusfonden.dk/kontakt/

Har du spørgsmål vedrørende en afrapportering, udbetalingsanmodning eller anden dokumentation, er du velkommende til at kontakte Louise Bromose på mail

Har du tekniske spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af din ansøgning, kan du kontakte fondens support på:

Baggrund om Augustinus Fondens nye ansøgningsportal

• Fonden skifter til GrantOne, der er et cloudbaseret fondsadministrationssystem, bestående af en ansøgningsportal og et bagvedliggende administrationssystem.
• GrantOne anvendes også af flere store danske fonde.
• Fondens hidtidige system kan ikke længere understøtte den størrelse og kompleksitet, Augustus Fonden har i dag.
• Det er ønsket med det nye fondssystem at optimere, automatisere og forbedre eksisterende arbejdsprocesser samt sikre en god digital forvaltning med høj datakvalitet
• Derudover er det forventningen, at ansøgerne får en bedre oplevelse og anvendelse af ansøgningsportalen, samt at det bliver nemmere at kommunikere med fonden via portalen.