18 højt kvalificerede forskningsprojekter på de danske museer og universiteter har fået støtte fra Augustinus Fondens nye indsats for Forskning i Kulturarv. Indsatsen er forhøjet til 90 mio. kr. over tre år, da projekterne viste stor kvalitet fra et bredt felt af ansøgere.

 

Kulturarven gør os alle sammen klogere på, hvem vi er og hvor vi kommer fra: vores arv, historie og identitet, og det står som et helt centralt område i Augustinus Fondens filantropiske strategi. Derfor lancerede fonden i foråret 2021 en treårig indsats for Forskning i Kulturarv med en langsigtet ambition om at højne forskningsniveauet og øge indsatsen for forskning i kulturarv i Danmark, men også gøre en forskel for forskningsinstitutionerne.

“Det er et utrolig bredt, velkvalificeret og levende forskningsmiljø, der har ansøgt Augustinus Fondens nye indsats for Forskning i Kulturarv. Med initiativet iværksættes vigtige humanistiske forskningsprojekter, så vi med resultaterne og formidlingen på sigt opnår en dybere forståelse af vores arv, historie og identitet. Det er der behov for, hvis vi fortsat skal blive klogere på os selv som samfund og møde de store samfundsudfordringer, vi står overfor, mere kvalificeret”, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

30 mio. kr. fordelt på 18 projekter

Fonden modtog hele 103 ansøgninger, og den netop afsluttede bedømmelsesproces har vist stor kvalitet i de mange projekter fra et bredt felt af ansøgere. Derfor er den årlige ramme for uddelinger forhøjet med 10 mio. kr. fra oprindeligt 20 mio. kr. til 30 mio. kr. Den samlede bevillingsramme for 2021-2023 lander således på 90 mio. kr.

I 2021 er uddelt støtte til 18 forskellige projekter inden for fagområderne kulturhistorie, arkæologi, billedkunst, sprog og musik. De fleste af projekterne er samarbejdsprojekter med flere partnerinstitutioner.

”De 18 udvalgte forskningsprojekter udgør alle forskning på absolut højeste niveau, og så byder de også på en række spændende samarbejder, som kommer til at engagere og brede viden ud i forskningsmiljøerne på en lang række kulturinstitutioner og institutter ved de danske universiteter,” siger Frank Rechendorff Møller.

 

Årets ansøgningsrunde åbner 1. februar 2022 og har ansøgningsfrist mandag d. 16. maj 2022 kl. 12.00. 

 

Foto: Forskningsprojekt om danefæ og detektorarkæologi som borgerforskning og kilde til ny viden om danmarkshistorien. Projektet tager udgangspunkt i de mange tusinde danefæ og andre detektorfund fra de sidste årtier, som udgør en enestående forskningsressource. Kreditering: Allan Faurskov

Forskning i Kulturarv

Støttede projekter i 2021

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, i samarbejde med Nationalmuseet, Moesgaard Museum, Nordjyske Museer og Danske Amatørarkæologer: 4 mio. kr. til forskningsprojekt om danefæ og detektorarkæologi som borgerforskning og kilde til ny viden om danmarkshistorien.

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet: 1,5 mio. kr. til undersøgelse af om et paradigmeskift er muligt i feltarkæologi ved at afprøve nye hurtigmetoder til undersøgelse af kulturlag, der kan implementeres tidligere i undersøgelsesprocessen.

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet: 1 mio. kr. til opnåelse af ny viden om håndværk og netværksforbindelse ved udvikling af nye metoder inden for 3D-scanning og kunstig intelligens.

Moesgaard Museum: 1,5 mio. kr. til en undersøisk udforskning af de ældste stenalderkystsamfund i Sydskandinavien.

Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet: 700.000 kr. til forskningsprojektet “Materialitet og ideologi i hofkulturen 1550-1650, med udgangspunkt i Rudolf von Deventers håndskrifter om fyrværkeri og artilleri tilegnet Frederik II”.

Den Hirschsprungske Samling: 900.000 kr. til forskningsprojekt om jødiske kunstsamlere i Norden.

Statens Museum for Kunst: 500.000 kr. til forskningsprojekt om tekstbaseret formidling i museets sociale rum i et samarbejde mellem SMK og Museet for Søfart.

Statens Naturhistoriske Museum: 3.000.000 kr. til forskningsprojekt om den kulturelle og historiske betydning af herbariummateriale og -indsamling for samfund i Danmark, Grønland, Ghana, Vestindien og Brasilien.

SAXO Instituttet, Københavns Universitet: 1,6 mio. kr. til forskningsprojekt om klager som kulturhistorisk fænomen og vigtig del af den skrevne kulturarv, der vil skabe banebrydende ny viden om, hvordan klager udgjorde en væsentlig faktor i skabelsen og forandringen af social orden i 1700-tallets København.

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet: 2,5 mio. kr. til en undersøgelse af dansk kollektiv og personlig erindringskultur om Grønland, i en tid hvor stolthed over Grønland som en del af dansk kulturarv er under pres som følge af det postkoloniale opgør.

Institut for Kommunikation, Københavns Universitet: 1 mio. kr. til synliggørelse af den danske filosof Birgitte Thotts bidrag til den europæiske filosofihistorie ved en kritisk udgave af hendes hidtil uudforskede ny-stoiske afhandling ‘Om Weyen till et Lyksalligt Liff’ fra ca. 1659.

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet: 2 mio. kr. til ‘Reading Women’: Et forskningsprojekt om Karen Brahes Bibliotek og dets betydning for kvindeligt ejerskab og samlingspraksis i det tidlige moderne Danmark.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet: 2 mio. kr. til forskningsprojekt om frisind som dansk kulturarv med fokus på krop og seksualitet.

Gammel Estrup Danmarks Herregårds-museum: 500.000 kr. til kollektivt forskningsprojekt om tjenestefolk på danske herregårde, der skaber afsæt for ny museumsformidling og indstifter et stort set uberørt forskningsfelt i Danmark.

Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet: 1,5 mio. kr. til forskningsprojektet ‘Stemmer, steder og stridigheder’.

Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg
Universitet: 500.000 kr. til forskningsprojekt om musikinstrumenter og kulturarv.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet: 3,8 mio. kr. til indsamling, analyse og formidling af grønlandske dialekter i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Grønlands Nationalmuseum og Danmarks Nationalmuseum.

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet: 1,5 mio. kr. til forskningsprojekt om 1200-tallets købstadslovgivnings betydning for det danske sprog og kulturhistorie.