På det første bestyrelsesmøde i 2023 har Augustinus Fonden sendt støtte afsted til 6 forskellige organisationers arbejde med international humanitær nødhjælp.

I alt blev uddelt 44 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 38 projekter.

 

I en tid med stigende humanitære behov uddeler Augustinus Fonden 10 mio. kr. til nødhjælpsarbejde i Tyrkiet/Syrien, Ukraine, Pakistan, Somalia og Etiopien.

  • UNICEF Danmark: 2,5 mio. kr. til akut arbejde med beskyttelse af børnene i Pakistan som følge af oversvømmelserne. De historiske oversvømmelser i 2022 påvirkede 33 millioner mennesker, hvoraf 1.739 mistede livet, og mere end 2,2 millioner huse blev beskadiget eller ødelagt. Omkring 8 millioner mennesker blev fordrevet, hvoraf omkring 5 millioner stadig er udsat eller bor tæt på oversvømmede områder, og der er fortsat behov for hjælp i 2023.
  • Læger uden Grænser: 2,5 mio. kr. til det medicinske katastrofeberedskab i de jordskælvsramte områder i Tyrkiet og Syrien og dermed hjælp til tusindvis af mennesker ramt af katastrofen.
  • CARE Danmark: 2 mio. kr. til akut humanitær bistand til jordskælvsramte i Syrien i form af mad og vand, kontanter, varmeapparater, små nødkøkkener og livsvigtige nonfood artikler.
  • Folkekirkens Nødhjælp: 1 mio. kr. til akut humanitær bistand til civilbefolkningen i Ukraine – sikring af varmt tøj, husly og mad til mennesker på flugt.
  • SOS Børnebyerne: 1 mio. kr. til ernærings- og sundhedsstøtte til kvinder og børn, der er ramt af fødevarekrisen i Somalia. Somalia oplever lige nu den værste tørke i 40 år. Manglen på regn får høsten til at slå fejl, og millioner af familier har mistet deres levebrød.
  • ADRA Danmark: 1 mio. kr. til akut livreddende hjælp til familier i Etiopien, som sulter efter længerevarende tørke på Afrikas Horn. Etiopien ligger højt på listen over verdens fattigste lande, som skyldes dels tidligere perioder med politisk ustabilitet, krig, konflikter, store interne og eksterne flygtningestrømme, dels klimaudfordringer.

 

I 2022 har fonden haft en øget opmærksomhed rettet mod de internationale globale kriser og uddelte 26 mio. kr. til akutte humanitære indsatser fordelt på 9 organisationers arbejde i flere forskellige lande. Også i 2023 fortsætter behovet for ekstra støtte til akutte formål til verdens brændpunkter. Derfor støtter fonden de seks organisationer, der på forskellig vis løfter en vigtig opgave med at sikre, at hjælpen når ud til sårbare og udsatte befolkningsgrupper, som er hårdt ramt af væbnede konflikter og/eller naturkatastrofer.

På mødet blev samlet uddelt 44 mio. kr. inden for kunst, kultur og sociale indsatser til 38 projekter, der fordeler sig bredt i hele landet. 

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

750.000 kr. til Øhavsmuseet til udgivelsen ‘Fremtidens museer’ – en vidensopsamling om museernes strategiske og økonomiske fundament, som peger fremad mod forskellige udviklingsmodeller og kan bidrage til vidensdeling i sektoren.

500.000 kr. til Svendborg Museum til projektet ‘Museum i hverdagen’, hvor genstande og formidling flytter ind i tøjbutikker, byggemarkeder og tankstationer ved hjælp af fem specialbyggede montrer og 20 miniudstillinger.

1.165.250 kr. til Fuglsang Kunstmuseum til erhvervelse af værker til udendørs placering i forbindelse med Fuglsang Kunstlandskab af Lea Porsager, Ditte Gantriis, Ragnhild May og Lulu Refn.

250.000 kr. til Sorø Kunstmuseum til realisering af projektet ‘Unges Kunstrum’- et 2-årigt pilotprojekt, der med kunsten skal øge unges trivsel og udvikle deres humanistiske og eksistentielle færdigheder.

3 mio. kr. til omdannelse af frilandsmuseet Den Fynske Landsby til et museum med fokus på bæredygtighed, cirkulær levevis og fællesskab.

1,5 mio. kr. til Viborg Museum til realisering af projektet ‘Innovation og klima fra fortid til fremtid’ – et nyt læringsmiljø og fundbehandlingsværksted.

290.000 kr. til Museum Overtaci til merbevilling til opbygning og realisering af udstillingsprojektet ‘Ovartaci – et liv’ – så Museum Ovartacis nye permanente udstilling sikres den fulde kvalitet, hvor formidling, æstetik og de rette omgivelser for værkerne forenes.

500.000 kr. til Museum Jorn til realisering af udstillingen: ‘Yves Klein og det situationistiske rum’ i perioden maj-august 2023.

1 mio. kr. til Esbjerg Kunstmuseum til erhvervelse af prismepavillon, som Olafur Eliasson skaber specielt til museets samling.

525.000 kr. til Horsens Kunstmuseum til erhvervelse af Kehnet Nielsens maleri ‘Ikonoklastisk Epifani’ fra 2022.

559.945 kr. til Læsø Museum til istandsættelse af museumsgården, blandt andet med  tængning med ålegræs. Museumsgården hed oprindeligt Lynggården og kan dokumenteres tilbage til 1631. Den blev fredet i 1950.

3 mio. kr. til Ny Carlsberg Glyptotek til realisering af Glyptotekets udstillingsprogram i perioden sommer 2023 til sommer 2024.

500.000 kr. til Teknologihistorie DTU til etablering af ‘Building Blocks for Life’ – en offentligt tilgængelig udstilling og formidlingsplatform om kemi- og LIFE-fagenes historie og videnskabelige praksis henvendt til studerende, børn, unge og besøgende på DTU’s Lyngby Campus samt online.

400.000 kr. til Museum Kolding til realisering af jubilæumsudstillingen ‘Christiansfeld – en by bliver til’, som er et centralt led i fejringen af Brødremenighedsbyen Christiansfelds 250-års jubilæum i 2023.

5 mio. kr. til Planetarium til profilprojektet ‘Rummet T-R’ – en udstilling om rumforskning i international særklasse. Bevillingen gives til den tekniske og videnskabelige formidling i projektet.

500.000 kr. til M/S Museet for Søfart til merbevilling til etablering af nye faste udstillinger.

2,6 mio. kr. til Vejle Kommune til restaurering af Børkop Vandmølle.

350.000 kr. til Den Selvejende Institution ved Sillerup Mølle til nyt tag på den fredede møllerbygning ved Sillerup Mølle.

1.221.851 kr. til Skamlingsbankeselskabet til revitalisering af Højskamling til gavn for de besøgende på Skamlingsbanken.

300.000 kr. til ADBC til realisering af 17 dages festival under titlen ‘Golden Days på landet’ samt en arrangementsrække, der undersøger skildringer af landet i billedkunsten, litteraturen og klassisk musik.

3 mio. kr. til Lindhardt og Ringhof til forsknings- og formidlingsprojektet ‘Danmark dannes’ med formålet at skrive en dansk idéhistorie.

Scenekunst – dans, musikdramatik og teater

200.000 kr. til Den Kongelige Danske Ballets Fond til Koreografi-konkurrence i samarbejde med Det Kongelige Teater, Tivoli Balletteater, Holstebro Dansekompagni og Dansk Danseteater.

350.000 kr. til Aaben Dans til danse- og musikforestillingen ‘De fortabte spillemænd’ baseret på den færøske forfatter William Heinesens ikoniske roman Et samarbejde mellem Aaben Dans, egnsteater i Roskilde og folkemusiktrioen Dreamers Cirkus.

Musik – et levende musikliv i hele landet

500.000 kr. til Ensemble MidtVest til et nyt koncertflygel.

250.000 kr. til pianist Gustav Piekut til gennemførelse af et karriereprogram til international profilering. Det omfatter bl.a. video- og cd-indspilninger, internationalt agentarbejde og masterclasses.

225.614 kr. til Kurhotel Skodsborg til koncertrækken Lobby Tunes, der støtter op om upcoming musiktalenter fra de danske musikkonservatorier.

400.000 kr. til Foreningen Ofelia Plads til koncertrækken ‘Klassisk på kyssetrappen’ på Ofelia plads i 2023.

1,1 mio. kr. til Sankt Annæ Pigekor til udvalgte aktiviteter i 2023, 2024 og 2025: skabelsen af ny musik til jubilæumskoncerter, gennemførelse af koncerter samt koncertrejser i Danmark og udlandet.

Billedkunst og kunsthåndværk – indsigt og indlevelse i samtidskunsten

450.000 kr. til Fonden CHART til realisering af CHART i Tivoli i 2023-25 med udstilling af 12-15 værker pr. år af nationale og internationale samtidskunstnere.

Sociale indsatser i Danmark 

1.706.527 kr. til JunkFood til etablering af nyt køkken samt videreførelse af kerneaktiviteten, som sikrer mad til gadeudsatte i 2023.

2,1 mio. kr. til KFUM’s Sociale Arbejde til videreudvikling og udvidelse af konfliktmæglingstilbud til mennesker i udsatte livssituationer med komplekse udfordringer i perioden 2023-25.

242.000 kr. til DRC Dansk Flygtningehjælp til udvikling og gennemførelse af minifestivalen ‘Musik og Stemmer’ i København med fokus på unge flygtninges livssituation, livsvilkår og demokratiske deltagelse i samfundet.

 

Billedtekst: Fra oktober 2022 i Pakistan – en 8-årig skoleelev foran sin skole som er oversvømmet i Sindh provinsen i Pakistan. © UNICEF UN0728377 Asad Zaidi