Augustinus Fonden har på seneste bestyrelsesmøde uddelt 58 mio. kr. til mere end 60 projekter. To bevillinger sætter fokus på talentudvikling for børn og unge inden for klassisk musik.

I Augustinus Fondens nye musikstrategi er et centralt spor ’Musikkens Fødekæde’. Det er fondens ønske, at børn og unge kan få oplevelser og møde et fællesskab omkring musik af høj kvalitet. Ved bestyrelsesmødet i april blev der givet støtte til Goldschmidts Musikakademis arbejde i Københavns Nordvestkvarter og til klaverskolen Gradus Junior College i Aarhus – to musikprojekter, der på forskellig vis arbejder med talentudvikling og musikalske fællesskaber før børn og unge.

Goldschmidts Musikakademi har modtaget 3 mio. kr. til musikskolens indsats i 2021 til 2023.

Med placering i Københavns Nordvestkvarter giver musikakademiet undervisning til 200 børn og unge, som har begrænset mulighed for at spille musik grundet økonomiske og sociale udfordringer. Musikskolens undervisning og aktiviteter er gratis, det samme gælder udlån af instrumenter. Goldschmidts Musikakademi er en inspirerende fortælling om et ambitiøst musikalsk kraftcenter, der har en vision om at skabe relationer blandt børn på tværs af baggrund og med afsæt i musikken.

I Aarhus modtager Gradus Junior College 808.500 kr. til 2021-2024.

Klaverskolen Gradus Junior College tilbyder undervisning af talentfulde børn og unge, der brænder for klassisk klaverspil. Gennem intensiv soloundervisning hver uge og fællestimer sikres udvikling af det enkelte talent og en fælles musikoplevelse gennem sammenspil med andre elever. Det suppleres med talentkoncerter, lørdagsskoler og masterclass. Alle er initiativer, som bidrager til sammenhold og ekstra motivation til arbejdet med musikken. Fonden har i en årrække støttet Gradus Junior College. Læs mere om projektet her.

Foto: Gradus Junior College fotograferet af Malte Bülow Petersen 

 

I alt blev der uddelt 57.964.125 kr. fordelt på 66 forskellige projekter:

Musik & Scenekunst

3.000.000 kr. til Goldschmidts Musikakademi, der gennem musikundervisning og musikalske fællesskaber støtter elevernes personlige udvikling og trivsel.

808.500 kr. til klaverskolen Gradus Junior College. 

450.000 kr. til SPOT Festival på Bornholm: et samarbejde mellem klassisk og rytmisk musik gennem koncerter og artist in residens for klassiske musikere.

6.000.000 kr. til Det Kongelige Teater til et udviklingsprojekt, der vil uddanne fremtidens balletkoreografer og skabe værker, der viser balletten som en vægtig del af samtidskunsten.

250.000 kr. til Songbirds Music til MAGNA MATER NATTENS ENDE – et stedspecifikt, musikdramatisk ritual, der co-produceres med Teater Sort/Hvid og Glyptoteket.

2.000.000 kr. til Det Kongelige Teater til udvikling af nyskabt opera med musik af Bent Sørensen, litterært forlæg af norske Jon Fosse og i samarbejde med Bergen Nasjonale Opera i 2025.

500.000 kr. til Niels Lan Doky International Jazz Collective til fortsat at øge kvantiteten af jazz på internationalt eliteniveau i Danmark.

300.000 kr. til fortsættelse af Tivolis jazzstrategi i 2021.

300.000 kr. til Grønnegårds Teatrets sommerforestilling i 2021.

200.000 kr. til Det Kongelige Teaters Balletfond til en koreografikonkurrence i samarbejde med Det Kongelige Teater, Tivoli Balletteater og Dansk Danseteater.

190.000 kr. til Verdensballetten 2021 til ny koreografi.

300.000 kr. til NordicOpera til realisering af operaen Drømmedøden i både Danmark og Sverige i foråret 2022.

Til Tivolis dansefestival IN MOTION 2021 støtter fonden deltagelsen af en række dansekompagnier: 

176.500 kr. til Kammerballetten.

175.000 kr. til Tivoli Ballet Teater.

148.650 kr. til Uppercut Danseteater.

150.000 kr. til Dansk Danseteater.

105.000 kr. til Danzart.

 

Kunst & Kultur

3.437.400 kr. til to særudstillinger på Ordrupgaard i genåbningsåret, efterår 2021 og forår 2022.

3.290.000 kr. til Trap Danmark til formidling af Danmarks Kirker på platformen trap.lex.dk.

750.000 kr. til PI SPS til realisering af Jeppe Heins kunstprojekt ‘SPS Tupilak Catcher’ til Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat.

1.500.000 kr. til Danmarks Forsorgsmuseum til udstillingen ANBRAGT, som skal formidle den oplevede børneforsorg fra 1800-tallet til i dag.

300.000 kr. til Museum Jorn til udstillingen “Kvinder i og omkring CoBra” samt det tilhørende udstillingskatalog.

400.000 kr. til HEART – Herning Museum of Contemporary Art til Socle du Monde biennalen.

100.000 kr. til Snedkernes Efterårsudstilling 2021 på Sophienholm, Lyngby.

300.000 kr. til Slots- og Kulturstyrelsen til Uffe Isolottos udstilling i den danske pavillon på Venedig Biennalen 2022.

2.000.000 kr. til Viborg Museum til en udstilling og læringsforløb, som skal gøre en fjern og kompleks historie om kirken og reformationen i middelalderen forståelig og relevant for børn.

250.000 kr. til Fonden for Thorvaldsen Samlingen på Nysø til realisering af Skole- og formidlingstjeneste.

300.000 kr. Turbine Forlaget til en tematisk bogserie ‘Danmark i oldtiden’.

500.000 kr. til Lammefjordens Historiske Forening – LHF til formidling på på Audebo Pumpestation, Odsherred.

690.000 kr. til Statens Museum for Kunst til erhvervelse af maleri udført af Jens Adolf Jerichau.

180.000 kr. til Den Hirschsprungske Samling til erhvervelse af Lorenz Frølichs portræt af J.Th. Lundbye,1839.

100.000 kr. til Museum Thy til udstilling- og forskningspublikation om kunstneren Poul Ekelund.

200.000 kr. til Randers Kunstmuseum til udstilling og forskningspublikation om kunstneren  Harald Giersing.

 

Bevaring

500.000 kr. til Museum Lolland-Falster til konservering af fiskegærde fra stenalderen samt særudstilling mellem Folk og fisk.

200.000 kr. til udskiftning af ca. 77 m shedtagsvinduer i det fredede industriminde Godthåb Hammerværk.

1.000.000 kr. til FÆNGSLET  som merbevilling til projektet Vestsalen.

 

Kirker i Danmark

5.000.000 kr. til Børglum Kloster til restaurering af det indvendige af Børglum Klosterkirke, herunder den 12 meter høje altertavle og kalkmaleriet på korvæggen.

1.600.000 kr. til Odden Kirke til istandsættelse af kalkmalerier og forbedring af rumklima.

1.000.000 kr. til det amerikansk-symfoniske orgel i Aarhus Domkirke.

100.000 kr. til Vestermarie Menighedsråd til restaurering af altertavle i Vestermarie Kirke, Bornholm.

676.075 kr. til Sct. Catharinæ Kirke til rensning og restaurering af orglet.

300.000 kr. til Sct. Albani Kirke, Odense til renovering af kirkens spir.

250.000 kr. til Synagogen i Krystalgades indvendige renovering.

250.000 kr. til Vantinge Kirke til renovering af  kirkens bindingsværkstårn.

1.000.000 kr. til et nyt orgel til Sjørslev Kirke.

1.000.000 kr. til et nyt orgel i Lyngby Kirke.

 

Undervisning

400.000 kr. til Niels Bohr Instituttet til jubilæumsfejring af Niels Bohr med uddeling af udgivelse til alle 4.klasser.

300.000 kr. til Candofilm til undervisningsprojektet: 5. Thule Ekspedition – på opdagelse efter nye mennesker.

3.000.000 kr. til Astra til Science Talenter i grundskolen i fire skoleår: 2021-2025.

 

Sociale Indsatser i Danmark

1.050.000 kr. til Foreningen Støt Pårørende og Soldater til styrkelse af fællesskaber og livskvalitet for børn og unge i udsatte veteranfamilier 2021-2023.

1.500.000 kr. til Kirkens Korshær til fastholdelse og fortsættelse af indsatser for socialt udsatte mennesker i Danmark under og efter corona i 2021-2022.

200.000 kr. til Børnenes Lystfiskerakademi til sommerferie – og efterårsferieophold, samt dagsaktiviteter for 600 socialt udsatte børn, unge og familier i 2021.

240.000 kr. til Brugernes Akademi til anskaffelse af ny mobil klinik, der hvert år tilser ca. 500 socialt udsatte på gadeplan.

500.000 kr. til Marjattahjemmes Støttefond til bygning af fælleshus i Marjattas voksencenter Ristolahaven.

1.000.000 kr. til Mandecentret Botilbud til krisecenterpladser på Sjælland til mænd og deres børn.

750.000 kr. til Landsforeningen af Væresteder til projektet “Garnnøglen til fællesskabet”, et relationsskabende empowermentprojekt for socialt udsatte på landets væresteder i samarbejde med professionelle kunstnere og Kunstmuseet Trapholt.

250.000 kr. til Settlementet til forebyggelse og at afhjælpe de gældsproblematikker og sociale problemer, de udsatte familier står i.

300.000 kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn til legatuddelinger til økonomisk udsatte enlige forældre og deres børn.

 

Internationale humanitære indsatser

500.000 kr. DRC Dansk Flygtningehjælp til livreddende nødhjælp til sårbare fordrevne irakiske familier, som tvinges ud af lukkede flygtningelejre i Irak.

2.500.000 kr. til Røde Kors til national indsats for udrulningen af COVID-19 vaccinationer i Malawi og Kenya.

2.000.000 kr. til Læger uden Grænser til anden etape af bekæmpelsen af COVID-19 i hele verden.

1.000.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut humanitær nødhjælp til internt fordrevne påvirket af oversvømmelser i Etiopien.

 

Foto: Gradus Junior College fotograferet af Malte Bülow Petersen