Kulturinstitutioner har været hårdt ramt af corona-krisen, og Augustinus Fonden har løbende givet støtte til en række kunst- og kulturinstitutioners omstilling og fortsatte udvikling.

Fonden støtter op om kunst- og kulturinstitutionernes omstilling til den nye hverdag, herunder de udviklingsinitiativer, der skal foregribe ændringer som følge af krisen. Det kan for eksempel være omstillingen til at modtage publikum igen inden for nye restriktive rammer.

Men det gælder også de langsigtede kerneopgaver, der fremtidssikrer kunst- og kulturinstitutionernes relevans for et bredt publikum – også på den anden side af COVID-19-krisen.

Læs mere om de projekter, der i 2020 er støttet i forbindelse med kulturlivets COVID-19-omstilling:

 

Nyt samarbejde under nedlukning

Designmuseum Danmark valgte som en konsekvens af forårets nedlukning og udsigten til et drastisk fald i udenlandske besøgende at lukke museet for en periode. Under nedlukningen fandt museet, at der var et momentum for afprøve et nyt tværinstitutionelt samarbejde og er derfor aktuelt i gang med at udvikle en større design- og kunstudstilling i samarbejde med Kunsten, Aalborg. Udstillingen forventes at åbne først i Aalborg og siden ved genåbningen af Designmuseum Danmark i 2022.

Bevilget i december 2020: 2,5 mio. kr. til Designmuseum Danmark

 

Fremtidige aktiviteter på på Louisiana – Museum of Modern Art

Nøglen til et bæredygtigt 2021 på Louisiana er en fastholdelse af aktivitetsniveauet på trods af en svær økonomisk situation som følge af COVID-19-krisen. Med støtte til et fuldt udstillingsprogram kan museet derfor fortsætte sine aktiviteter med fokus på kvalitet, diversitet og tilgængelighed.

Fonden støtter med 3 mio. kr. til udstillings- og formidlingsaktiviteter i 2020 og med 5 mio. kr. til realisering af udstillingsprogrammet i 2021.

Bevilget i november 2020: 8 mio. kr. til Louisiana Museum of Modern Art

 

Udstillinger på Kunsthal Charlottenborg og udvikling af formidlingsaktiviteter i hele Danmark

Kunsthal Charlottenborg er en international kunsthal med en stærk national forankring, der viser publikum de nye strømninger i samtidskunsten, fra det etablerede til det eksperimenterende, fra det nationale til det globale.

Med støtte til 2021 sikres kunsthallens kerneaktivitet – udstillingerne – som dermed er et bidrag til at løfte ambitionerne om at udbrede samtidskunsten til endnu flere danskere.

Bevilget i november 2020: 1 mio. kr. til Kunsthal Charlottenborg 

 

Forlængelse af særudstilling på SMK

Statens Museum for Kunst nåede knap at åbne Anna Ancher-udstillingen i foråret 2020, inden museet måtte lukke udstillingen igen på grund af lockdown. SMK fik støtte af fonden til at genåbne udstillingen i efteråret 2020, efter sommerbesøg på Skagens Kunstmuseer.

Bevilget i november 2020: 901.059 kr. til Statens Museum for Kunst

 

En forandret kunst – og kunsthalsoplevelse på Gl. Strand

Som konsekvens af COVID-19 har Kunsthallen Gl. Strand haft behov for at ændre de planlagte udstillinger og kunsthallens fysiske rammer. Men nye tiltag, der kan støtte op om formidlingen af det planlagte udstillingsprogram, er også nødvendige.

Kunsthallen har derfor modtaget støtte til sikring af publikumsbesøget herunder formidling til gæsterne om sikker adfærd og adgang. Udstillingsformidlingen skal også tilpasses, og derfor vil kunsthallen arrangere mindre omvisninger til udstillingen Modern Women og supplere med digital formidling.

Bevilget i juni 2020: 510.191 kr. til Kunsthallen Gl. Strand

 

Velkommen til publikum på MS/Museet for Søfart

Museet for Søfart har fået støtte til et to-årigt udstillingsprogram, som skal tiltrække nye besøgende til museet og bidrage til at opfylde visionen om at være et museum for alle dem, der ikke er interesserede i søfart endnu – men som gennem udstillingerne bliver klogere på søfartens betydning kulturelt, økonomisk som teknologisk.

Med én stor særudstilling og én ny permanent udstilling i perioden 2021-2022 er det ambitionen at kickstarte genåbningen af museet, der som mange andre kulturinstitutioner har været ramt på besøgstallet på grund af COVID-19.

Bevilget i juni 2020: 2.000.000 kr. til MS/Museet for Søfart

 

Ekstra støtte til aktiviteter til Vadehavscentret

Vadehavscentret kunne i juni 2020 gå sommeren i møde med støtte til tilpasning og omstilling af publikumsrettede aktiviteter. Således kunne Vadehavscentret fortsætte med at supplere udstillingerne med udflugter og ture i området – med fokus på en god og tryg oplevelse i mindre grupper.

Derudover blev støttet nye kommunikationstiltag, så centret kan synliggøre sig over for forskellige og nye målgrupper, der på grund af COVID-19 holder sommerferie i Danmark.

Bevilget i juni 2020: 300.000 kr. til Vadehavscentret

 

Fysisk og digital omstilling på Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer fik i sommeren 2020 mulighed for at tilpasse den planlagte Anna Ancher-udstilling til den aktuelle situation for museernes genåbning. Det indebar både fysiske og digitale omstillinger, der krævede en særlig investering: øget fokus på publikumssikkerhed og personalet og en gentænkning af adgang til udstillingen, udstillingsarkitektur og formidlingsaktiviteter.

Fonden har bidraget til den nødvendige omstilling med en bevilling på 1.660.000 kr., men styrker samtidig også museets kerneopgave med samlingerne ved en bevilling på 444.000 kr. til en registrering af 3.500 kunstværker og genstande fra Anchers Hus. Projektet udgør et spændende fundament for museets videre forskning og formidling.

Bevilget i maj 2020: 2.104.000 kr. til Skagens Kunstmuseer

 

Flerårig opbakning til international samtidskunst

Augustinus Fonden har siden 2015 bakket op om udstillingsstedet Copenhagen Contemporary, der har etableret sig som et kunstcenter for banebrydende samtidskunst. Med en ny bevilling på 6 mio. kr. støtter fonden realiseringen af det kommende udstillingsprogram i 2021-2022.

Fonden ønsker at bidrage til de kommende års udstillinger af både dansk og international samtidskunst og håber, at CC fortsat kan udvikle sit program til glæde for både et dansk og internationalt publikum.

Bevilget i maj 2020: 6 mio. kr. til Copenhagen Contemporary

 

3-årig støtte til arbejdsro hos Uppercut Danseteater

Siden etableringen af Uppercut Danseteater i 1985 har fonden støttet kompagniets mange forestillinger. Uppercut Danseteater har gennem årene vist, at de til stadighed formår at udvikle det moderne og urbane trinsprog og skabe vedkommende forestillinger for både børn, unge og voksne.
Fonden vælger nu at støtte kompagniet med en 3-årig bevilling for at give koreograf Stephanie Thomasen og kompagniet mulighed til at udvikle trilogien PLEJER ER DØD til både et dansk og internationalt publikum. Med trilogien PLEJER ER DØD sætter Uppercut Danseteater fokus på menneskets reaktion på tilværelsens omskiftelighed – en aktuel problemstilling netop nu.

Bevilget i maj 2020: 1.105.000 kr. til Uppercut Danseteater

 

Særudstillinger til Ribe Kunstmuseum

Ribe Kunstmuseum modtog i foråret 2020 støtte til sikring af gennemførelse af planlagte særudstillinger og fastholdelse af museets brugere også efter genåbning af museet. Projektet skal bl.a. sikre det faglige arbejde, der har stor betydning for museets aktivitetsniveau i de kommende år, samt målrette markedsføringen mod et nationalt publikum.

Bevilget i maj 2020: 200.000 kr. til Ribe Kunstmuseum

 

Genopretning af et trygt museumsbesøg på Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne fik støtte til genopretning af tryghed omkring museumsbesøget, samt fastholdelse og fortsat udvikling af mangeårig strategisk indsats på social- og sundhedsområdet. Bevillingen var et bidrag bl.a. til en ny form for værter, der skal være med at sikre den gode museumsoplevelse både mentalt, sundhedsmæssigt, mentalt og fagligt. Derudover bakkes op om museets indsats med at skabe tilbud for udsatte borgere og andre borgere, der ikke hører til blandt museets kernepublikum.

Bevilget i maj 2020: 450.000 kr. til Frederiksbergmuseerne

 

Foto er fra Skagens Kunstmuseers ophængning af den faste samling.