På Augustinus Fondens seneste bestyrelsesmøde blev der uddelt 47 mio. kr. til 27 forskellige projekter. Et af de støttede projekter er en flerårig indsats, der skal sikre videndeling og kapacitetsopbygning på museerne om grøn omstilling.

Museernes Grønne Akademi

Mange museer er i gang med en grøn omstilling, men efterspørger viden, koordinering og efteruddannelse inden for området. Det er baggrunden for, at museernes brancheorganisation, Organisationen Danske Museer (ODM), har sat sig i spidsen for Museernes Grønne Akademi.

Akademiet skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark. Museernes Grønne Akademi starter i efteråret 2022 og har tre fokusområder, som er særligt relevante for museer: Bygninger, bevaring og udstillinger. Suppleret af det tværgående område drift/ledelse.

Forankret i Organisationen Danske Museer

Projektet er forankret i ODM og har en lang række samarbejdspartnere med særlig ekspertise inden for fokusområderne, både i og uden for museumsbranchen. Desuden trækker projektet på eksperter og best practice i ind- og udland.

”Vi er glade for at museerne nu samlet tager fat på den grønne omstilling og skaber et forum for vidensudveksling og kapacitetsopbygning med Museernes Grønne Akademi. Samlede initiativer, der hjælper kultursektoren godt i gang med en grøn omstilling, er vigtige.

Derudover støtter vi fortsat gerne enkeltinstitutioner, der ønsker at udvikle deres kerneopgaver mere bæredygtigt eller som har modelprojekter på vej, der kan bidrage til udviklingen af den grønne omstilling i kultursektoren”, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Claus K. Jensen, forperson for ODM, siger: ”Selvfølgelig skal museer bidrage til at løse klimakrisen, og selvfølgelig kan museernes klimaaftryk reduceres. Det her er en kæmpe saltvandsindsprøjtning til at støtte museerne i den opgave. Vi kan gøre en mærkbar forskel for den grønne omstilling, fordi vi med akademiet kan favne alle museer i landet, store som små. Og vi kan tilbyde konkrete, kvalificerede værktøjer og kurser, som er relevante for alle faggrupper. Vi glæder os til det her arbejde!”

De 27 støttede projekter på fondens seneste bestyrelsesmøde er: 

Museer og Kulturarv – formidling, bevaring, udvikling og samlingsvaretagelse

5.767.500 kr. til Organisationen Danske Museer til en flerårig indsats for museernes grønne omstilling med ‘Museernes Grønne Akademi’, der kommer hele sektoren til gavn.

12.000.000 kr. til Moesgaard Museum til udvikling af en ny indholdsprofil med digital dimension.

835.000 kr. til Esrum Kloster til en digital genopførsel af Esrum Kloster gennem interaktive AR-oplevelser.

300.000 kr. til Trapholt til udstillingen ‘Malene Landgreen – Rummet og Farven” i 2023.

600.000 kr. til Bevaringscenter Nord til indkøb af apparatur til XRF grundstofanalyse samt digital røntgen til brug i tværfagligt samarbejde med de nordjyske museer.

200.000 kr. til Randers Kunstmuseum til en retrospektiv udstilling med billedkunstner Viera Collaro i 2023-2024.

3.500.000 kr. til CLAY som supplerende bevilling til sikkerhedsoptimering og udvidelse af CLAY Keramikmuseum.

400.000 kr. til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot til en udstilling om sønderjyder i 1. Verdenskrig.

1.000.000 kr. til Arbejdermuseet til udvikling og realisering af en udstilling og et undervisningsprojekt om arbejderkvinders historie og kulturarv.

1.000.000 kr. til Trapholt til det første omfattende forsknings- og udstillingsprojekt om førstedamen i Danish Modern: Nanna Ditzel, i 2023-2024.

891.944 kr. til Den Hirschsprungske Samling til erhvervelse af Christen Købkes maleri ‘Nedgang til et køkken’, fra ca. 1845.

300.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst som supplerende bevilling til udstillingen LEONORA CARRINGTON.

 

Bygningsarv – Bevaring af kulturværdier

6.500.000 kr. til Vor Frue Sogn i Kalundborg til helhedsplanen ‘Kulturarv i Verdensklasse’ i Højbyen i Kalundborg med et særligt fokus på renoveringen af den fredede kirkelade.

5.200.000 kr. til Den Selvejende Institution Marienlyst Slot i Helsingør til indvendig renovering af det fredede lystslot tegnet af Nicolas-Henri Jardin.

 

Musik – levende musikliv i hele landet

400.000 kr. til Theatre of Voices til tre projekter: En festival i Holbæk med fokus på professionel vokalmusik; indspilning af ny dansk kompositionsmusik og en koncertturné med tidlig musik i samarbejde med Hamburger Ratsmusik.

450.000 kr. til Det Kongelige Kapels Venner til et sæt broncestøbte kirkeklokker til scenisk og symfonisk brug til Det Kongelige Kapel.

200.000 kr. til Århus Sinfonietta – den finske komponist Kaija Saariaho bliver i 2022-2024 Århus Sinfoniettas huskomponist.

300.000 kr. til Foreningen NLD IJC, som kan sikre talentudvikling med et projekt, der øger kvantiteten af jazz på eliteniveau i Danmark samt højner landets jazzprofil på den globale scene.

400.000 kr. til Den Fynske Operas sæson 2022-2023.

 

Scenekunst – dans, musikdramatik og teater

1.200.000 kr. til Dansk Danseteater til treårig støtte i 2023-2025 til Copenhagen Summer Dance.

100.000 kr. til Dansk Danseteaters deltagelse i dansefestivalen In Motion i Tivoli 2022.

200.000 kr. til Grønnegårds Teatret til sommerforestillingen 2022.

165.000 kr. til to nyskabte koreografier til Verdensballetten 2022.

 

Sociale indsatser i Danmark og Internationale humanitære indsatser

250.000 kr. til Børneulykkesfonden til Den Rullende Kreaheltekaravane – et tilbud til børn og unge, der er tilknyttet de palliative afdelinger på landets hospitaler, men som primært opholder sig i eget hjem.

500.000 kr. til Dignity til forbedret adgang til psykosocial hjælp, traumebehandling og støttenetværk for voldsoverlevere i Belarus.

1.500.000 kr. til Røde Kors til nødhjælpsarbejde i forbindelse med fødevarekrise i Niger, der står over for den største fødevarekrise i mange år.

 

Skoler – ekstraordinære projekter som udvikler rammerne for undervisning

2.500.000 kr. til Den Europæiske Filmhøjskole til en bygning til fællesskabet: En tilbygning, som skal fungere som samlingssted for højskolens elever