På Augustinus Fondens seneste bestyrelsesmøde har Børsbygningen i København fået 25 mio. kr. til restaurering. I alt blev uddelt 68 mio. kr. til 43 forskellige projekter.

Børsen, den markante bygning med Dragespiret på Slotsholmen i København, er et ikonisk arkitekturværk kendt af alle i Danmark.

Børsen blev opført i 1620’erne som handelsbygning af Christian IV, og den fungerede helt op til 1800-tallet som markedsplads med handelsboder. Den har også rummet Københavns Fondsbørs, og er i dag hovedkvarter for en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Børsbygningen er med sin arkitektur og historie dybt forankret i vores bevidsthed som fælles national kulturarv.

Børsen har undergået store forandringer og er løbende blevet restaureret. Kobbertaget, facaden og sandstensudsmykningen, som alle er helt centrale for bygningens udtryk og identitet, står nu for tur, fordi de er præget af tidens tand.

Augustinus Fonden støtter bygningens omfattende restaurering og herunder tilbageføring af facade og sandstensudsmykning til originalt udtryk fra 1600-tallet. Restaureringsindsatsen er med til at tilføre en ny facade i den oprindelige renæssancestil og bevare den rige samling af figurativ udsmykning, hvor ingen figur, hoved eller maske er ens. Med bevillingen er et større restaureringsprojekt nået første skridt på vejen mod at få den imponerende bygning forskønnet og bevaret for eftertiden.

 

På bestyrelsesmødet blev der i alt uddelt 68.713.392 kr. fordelt på 43 forskellige projekter:

Kunst & Kultur

15.000.000 kr. til Zoologisk Have i København til et nyt dyreanlæg for Australiens dyr.

500.000 kr. til Dansk Arkitektur Center til den første store udstilling i Danmark med fokus på kvindelige arkitekter.

300.000 kr. til Willumsens Museum til en forskningsbaseret og bredt formidlende biografi om J. F. Willumsen, der fremover kan fungere som standardværk om kunstneren.

500.000 kr. til Kongernes Samling til udstillingen ’Mary og kronprinsesserne’, som vises på Kongernes Samling Koldinghus i anledning af H.K.H. Kronprinsessens 50-års fødselsdag.

900.000 kr. til Dansk Teater 300 år til projektet “Digitale Teaterhistorier”, der fejrer dansk teaterhistorie.

400.000 kr. til Copenhagen Light Festival til lysfestivalen i 2022.

2.500.000 kr. til Kunsten Museum of Modern Art til et samlet udstillingsprogram i 2022, der markerer Alvar Aalto bygningens 50-års jubilæum.

400.000 kr. til Kunstforeningen Gl. Strand til udstillingen ‘M/Meditation in Copenhagen’ af designduoen M/M Paris.

790.000 kr. til Nationalmuseet, Musikhistorisk Museum til første del af det samlede formidlingsprojekt ’Musikhistorien ud af boksen’.

1.180.000 kr. til Forlaget Multivers til udgivelse af 15 nye bøger i serien Danske Komponister.

To projekter på Museum Sønderjylland: 300.000 kr. til udstillingen ‘Makabre Mesterværker’ på Sønderborg Slot, og 400.000 kr. til udstilling og bogprojekt om maleren Jes Jacobsen (1862-1886) på Brundlund Slot.

500.000 kr. til Vardemuseerne til opbygning af ny, stor særudstilling i Tirpitz med fokus på den sene istids dyr og mennesker.

525.000 kr. til Skovgaard Museet til samlingsarbejde med fokus på registrering og gennemgang af blandt andet de kulturhistoriske genstande på museet.

320.410 kr. til Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst til udgivelse af KIRKENS RUM – et inspirations- og rådgivningsmateriale til landets 1.750 menighedsråd.

500.000 kr. til Statens Naturhistoriske Museum til udstillingen ’Blodsugere’ samt tilknyttede formidlingsaktiviteter.

500.000 kr. til Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, som samarbejder om udstillingen ‘Årstidernes Ring’.

300.000 kr. til Museum Jorn til udstillingen DRY – WET – COMFORT, hvor billedkunstneren Jørgen Michaelsen perspektiverer Asger Jorns triolektiske æstetik.

500.000 kr. til Naturhistorisk Museum i Aarhus til særudstillingen ’Totalt Tilfældigt – måske lidt heldigt’, der med naturvidenskabelige formidlingsgreb bringer livets store tilfældigheder i spil og giver perspektiv på tilværelsen.

350.000 kr. til HEART – Herning Museum of Contemporary Art til realisering af retrospektiv Tony Cragg udstilling på HEART og i Herning byrum med tilhørende katalog.

25.000.000 kr. til Dansk Erhverv til restaurering af Børsbygningen i København.

 

Møller

146.000 kr. til renovering af Jels Mølles krøjeværk for at bevare møllen i fungerende stand.

100.000 kr. til restaurering af Sønderho Mølle: vinduer, døre, rundgang og maling af møllevinger.

 

Musik & Scenekunst

3.000.000 kr. til Musica Ficta til et videnskabeligt forskningsprojekt omhandlende musikmanuskripterne i Herlufsholmsamlingen på Syddansk Universitetsbibliotek.

1.300.000 kr. til Edition Wilhelm Hansen til nyredigering af alle Per Nørgårds otte Symfonier til ny samlet opførelsesudgave.

1.068.600 kr. til Aarhus Symfoniorkester til talentudvikling af dirigenter i Danmark med projektet Dirigentens Udviklingsbue – blandt andet gennem tilknytning af assisterende dirigenter og den nyoprettede Æresdirigent-stilling i de kommende sæsoner.

1.000.000 kr. til Teater Sort/Hvid til et 3-årigt samarbejde om genopvækkelsen af den klassiske musikdramatik i samarbejde med en række professionelle aktører.

750.000 kr. til Københavns Drengekor til projektet ”Nye Møder” med fokus på videndeling, fødekædeinitiativer og pædagogiske praksisfællesskaber, der skal udvikle koret og dets samarbejde udadtil både nationalt og internationalt.

2.086.000 kr. til Koncertkapellet, der ønsker at omdanne Sankt Jørgensbjerg Kapel i Roskilde til et koncertsted for klassisk musik. Kapellet er kirkeligt eget og taget ud af brug.

300.000 kr. til organisationen Tempi til en praksisbaseret undersøgelse af global Roots-musik og fællesskaber med værdi for samfundet.

300.000 kr. til Husets Teater til teatertrilogien FURIER på Husets Teater i 2022-2024.

200.000 kr. til Meridiano Teatret til Fools Paradise.

600.000 kr. til Rytmisk Musikkonservatorium til ph.d.-stipendiet ”Kunstnerisk og professionel agens i musikalske samskabelsesprocesser”.

 

Sociale og internationale indsatser

1.372.382 kr. til KFUK’s Sociale Arbejde til forsættelse af RedenUngs indsatser for forebyggelse af prostitution og gråzoneprostitution.

500.000 kr. til Lev uden Vold til projektet ’Partnerskab Mod Vold’, hvor Lev Uden Vold støtter politiet i at opspore og håndtere vold i nære relationer samt yder rådgivning til borgere, som er i kontakt med politiet vedr. vold i nære relationer.

500.000 kr. til Læseforeningen til guidet fælleslæsning for udsatte i Aarhus og København med formålet at skabe læsefællesskaber for de allermest udsatte på lavtærskeltilbud og botilbud.

500.000 kr. til Psykiatrifondens Rådgivning til tre udviklingstiltag, der skal fordoble antallet af rådgivende samtaler i Psykiatrifondens Rådgivning og hjælpe flere mennesker med psykisk sygdom inde på livet.

500.000 kr. til DRC Dansk Flygtningehjælp til akut nødhjælp til sydsudanesiske flygtningebørn i den Demokratiske Republik Congo.