Kunstnere og kulturinstitutioner har været hårdt ramt af corona-krisen, og Augustinus Fonden har løbende givet støtte til en række kunst- og kulturinstitutioners virke og arbejde.

Fonden støtter op om kunst- og kulturinstitutionernes omstilling til den nye hverdag, herunder de udviklingsinitiativer, der skal foregribe ændringer som følge af krisen. Det kan for eksempel være omstillingen til at modtage publikum igen inden for nye restriktive rammer.  Men det gælder også de langsigtede kerneopgaver, der fremtidssikrer kunst- og kulturinstitutionernes relevans for et bredt publikum – også på den anden side af COVID-19-krisen.

 

Læs mere om de seneste projekter, der er støttet i forbindelse med kulturlivets omstilling efter COVID-19:

En forandret kunst – og kunsthalsoplevelse på Gl. Strand

Som konsekvens af COVID-19 har Kunsthallen Gl. Strand behov for at ændre de planlagte udstillinger og kunsthallens fysiske rammer. Men nye tiltag, der kan støtte op om formidlingen af det planlagte udstillingsprogram, er også nødvendige.

Kunsthallen har derfor modtaget støtte til sikring af publikumsbesøget herunder formidling til gæsterne om sikker adfærd og adgang. Udstillingsformidlingen skal også tilpasses, og derfor vil kunsthallen arrangere mindre omvisninger til udstillingen Modern Women og supplere med digital formidling.

Bevilget i juni 2020: 510.191 kr. til Kunsthallen Gl. Strand

 

Velkommen til publikum på MS/Museet for Søfart

Museet for Søfart har fået støtte til et to-årigt udstillingsprogram, som skal tiltrække nye besøgende til museet og bidrage til at opfylde visionen om at være et museum for alle dem, der ikke er interesserede i søfart endnu – men som gennem udstillingerne bliver klogere på søfartens betydning kulturelt, økonomisk som teknologisk.

Med én stor særudstilling og én ny permanent udstilling i perioden 2021-2022 er det ambitionen at kickstarte genåbningen af museet, der som mange andre kulturinstitutioner har været ramt på besøgstallet på grund af COVID-19.

Bevilget i juni 2020: 2.000.000 kr. til MS/Museet for Søfart

 

Ekstra støtte til aktiviteter til Vadehavscentret

Vadehavscentret kan gå sommeren i møde med støtte til tilpasning og omstilling af publikumsrettede aktiviteter, så Vadehavscentret kan fortsætte med at supplere udstillingerne med udflugter og ture i området – nu med fokus på en god og tryg oplevelse i mindre grupper.

Derudover støttes nye kommunikationstiltag, så centret kan synliggøre sig over for forskellige og nye målgrupper, der på grund af COVID-19 holder sommerferie i Danmark.

Bevilget i juni 2020: 300.000 kr. til Vadehavscentret

 

Bevillinger uddelt i maj 2020

Fysisk og digital omstilling på Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer ønsker at tilpasse deres planlagte Anna Ancher-udstilling til den aktuelle situation for museernes genåbning. Museet står overfor både fysiske og digitale omstillinger, der kræver en særlig investering. Øget fokus på sikkerheden for publikum og de ansatte er af højeste prioritet, og derfor skal publikums adgang til udstillingen, udstillingsarkitektur og formidlingsaktiviteter gentænkes.

Museet glæder sig til at præsentere publikum for Anna Anchers verden, med eksklusiv adgang også til Anchers Hus for mindre grupper og byvandringer i kunstnerens nærmiljø ved Brøndums Hotel. Sommeren er højsæsonen for Skagens Kunstmuseer og nu sættes alle sejl til for at give publikum en god kunstoplevelse på trods af de særlige omstændigheder, som museet skal navigere efter.

Augustinus Fonden bidrager til den nødvendige omstilling med en bevilling på 1.660.000 kr., men styrker samtidig også museets kerneopgave med samlingerne ved en bevilling på 444.000 kr. til en registrering af 3.500 kunstværker og genstande fra Anchers Hus. Projektet udgør et spændende fundament for museets videre forskning og formidling.

Bevilget: 2.104.000 kr. til Skagens Kunstmuseer

 

Flerårig opbakning til international samtidskunst

Augustinus Fonden har siden 2015 bakket op om udstillingsstedet Copenhagen Contemporary, der har etableret sig som et kunstcenter for banebrydende samtidskunst. Med en ny bevilling på 6 mio. kr. støtter fonden realiseringen af det kommende udstillingsprogram i 2021-2022.

CC – Copenhagen Contemporary på Refshaleøen er under fortsat udvikling og har med sine ambitiøse storskala udstillinger af internationalt format vist sin særlige position på den danske kunstscene. Fonden ønsker at bidrage til de kommende års udstillinger af både dansk og international samtidskunst og håber, at CC fortsat kan udvikle sit program til glæde for både et dansk og internationalt publikum.

Bevilget: 6 mio. kr. til Copenhagen Contemporary

 

3-årig støtte til arbejdsro hos Uppercut Danseteater

Siden etableringen af Uppercut Danseteater i 1985 har fonden støttet kompagniets mange forestillinger. Uppercut Danseteater har gennem årene vist, at de til stadighed formår at udvikle det moderne og urbane trinsprog og skabe vedkommende forestillinger for både børn, unge og voksne.
Fonden vælger nu at støtte kompagniet med en 3-årig bevilling for at give koreograf Stephanie Thomasen og kompagniet mulighed til at udvikle trilogien PLEJER ER DØD til både et dansk og internationalt publikum. Med trilogien PLEJER ER DØD sætter Uppercut Danseteater fokus på menneskets reaktion på tilværelsens omskiftelighed – en aktuel problemstilling netop nu.

Bevilget: 1.105.000 kr. til Uppercut Danseteater

 

Ribe Kunstmuseum til sikring af gennemførelse af planlagte særudstillinger og fastholdelse af museets brugere også efter genåbning af museet. Projektet skal bl.a. sikre det faglige arbejde, der har stor betydning for museets aktivitetsniveau i de kommende år, samt målrette markedsføringen mod et nationalt publikum.

Bevilget: 200.000 kr. 

 

Frederiksbergmuseerne til genopretning af tryghed omkring museumsbesøget, samt fastholdelse og fortsat udvikling af mangeårig strategisk indsats på social- og sundhedsområdet. Bevillingen bidrager bl.a. til en ny form for værter, der skal være med at sikre den gode museumsoplevelse både mentalt, sundhedsmæssigt, mentalt og fagligt. Derudover bakkes op om museets indsats med at skabe tilbud for udsatte borgere og andre borgere, der ikke hører til blandt museets kernepublikum.

Bevilget: 450.000 kr. 

 

Foto er fra Skagens Kunstmuseers ophængning af den faste samling.