Augustinus Fondens bestyrelse har bevilget 51 mio. kr. til 36 projekter. Blandt disse er Museum Lolland-Falster, der modtager 1 mio. kr. til udvikling af en udstilling, en forskningskonference og en animationsfilm om stenalderens mennesker.

 

Udstillingen ”Stenalderen set med nye øjne” skal fortælle om stenalderen på Lolland-Falster med særligt fokus på, hvorfor datidens mennesker gik fra at være jæger-samlere til at blive bønder. Netop på det felt er Museum Lolland-Falster helt fremme i forskningseliten takket være udgravningerne forud for Femern-forbindelsen, som har skabt banebrydende resultater og en helt ny indsigt i livet på stedet for 6000 år siden.

Nytænkning af udstillingsformat
Udstillingen åbner i løbet af 2020, mens arkæologerne stadig graver efter nye fund ved Syltholm. Det er derfor nødvendigt med en dynamisk udstilling, som kan ændres, efterhånden som forskningen bringer ny viden.

”Vi afprøver et mere agilt udstillingsformat, som er en mellemting mellem den traditionelle særudstilling og den permanente udstilling, fordi vi løbende vil udskifte fortællingerne og genstandene, som derved får en høj grad af aktualitet og præsenterer den allernyeste viden”, forklarer Ulla Schaltz.

Hovedfokus for Augustinus Fonden
Formidling af den nyeste viden om kulturarven er et vigtigt støtteområde for Augustinus Fonden. Relevant og aktuel formidling af nye arkæologiske fund kræver både en investering i forskning og nytænkning af formidlingsformater. Fonden støtter særligt dette langsigtede udviklingsarbejde, når det drejer sig om arkæologiske fund af national, eller som her på Lolland, international betydning.

Bestyrelsen uddelte i alt 51 mio. kr. fordelt på følgende 36 projekter:


Kunst og kultur

3.000.000 kr. til gennemførelse af hovedudstillingen ANNA ANCHER på Statens Museum for Kunst i 2020.

150.000 kr. til udgivelse af bogen ‘Livet på Lyø – Livsformer i gårde og huse blandt mænd og kvinder 1850-1920’, et etnologisk livsværk i flere generationer på Museum Tusculanums Forlag.

1.003.930 kr. til Museum Lolland-Falster til udvikling af udstillingsformatet ’Stenalderen set med nye øjne’.

600.000 kr. til optimering og aktivering af Skovgaard Museets og Viborg Museums samlinger på et nyt magasin.

1.000.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til realisering af udstillingen ‘Dyr i Kunsten’ fra marts 2020.

250.000 kr. til gennemførelse af forsknings- og udstillingsprojektet Arne Jacobsen – er det dansk? på Trapholt i september 2020.

1.000.000 kr. til U Press til realisering af projektet ‘Babette’ til udvikling af den globale interesse for dansk litteratur og kunst.

20.000.000 kr. til Louisiana Museum of Modern Art til erhvervelse af kunst i perioden 2021-2024.

500.000 kr. til Naturhistorisk Museum Aarhus i samarbejde med Fossil- og Molermuseet (v/ Museum Mors) og Furmuseum (v/ Museum Salling) til gennemgang, vurdering, registrering og beskrivelse af Molerområdets fossile insekter, analyse af insektdiversiteten samt udvikling af formidling på museerne.

1.000.000 kr. til etablering af 2-årig særudstilling  ‘Havet for længe siden’ om ishavets kæmper på Den Blå Planet.

663.000 kr. til Forlaget Multivers til udgivelse af 10 bøger i serien ‘Danske Komponister’.

4.000.000 kr. til Firmaet Bjørn Nørgaard til realisering af projektet Containerakademiet med atelierpladser til 30 kunstnere.

2.000.000 kr. til Experimentarium til gennemførelse af testcentret i projektet ‘Danskernes Olympiske og Paralympiske Lege’ i forbindelse med OL i Tokyo i 2020.

 

Kirker

300.000 kr. til nyt orgel i Værum Kirke.

200.000 kr. til restaurering af Søren Kirkegaards gravsted på Assistens Kirkegård i København.

300.000 kr. til Sct. Mortens Kirke i Næstved til restaurering af altertavle og prædikestol.

200.000 kr. til Vallekilde-Hørve Kirke til erhvervelse af kunstværket ‘Luther. Tese 62’ af billedhugger Hein Heinsen.

200.000 kr. til renovering af Thise Kirkes 73 år gamle Marcussen-orgel.

200.000 kr. til Eliaskirken, Vesterbro Sogn til restaurering af altermaleri af Frans Schwartz.

300.000 kr. til Christianskirken, Fredericia til sikring af personsikkerhed ved bronzeporten af Bjørn Nørgaard.

 

Musik og scenekunst

1.200.000 kr. til opsætning af ‘Snedronningen’ som balletforestilling i Tivolis Koncertsal i december 2019 og fremtidigt hvert andet år.

300.000 kr. til Dansk Danseteater til realisering af Copenhagen Summer Dance 2019 på Ofelia Plads.

250.000 kr. til HamletScenen til opførelse af Shakespeares ‘Richard III’ på Kronborg Slot i august 2019.

310.000 kr. til Dacapo Record til produktion og CD-udgivelse af C.F.E. Hornemans opera ‘Aladdin’ efter nyrevideret nodeudgave.

8.000.000 kr. til Det Kongelige Teaters opførelse af årlige forestillinger af ældre repertoire i perioden 2021-2022.

500.000 kr. til Niels Lan Doky International Jazz Collective til koncertaktiviteter i forbindelse med etablering af platform i Danmark for jazzudøvelse og -udvikling på internationalt niveau.

330.000 kr. til BalCon f.m.b.a. til gennemførelse af projekt DanseDrømme 2020, et eksperimenterende scenekunst-tilbud til unge i alderen 14-22 år på Det Kongelige Teater.

200.000 kr. til opførelse af Shakespeares ‘Helligtrekongersaften’ og ‘Har Du Hørt En Fugl Synge?’ på Grønnegårds Teatret i sommeren 2019.

 

Sociale og humanitære indsatser

500.000 kr. til Psykologisk Rådgivning Sind til projektet ‘Åbent Sind’, der via rådgivning og samtaler hjælper psykisk sårbare unge og deres netværk.

100.000 kr. til Kirkens Korshær til gennemførelse af projektet ‘Samskabende Fællesskaber’ for socialt udsatte med tilknytning til varmestuen på Drejervej.

500.000 kr. til gennemførelse af LøkkeFondens DrengeAkademi 2019.

600.000 kr. til SMILfonden til nyt kreativt værksted for indlagte børn og børn af indlagte forældre på Rigshospitalet i 2019-2022.

500.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut nødhjælp i Malawi.

 

Tre projekter indenfor medicinsk forskning modtog desuden støtte på samlet 900.000 kr.

 

Billede: Stenøkser fra Lolland. Foto: Sofus Stenak.