På årets sidste bestyrelsesmøde blev der blandt andet uddelt støtte til tre store museumsprojekter: På Bornholm vil øens kunstmuseum og kulturhistoriske museum skabe nye fælles rammer. Ved Oksbøl vil Vardemuseerne etablere et nyt internationalt flygtningemuseum, og i København har Designmuseum Danmark fået støtte til en bygningsmæssig transformation.

 

Designmuseum Danmark nyder i disse år godt af dansk designs succes ude i verden. Museet tiltrækker mange gæster fra ind- og udland, og med arkiver, biblioteker og rige samlinger rummer museet hele Danmarks designhukommelse. Det er dog mindre kendt, at Designmuseum Danmark også bevarer enestående national kulturarv, da museet har til huse i en bygning fra 1757, kendt som en af hovedstadens centrale rokokoværker: Frederiks Hospital. Bag arkitekturen står Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah, også kendt som arkitekten bag Eremitageslottet. En stor del af det daglige arbejde går derfor med at passe på den historiske bygningsmasse, der presses af de mange besøgende.

Augustinus Fonden giver med sin bevilling støtte til, at de bygningsmæssige rammer nu kan løftes og fremtidssikres, så de modsvarer en moderne museumsdrift, og så museet fortsat kan gå forrest som et eksklusivt og folkeligt mødested for læring, oplevelser og dannelse.

Bestyrelsen uddelte i alt 102 mio. kr., som fordeler sig på 34 projekter.

Kunst og Kultur

25 mio. kr. til sammenlægning og nybygning af Bornholms Kunstmuseum og det kulturhistoriske Bornholms Museum ved Helligdomsklipperne på Bornholm. I projektet indgår også et nyt fælles gratis museumstilbud ‘Museum+’, hvor museerne formidler på tværs af kunst og historie.

10 mio. kr. til Vardemuseerne, som vil etablere et internationalt flygtningemuseum i Oksbøl. I årene efter 2. Verdenskrig modtog Danmark omkring 250.000 civile tyske flygtninge, hvoraf en del boede i Oksbøl-lejren.

1,5 mio. kr. til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som vil udgive forfatteren Herman Bangs (1857-1912) breve på hjemmesiden www.bangsbreve.dk.

300.000 kr. til Kunstforeningen GL. STRAND til en udstilling i foråret 2019 med den tyske kunstner Hans Purrmann (1880-1966).

25 mio. kr. til realisering af den bygningsmæssige transformation af Designmuseum Danmark til et moderne museum i det 21. århundrede med sans for stedets historiske ånd, kulturarv og bygningsværdier.

579.000 kr. til Nationalmuseet til projektet ‘Middelalderlige alterudsmykninger i Danmark’, der omfatter en hjemmeside med alle middelalderlige alterudsmykninger i 177 kirker på Sjælland, Fyn og øerne. For hver kirke beskrives kunst-, kulturhistoriske og bevaringsmæssige oplysninger.

1 mio. kr. til ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation til en kulturhistorisk udstilling om overvågning, censur og propaganda.

500.000 kr. til Esrum Kloster & Møllegård til en virtual reality-oplevelse af det middelalderlige klosterkompleks.

1.216.701 kr. til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til en genudgivelse af Carl Bergs Græsk-Danske ordborg i digital form.

300.000 kr. til Herregårdsmuseet Gammel Estrup til genopførelse af det historiske drivhus.

Restaurering af 6 møller rundt omkring i landet med samlet 850.000 kr.

Musik og Scenekunst

200.000 kr. til Black Box Dance Company, som vil opføre danseforestillingen ‘A space in the dark” med turné i Danmark. Forestillingen akkompagneres af musik af David Bowie og af den danske komponist Henrik Munch.

500.000 kr. til Copenhagen Phil til symfoniorkestrets 60 Minutes-koncerter i 2019 og 2020.

200.000 kr. til dansekompagniet NEXT ZONE til det tredelte forestillingsprogram ‘Forces of the north’ med turné i Danmark og Europa i 2019.

2,7 mio. kr. til Tivolis ‘SommerKlassisk 2019‘ – 60 koncerter med internationale fyrtårne, events, koncerter for børn og meget mere. Derudover modtager Tivoli 300.000 kr. til en særlig indsats for jazz-musikken i haven i 2019.

Viden og Uddannelse

2 mio. kr. til renovering og opgradering af Skoleskibet Danmark.

750.000 kr. til stipendieophold i tre år til Institutionen San Cataldo, som tilbyder fordybelsesophold til danske kunstnere og videnskabsfolk.

6 medicinske projekter har modtaget støtte på i alt 2.126.760 kr.

Sociale Indsatser i Danmark

24 mio. kr. til Mændenes Hjem til totalrenovering af bygningen på Lille Istedgade i København.

661.000 kr. til Julemærkefonden til udsatte børns ophold på et Julemærkehjem i Danmark.

500.000 kr. til Red Barnets projekt Plads til Alle, der fremmer inklusion af udsatte børn til et aktivt fritidsliv. Projektet sker i et samarbejde mellem Red Barnet, DBU og danske kommuner.

500.000 kr. til Fonden for Socialt Ansvar til fondens frivillige indsatser.

Internationale Humanitære Indsatser

500.000 kr. til Læger uden Grænser til medicinsk nødhjælp til Rohingya-børn og voksne flygtet til Bangladesh fra vold og overgreb i Myanmar.

500.000 kr. til UNICEF Danmark til vinterhjælp i Afghanistan for børn og familier på flugt på grund af fødevaremangel og intern konflikt. Vinterhjælpen består af uddeling af tæpper, tøj, gasvarmere, adgang til mobile sundhedsklinikker, børnesikre områder og undervisning.

 

Billedet er fra Designmuseum Danmarks faste udstilling. Fotokreditering: Pernille Klemp