Augustinus Fonden bidrager hvert år til bevarings- og restaureringsprojekter i kirker i hele landet, og på det seneste bestyrelsesmøde har fonden støttet 9 forskellige kirkeprojekter.
På mødet blev samlet uddelt 33 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 35 projekter, der fordeler sig bredt inden for fondens støtteområder.  

I kirker over hele landet findes kulturværdier af stor historisk betydning. Kirkerne udgør en vigtig del af vores kulturarv og danner rammen om livets store mærkedage. Fonden støtter primært  restaurering af kalkmalerier og historisk inventar, som vurderes at have høj national kulturarvsværdi og ikke mindst stort behov. Derudover støttes renovering af historiske orgler, der understøtter et levende musikliv i kirken.

Et af de senest støttede kirkeprojekter ligger dog ikke i Danmark, men i Kristianstad i Sverige. Kristianstad blev grundlagt i 1614 af den danske kong Christian IV (1577-1648), og kort efter igangsatte Christian IV byggeriet af en storslået katedral. Den berømte orgelmester Johan Lorentz (1580-1650) blev samtidig bestilt til at skabe et lige så storslået orgel til kirkerummet.

I dag, næsten 400 år efter at orglet blev færdiggjort, står Kristianstad Kirke overfor en omfattende istandsættelse og rekonstruktion af orglet. Det er et visionært projekt, som er af stor historisk og musikhistorisk værdi, der f.eks. vil give indsigt i det særlige instrument, som datidens store renæssance- og barokkomponister skrev musik til. Projektet involverer internationale orgeleksperter og vil give nye perspektiver for orgelbyggere og organister.

Projektet støttes med 2 mio. kr. og finansieres i samarbejde med andre parter.

Derudover har følgende kirker fået støtte:

  • Nørlem Kirke har modtaget 1 mio. kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Vorgod Kirke modtager 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.
  • Rejsby Kirke får 200.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Astrup Kirke modtager 300.000 kr. til restaurering af en altertavle.
  • Nørre Jernløse Kirke modtager 700.000 kr. til istandsættelse af bevaringsværdige kalkmalerier.
  • Randbøl Kirke modtager 400.000 kr. til restaurering af historisk inventar.
  • Sdr. Lem Kirke får 500.000 kr. til restaurering af kalkmalerier og historisk inventar.
  • Sdr. Resen Kirker modtager 600.000 kr. til et nyt orgel.

 

På mødet blev samlet uddelt 33 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 35 projekter, der fordeler sig bredt inden for fondens støtteområder:

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet: 3,5 mio. kr. til digitalisering og tilgængeliggørelse online af Grundtvigs upublicerede manuskripter.

Skagens Kunstmuseer: 1 mio. kr. til etablering og realisering af Skagen AiR. Et 3-årigt residency program for nordiske samtidskunstnere indenfor billedkunst, musik og litteratur.

Louisiana: 3 mio. kr. til et bæredygtighedsprojekt på Louisiana i perioden 2023-25, blandt andet med investering i grøn omstilling, herunder nyt solcelleanlæg og generel energioptimering.

Organisationen Danske Museer: 2.851.750 kr. til 10 danske museers deltagelse i det toårige internationale program ’Ki Futures: Getting Climate Control Under Control’  – et uddannelsesprogram om klimastyring og låneaftaler, samt udvikling af dansk kursusforløb til museumsbranchen generelt i Danmark.

Cisternerne: 300.000 kr. til en udstilling i 2024 med kunstneren Taryn Simon, som udforsker sorgens abstrakte rum.

CLAY, Keramikmuseum Danmark: 500.000 kr. til en permanent samlingsudstilling ”Keramikkens magi”.

Ribe Kunstmuseum: 250.000 kr. til udstillingen “Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen”. På Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum i 2023-2024.

Museum Jorn: 400.000 kr. til erhvervelse af fire hovedværker fra Eks-Skolen.

Vadehavscentret: 200.000 kr. til om- og udbygning af den gamle naturskole.

Willumsens Museum: 300.000 kr. til udstillingen “I lyset af Nordafrika” på Willumsens Museum og Ribe Kunstmuseum i 2023-2024.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse: 300.000 kr. til en udstilling i Rundetårn om store danske videnskabspersoner og deres rolle i formidling af naturvidenskab.

Sæbygaard: 900.000 kr. til renovering af voldgravsdækningens bro samt reetablering af voldgraven på Sæbygaard.

HEART – Herning Museum of Contemporary Art: 500.000 kr. til udstillingen “Toy Stories – historien fortsætter” på HEART og Danmarks Tekniske Museum.

Kunstmuseum Brandts: 500.000 kr. til udstillingen “Love, Lust and Freedom” – en international fotografiudstilling om køn, kærlighed og retten til at elske.

Det Danske Bibelselskab: 5 mio. kr. til en ny autoriseret oversættelse af Bibelen.

Gyldendal: 1.051.000 kr. til udgivelse af ny serie med nordiske litterære klassikere.

Musik – et levende musikliv i hele landet

Foreningen Niels Lan Doky: 300.000 kr. til aktiviteter på den danske jazzscene med fokus på at fremme mulighederne for unge danske jazztalenter.

Den Danske Strygekvartet: 600.000 kr. til aktiviteter i Danmark i 2023-2024, herunder koncertserie og festival.

Copenhagen Phil: 1,6 mio. kr. til en ny chefdirigent i 4 sæsoner i perioden 2024-2028.

Hindsgavl Festival: 300.000 kr. til festivalen i 2023.

Sociale indsatser

Blå Kors Danmark: 341.785 kr. til opsøgende arbejde på gaden blandt hjemløse og udsatte unge i Aarhus.

Ungdommens Røde Kors: 1 mio. kr. til sociale og læringsmotiverende aktiviteter for børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn: 288.300 kr. til afholdelse af Kunst og Kultur er for alle 2023 i samarbejde med Copenhagen Contemporary

Hus Forbi: 212.500 kr. til køb af varebil til jobskabelsesprojektet Pant-for-Pant i Aarhus.

Dansk Flygtningehjælp: 1 mio. kr. til humanitær nødhjælp til Ukraine.

Røde Kors Danmark: 1,5 mio. kr. til nødhjælp til mennesker ramt af Den Tropiske Cyclon Freddy i Malawi.

Billedtekst: Trefoldighedskirken i Kristianstad i Sverige har fået støtte til restaurering og rekonstruktion af et storslået orgel bygget af en dansk orgelmester i 1600-tallet. Foto: Sven Alfredsson