To markante digitaliseringsprojekter med fokus på kulturarv ved Rigsarkivet og Syddansk Universiteter er blandt de seneste støttede projekter i Augustinus Fonden. På et bestyrelsesmøde i juni blev der uddelt i alt 65,7 mio. kr. fordelt på 26 forskellige projekter inden for fondens støtte til kunst, kulturarv, musik og sociale indsatser.

Kirkebøger – et vidnesbyrd om store og små begivenheder i livet

Med en bevilling på 5,5 mio. kr. får Rigsarkivet nu mulighed for at begynde arbejdet med en fuld digitalisering af de ældste kirkebøger i Danmark. Det sker ved hjælp af den nyeste teknologi på området, som gennem kunstig intelligens og maskinlæring kan digitalisere og transskribere de op mod 400 år gamle kirkebøger.

Kirkebøgerne er nedskrevet i perioden fra ca. 1570 og op til begyndelsen af 1800-tallet. Bøgerne udgør en af de vigtigste kilder til begivenheder i alle borgeres liv, og man kan dykke ned i information om fødsler, dåb, konfirmationer, vielser og begravelser i de enkelte sogne.

Der er et stærkt demokratisk og forskningsmæssigt potentiale i at tilgængeliggøre bøgerne for en bred kreds af borgere, der interesserer sig for deres fortid, men også for forskningsmiljøer, der her får adgang til et omfattende kildemateriale.

Tilgængeliggørelsen af historisk data gennem digitalisering sikrer den direkte vej til de kilder, som danner rammen for historien om vores samfund, og er centralt for forståelsen af vores moderne demokrati.

 

Arkæologiske skeletter bidrager til forskning

På Syddansk Universitet i Odense rummer den antropologiske afdeling, ABDOU, knoglerester fra mere end 16.000 arkæologiske skeletter. Skeletterne i samlingen er primært dateret til vikingetiden og frem til starten af 1800-tallet.

Samlingen er en af to statslige skeletsamlinger i Danmark, og her opbevares skeletmateriale for museerne i Jylland og på Fyn. Skeletterne benyttes til undervisning, formidling og ikke mindst forskning. Skeletsamlingen er unik kulturarv i form af en demografisk og biologisk databank, hvor forskere kan hente vigtig viden om bl.a. dødsårsager, dødelighedsmønstre, epidemier og kost til brug i både national og international forskningssammenhæng.

Projektet, der her støttes, skal skabe et fundament for at udbrede og styrke den viden og forskning i vores kulturarv, der med skeletterne kan fortælles gennem de direkte levn af de fortidige mennesker. Med en bevilling kan Syddansk Universitet begynde arbejdet med at sikre overblik over samlingens indhold og tilgængeliggøre materialet, hvilket gøres gennem udvikling af en database, en basisregistrering af skeletmaterialet og en systematisk forskning i materialet.

Syddansk Universitet modtager 3 mio. kr. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter ligeledes projektet.

Derudover har følgende projekter modtaget en bevilling:

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Trapholt: 2,1 mio. kr. til det forskningsbaserede udstillingsprojekt BODY AND SOUL – Colours of Being på Trapholt 2024-2025.

Den Hirschsprungske Samling: 2 mio. kr. til museets samlede udstillingsprogram i 2024.

Bygningsstyrelsen: 779.313 kr. til realisering af kunstprojektet Maarmorilik Passagen af billedkunstner Ebbe Stub Wittrup i foyeren på det nye Statens Naturhistoriske Museum.

Zoologisk Have København: 20 mio. kr. til Dansk Biodiversitetscenter – et transparent forskning- og formidlingscenter i ZOO.

Designmuseum Danmark: 20 mio. kr. til projekt Videnshus. Et nybyggeri ved Designmuseum Danmark.

250.000 kr. til Aarhus Festuges Lysfest. I 2023 med særligt fokus på energi- og klimamæssig bæredygtighed.

AroS Aarhus Kunstmuseum: 2 mio. kr. til erhvervelse af kommissioneret hovedværk : Jenny Holzer, For ARoS, 2023.

Fuglsang Kunstmuseum: 770.000 kr. til erhvervelse af Agnes Slott-Møllers maleri Jomfru Blidelil.

Johannes Larsen Museet: 193.592 kr. til erhvervelse af maleri af Johannes Larsen, Dønning-Gråvejr-Kerteminde Bugt, 1922.

HEART- Herning Museum of Contemporary Art: 745.000 kr. til to videoværker af Jesper Just: SERVITUDES,  2015, otte-kanals installation og The Lonely Villa, 2004, Super 16 mm .

Holstebro Kunstmuseum: 600.000 kr. til erhvervelse af værk af Toyin Ojih Odutola, Acclimation and Placement, 2019..

VejleMuseerne: 250.000 kr. til særudstillingen KROPUMULIG! i perioden februar – december 2024.

Kolding Stadsarkiv: 1 mio. kr. til udvikling af arkiverne som ekstern læringsressource og -miljø i samspil med en elevaktiverende historiedidaktik.

Folkeuniversitetet, Historiske Dage: 500.000 kr. til gennemførelse af Historiske Dage 2024 med musikprogram med hovedsatsningen Den nordiske tone – en foredragskoncert.

Studio Kirsten Justesen: 1 mio. kr. til et monument for Grevinde Danner i København.

 

Musik – et levende musikliv i hele landet

Det Sønderjyske Sangcenter: 300.000 kr. til 3-årigt talentudviklings-forsøg for og med børn i Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt skoler i Sønderborg Kommune i perioden 2023-2025.

Sangkraft Aarhus: 300.000 kr. til talentløft i form af en øget rekrutteringsindsats, samt faglig opkvalificering af både børn og unge i kormiljøet omkring Skt. Clemens Drengekor og Aarhus Pigekor i perioden 2023-2026.

Theatre of Voices: 300.000 kr. til tre projekter i 2023 – professionel vokalmusik i tre kommuner på Sjælland.

Det Danske Drengekor: 300.000 kr. til Det Danske Drengekors aktiviteter i perioden juli 2023 til december 2026.

Foreningen Koncertkapellet: 350.000 kr. til anskaffelse af flygel til Koncertkapellet i Roskilde.

Syddansk Musikkonservatorium: 500.000 kr. til anskaffelse af et koncertflygel, Steinway Model D, til koncertsalen ved Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.

Grunnurin, Mentanarhús í Klaksvík: 500.000 kr. til anskaffelse af koncertflygel til Koncerthus i Klaksvik, Færøerne.

 

Sociale Indsatser

Fuldt Hus: 500.000 kr. til udvikling af digital platform til og udbredelse af ‘Fuldt Hus’, der er bindeled mellem teatre, som donerer ikke-solgte teaterbilletter til mennesker i socialt udsatte positioner.

Justitia: 2 mio. kr. til et retssociologisk undersøgende projekt til forbedring af vilkårene for socialt udsatte borgere og gadeplansarbejdere i Danmark.

 

Billede øverst: Opslag fra en kirkebog fra Hjordkær Sogn i Sønderjylland. Kirkebogen, der stammer tilbage fra 1573, har blandt andet registreret fødsler, dødsfald og vielser. Opslaget viser et register med fødsler i 1602.

Nederst: Skeletsamlingen på Syddansk Universitet, Den Antropologiske Samling.