Augustinus Fonden søger to nye studentermedarbejdere til arbejdet med fondsansøgninger. Vi har primært brug for hjælp til det vigtige arbejde med ansøgninger til internationale studieophold, men der vil også være andre opgaver indenfor kommunikation, analyser, statistik m.v. samt praktiske opgaver.

Augustinus Fonden uddeler årligt ca. 300 mio. kr. til almennyttige formål inden for Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden har gennem mange år støttet studerendes internationale studieophold og modtager hvert år omkring 2.000 studieopholdsansøgninger, hvoraf 6-700 studerende modtager støtte til deres rejse. Til det vigtige arbejde med varetagelse af de mange ansøgninger søger Augustinus Fonden to nye studentermedarbejdere.

Studenterstilling 1) 

Den ene student vil få til primær opgave at håndtere ansøgninger og bevillinger i samarbejde med fondsteamet. Der vil udover arbejdet med studieansøgningerne også være en række andre opgaver, f.eks. indenfor kommunikation, analyser, referater, statistik m.v. alt efter studentermedarbejderens profil.

Studenterstilling 2)

Den anden student vil få til primær opgave at understøtte arbejdet i sekretariatet. Det indebærer opgaver i vores fondssystem, administrative opgaver, opgaver ifm. implementering af kommende ESDH-system samt praktiske opgaver i form af pasning af telefoner og servering til møder.

Jobbet

Studenterstilling 1: Dine opgaver vil være:

 • Gennemgang, forberedelse og opfølgning af ansøgninger – primært til studieophold, men også andre områder som scenekunst og musik.
 • Dialog og vejledning af studieansøgere
 • Mindre researchopgaver, notater, analyser og mødeplanlægning
 • Datahåndtering herunder bearbejdelse af data i Excel og udarbejdelse af statistikker på fondens støtteområder
 • Ad hoc opgaver

 

Studenterstilling 2: Dine opgaver vil være:

 • Kvalitetssikring af nye ansøgninger
 • Besvarelser af diverse henvendelser, herunder kontakt til bevillingsmodtagere
 • Hjælp ifm. implementering af nye it-systemer
 • Datahåndtering herunder bearbejdelse af data i Excel og udarbejdelse af statistikker på fondens støtteområder
 • Ad hoc opgaver

 

Der vil være oplæring i fondens digitale ansøgningssystem.

Din profil

Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse, og du har et par års studieerfaring. Vi ønsker at ansætte en studentermedarbejder, som kan se sig selv i stillingen i minimum 1,5 – 2 år.

Det vil være en fordel, men er ikke et krav, at du interesserer dig for fondens støtteområder, hvoraf de væsentligste er kunst, klassisk musik, scenekunst, kulturarv og sociale formål. Din studiebaggrund er ikke afgørende, når blot du er indstillet på administrativt arbejde.

Det er væsentligt, at du har kvalifikationerne og lysten til at arbejde struktureret med administrative opgaver, og at du er fleksibel i forhold til de opgaver du bliver stillet.

Dine personlige og faglige kvalifikationer:

 • Du er grundig og struktureret, er initiativrig og arbejder selvstændigt. Du trives godt med at tage ansvar for dine opgaver.
 • Du kan balancere løsningen af opgaver med forskellige deadlines.
 • Du er god til at samarbejde og er serviceminded i dialogen med fondens ansøgere.
 • Du evner at arbejde systematisk og er en rutineret bruger af Excel.
 • Du trives med rutineprægede opgaver såvel som nye udfordringer.
 • Du har mod på at sætte dig ind i vores fondssystem og digitale ansøgningssystem med henblik på at vejlede ansøgerne.

 

Arbejdstider og løn

Arbejdstiden er 10 – 15 timer om ugen. Der tages hensyn til, at du er studerende, så fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden er mulig. Der aftales dog minimum én ugentlig fast arbejdsdag.

Der er opstart i jobbet efter aftale eller forventet senest i uge 24. Løn til studentertakst, egen kontorplads samt morgenmads- og frokostordning.

Arbejdspladsen

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at uddele støtte til almennyttige formål. Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Hvert år modtager og behandler vi ca. 5.000 ansøgninger og uddeler ca. 300 mio. kr. inden for fondens støtteområder.

Augustinus Fonden er en lille effektiv organisation, som deler hverdag med fondens investeringsselskab. Vi er i alt 18 medarbejdere i huset, og har til huse på Sankt Annæ Plads i rare, lyse omgivelser.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning som én samlet pdf-fil til student@augustinusfonden.dk senest søndag d. 16. maj 2021 kl. 23.59. Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, cv, karakterudskrift og evt. anbefalinger. Du skal desuden beskrive, hvilken af de to stillinger, du bedst kan se dig selv i. Der forventes afholdt samtaler i uge 20 eller 21.

Kontakt projektkoordinator Lotte Bak Sørensen, hvis du har spørgsmål, på ls@augustinusfonden.dk eller tlf.nr. 38422523.