Esbjerg Ensemble og Copenhagen Opera Festival har fået et bidrag til at sætte skub på arbejdet med at skabe relevante musiktilbud til et bredt publikum. På årets sidste bestyrelsesmøde i december blev der uddelt knap 25 mio. kr. til 32 forskellige projekter inden for kunst, kulturarv, musik og sociale indsatser.  Se alle projekterne her.

Esbjerg Ensemble er et landsdelsensemble, der spiller en vigtig rolle for det regionale kulturtilbud i Sydvestjylland. Ensemblet deltager aktivt i publikumsudviklingsprojektet TUTTI, støttet af Augustinus Fonden, hvor de udforsker og anvender nye værktøjer for at bygge bro til publikum, andre kulturaktører og erhvervslivet i området. Med en bevilling på 400.000 kr. til strategisk udvikling kan ensemblet forsætte arbejdet med en positionering som en aktiv og central spiller i publikumsudviklingen i Danmarks femtestørste by.

Copenhagen Opera Festival er Danmarks største operafestival, der på strategisk og nytænkende vis bryder med operaens traditionelle formater i indhold og form. Festivalen udgør en vigtig primus motor for operaens udvikling i Danmark, og kan med en bevilling på 2,1 mio. kr. i 2024-2026 forsætte arbejdet med at skabe store kunstneriske oplevelser til et større publikum.

 

De øvrige støttede projekter:

Musik og Scenekunst – levende musik, dans og scenekunst i hele landet

Esbjerg Ensemble: 400.000 kr. til projektet ‘Esbjerg Ensemble – Esbjergs stolthed’.

Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommune: 1.777.900 kr. til at erhverve flygler til uddannelsesinstitutionens nye musikhus der åbner i 2024.

Orkesterefterskolen, Holstebro: 1,2 mio. kr. til at købe et koncertflygel.

Bora Bora: 1 mio. kr. til  Residency-centre 2024-2027.

Kammerballetten: 2 mio. kr. til realisering af Kammerballettens aktiviteter 2024.

Copenhagen Opera Festival: 2,1 mio. kr. til kunstnerisk vision og strategiske indsatser 2024-2026.

 

Billedkunst og kunsthåndværk – indsigt og indlevelse i samtidskunsten

Foreningen Københavns Lysfestival: 400.000 kr. til Copenhagen Light Festival 2024 – Kunstnerisk markering af tidens store temaer.

Copenhagen Design Agency: 350.000 kr. til The Mindcraft Project 2024 – digital udstilling og formidling af nyt dansk kunsthåndværk og design.

 

Museer, Kunst og Kulturarv – erhvervelser, formidling og udvikling

Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen: 3,685 mio. kr. til erhvervelse af nødvendigt apparatur til forskning og uddannelse inden for bevaring af kultur- og naturarv.

Fonden Konserveringscentret i Vejle: 500.000 kr. til udvikling af CO2 optimeret byggekoncept for opførelse af lavenergi museumsmagasiner.

Kunstkonserveringen VEST: 600.000 kr. til gennemførelse af Kunstkonserveringens naturvidenskabelige analyse af ni malerier af Asger Jorn, der kan bidrage til bevaringen af kunstnerens værker.

Museum Sønderjylland: 1 mio. kr. til erhvervelse af billedkunstner Claus Carstensens samling af samtidskunst.

Det Kgl. Bibliotek: 3.672.898 kr. til “Danmarks Dramatiske DNA” – Digitalisering og formidling af danske teatermanuskipter fra 1750 til i dag.

Ny Carlsberg Glyptotek: 5,5 mio. kr. til Glyptotekets udstillingsprogram inden for antik kunst i 2024-2026.

Statens Museum for Kunst: 5 mio. kr. til erhvervelse af et maleri af Asger Jorn.

Kommuneqarfik Sermersooq: 405.000 kr. til erhvervelse af totalinstallationen “Melting Barricades” af Inuk Silis Høegh og Asmund Havsteen-Mikkelsen til Nuuk Kunstmuseum.

Willumsens Museum: 508.193 kr. til erhvervelse af maleriet “Klagende mor med barn” fra 1905 malet af J.F. Willumsen.

Ribe Kunstmuseum: 1 mio. kr. til projektet ”Lad kunstnerne gå i clinch med Ribe Kunstmuseum”.

Marstal Søfartsmuseum: 500.000 kr. til ”VELKOMMEN OMBORD” – Administrationsbygningen som åbent formidlingsrum.

Svendborg Museum: 2,5 mio. kr. til formidlingsindsatsen ”Underdanmarks tavse skæbner”.

Østfyns Museer: 500.000 kr. til særudstillingen Fritz Syberg. Livet vil! med tilhørende bevaringsprojekt.

Karen Blixen Museum Rungstedlund: 4,060 mio. kr. til litteratur- og udstillingsprogram for perioden 2024-2026.

ARoS Aarhus Kunstmuseum: 2,5 mio. kr. til større solopræsentation af den amerikanske samtidskunstner Barbara Kruger.

HEART Herning Museum of Contemporary Art: 1,2 mio. kr. til Socle du Monde Art Festival 2024 – DO IT – Udstillinger og eventprogram.

Ordrupgaard Kunstmuseum: 3,375 mio. kr. til erhvervelse af skulpturen “Buste af Clovis Gauguin” udført af Paul Gauguin, ca. 1882.

Slots- og Kulturstyrelsen: 3,065 mio. kr. i yderligere finansiering til nødvendig restaurering af Vinterstuen på Rosenborg Slot.

 

Sociale Indsatser

OMBOLD: 200.000 kr. til Det Danske Hjemløselandshold.

Blå Kors Danmark: 500.000 kr. til Julehjælp i 2023.

Museum Ovartaci: 215.042 kr. til udvikling af det pædagogiske og kreative fællesskab for mennesker med psykiske lidelser.

Læger uden Grænser: 1 mio. kr. til medicinsk nødhjælp til Afghanistan.

Foto: Esbjerg Ensemble