ARoS, Statens Naturhistoriske Museum, Copenhagen Contemporary på Refshaleøen og Aarhus Symfoniorkester er et par af de projekter, som Augustinus Fonden støtter på årets sidste bestyrelsesmøde.

Som afslutning på jubilæumsåret 2017 bevilgede Fondens bestyrelse 48 millioner kroner til musik, kunst, kulturarv og videnskab på bestyrelsesmøde i december.

Bevillingerne er gået til en bred vifte af museer, kulturinstitutioner og musikfestivaler over hele landet.

De 48 millioner kroner fordeles på i alt 45 bevillinger.

 

Kunst og kultur

Trap Danmark

6 millioner kroner til det fortsatte arbejde med Trap Danmark-projektet.

Copenhagen Contemporary på Refshaleøen

9 millioner kroner til omdannelsen af en gammel Svejsehal til internationalt kunstcenter.

Kunsthal 44Møen

200.000 kroner til en serie udstillinger, der tager afsæt i Møns unikke nattehimmel, biosfære og kulturhistorie.

Statens Naturhistoriske Museum

2,5 millioner kroner til køb af 60.000 stykker rav med insektfossiler, som bidrager til museets forskning-, udstillings- og samlingsaktiviteter.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

2 millioner kroner til fortsættelse af projektet om luftarkæologi – nu på nationalt niveau med fotoanalyse af hele landet.

Museet Holmen

50.000 kroner til udstilling om Peter Bastian: Mennesket og kunstneren.

Arbejdermuseet

300.000 kroner til udstillingsprojektet ”Håndens Arbejde” om de erhvervs- og håndværksmæssige uddannelser i Danmark.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

500.000 kroner til nyindretning og restaurering af Herreværelset og Rygetårnet.

ARoS

1,6 millioner kroner til køb af kunstværket ”Welcome” af kunstnerduoen Elmgreen & Dragset.

1 millioner kroner til en udstilling med den amerikanske popkunstner James Rosenquist.

ARKEN

3 millioner kroner til udstillingen ”Vincent van Gogh – Den udfoldede skønhed”.

Nivaagaards Malerisamling

300.000 kroner til udstillingsprojektet ”En duft af evighed. Blomstermaleren J.L. Jensen”.

Kunsten – Museum of Modern Art Aalborg

3 millioner kroner til en tre-årig udstillingssatsning med værker fra Louisianas samling.

Ribe Kunstmuseum

300.000 kroner til udstillingen ”Michael Ancher og kvinderne på Skagen” i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling og Skagens Museum i 2018/2019.

Ulsted Møllelaug

300.000 kroner til genopbygning af Ulsted Mølle.

Fredensborg Kommune

300.000 kroner til renovering af Højsager Mølle.

Det Danske Bibelselskab

100.000 kroner til udgivelse af serien Håndbiblioteket.

Asperup Menighedsråd

500.000 kroner til restaurering af alter, altertavle, prædikestol og Mariafigurer i Asperup Kirke.

Ringsted Sogn

170.000 kroner til istandsættelse af en altertavle i Sct. Bendts Kirke.

Informations forlag

200.000 kroner til en international bog-, podcast- og arrangementsserie om Europa.

Organist og forfatter Henrik Fibiger Nørfelt

150.000 kroner til et bogprojekt om Johan Lorentz – Christian IV.’s orgelbygger.

Musik

Aarhus Symfoniorkester

Udlån af en Lorenzo Storioni-violin, Cremona, 1775, til koncertmesteren i Aarhus Symfoniorkester.

Goldschmidts Musikakademi

430.000 kroner til et musikalsk projekt for børn herunder summercamp og landsdækkende turné.

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival

250.000 kroner til realisering af KLANG-festival i 2018.

SommerKlassisk i Tivoli

2,7 millioner kroner til sæson 2018 med koncertserier med internationale fyrtårne og morgendagens stjerner – alle koncerter har særligt fokus på tilbud til børn.

Ars Nova Copenhagen

175.000 kroner til koncerter i 2018.

Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium

900.000 kroner til pigekorets koncertprojekter og turnéer i 2018-2020.

Copenhagen Opera Festival

2,2 millioner kroner til musik- og dannelsesprojektet TRYL, der introducerer skolebørn til en skræddersyet udgave af Mozart-klassikeren ”Tryllefløjten”.

Kurhotel Skodsborg

668.000 kr. til ugentlige koncerter med unge musikstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium.

 Humanitære indsatser

Dansk Flygtningehjælp 

500.000 kroner til akut vinterhjælp til flygtningefamilier på Lesbos i Grækenland.

 

Derudover er bevilget 3,7 millioner kroner til en række medicinske forskningsprojekter på hospitaler i hele landet.