74,8 mio. kr. fordelt på 54 projekter blev resultatet af årets første bestyrelsesmøde i fonden. På mødet blev støttet en række sommerkoncerter under åben himmel, der fokuserer på mødet mellem den klassiske musik og nye publikumsgrupper. 

Den klassiske musik spiller en særlig rolle for Augustinus Fonden, som hvert år støtter et væld af koncertprojekter med et højt kunstnerisk niveau. En del af projekterne, som har modtaget støtte på bestyrelsesmødet i februar, fokuserer på koncertformater, der bringer den klassiske musik i spil over for nye publikummer.

Foreningen Ofelia Plads arbejder med at skabe plads til kultur og byliv på havnebredden ved Københavns Havn, og for tredje år i træk arrangeres den gratis koncertrække ’Klassisk på Kyssetrappen’. Musikerne opfører koncerterne ude på vandet på en pram, og flere af koncerterne har fokus på cross-over til den rytmiske genre. I 2019 udvides arrangementet med en kort artist talk, så man også får mulighed for at få viden om den klassiske musik med hjem.

På Kulturmødet Mors samles kunstnere, kulturinstitutioner, politikere, mediefolk, fonde og borgere til 450 forskellige arrangementer over tre dage. Augustinus Fonden har siden 2014 støttet det klassiske musikprogram, hvor nogle af landets fineste klassiske musikere og ensembler prøver kræfter med konventionelle og mere eksperimenterende koncertformater.

På Copenhagen Opera Festival 2019 har fonden støttet en gratis operaopsætning på Flæsketorvet i Kødbyen, og en koncertrække i Børssalen med intime koncerter med danske og internationale vokalsolister.

Netop publikumsudvikling og arbejdet med at tiltrække nye publikummer til den klassiske musik er omdrejningspunktet for organisationen Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, som i en kortlægning vil afdække erfaringer med publikumsudvikling i Danmark og internationalt.

 

Bestyrelsen uddelte i alt 74,8 mio. kr., som fordeler sig på 54 projekter. Her ses et udsnit af projekterne:

 

Kunst og Kultur

2.500.000 kr. til ny udstillingsbygning for lydkunst på Kunsthal 44Møn.

400.000 kr. til SUPERFLEX’ treårige kunstneriske forskningsprojekt med havet som fokus, der afsluttes med en større udstilling i Venedig i forbindelse med Venedig Biennalen 2021.

1.500.000 kr. til Den Gamle By til udarbejdelse af værket ’Danmarks Byer’ under Renæssance og Enevælde.

3.500.000 kr. til forbedrede fysiske rammer i Naturama i Svendborg, der styrker fortællingen om naturens værdier.

500.000 kr. til gennemførelse af temaudstillingen CIRKUS med et tværsnit af kunstværker fra moderne tids kunsthistorie på Gl. Holtegaard.

13.000.000 kr. til Nationalmuseets to nye vikingeudstillinger ’Togtet’ og ’Vølvens Spådom’, der forener historiske genstande med den nyeste forskning og sansemættede fortællinger.

300.000 kr. til Brandts – Museum for kunst og visuel kultur til realisering af permanent udstilling: Fynsk Forår – Mesterværker i Brandts Samling.

250.000 kr. til soloudstilling med den danske video- og installationskunstner Jesper Just på Kunsthal Charlottenborg.

900.000 kr. til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro til køb af software til vikingeafsnittet i udstillingen ’Det eventyrlige loft’, hvor man med luftfotoarkæologien kan lære mere om vikingernes hverdagsliv.

100.000 kr. til Henning Christiansens Arkiv til etablering og formidling af et digitalt arkiv over den danske fluxus kunstner og komponists værker.

4.000.000 kr. til udstilling med den amerikanske maler Marsden Hartley (1877-1943) på Louisiana.

350.000 kr. til Musikmuseet til erhvervelse af den såkaldte Hjorth-kvartet, som er en samling af fire strygeinstrumenter bygget (signeret) af Emil Hjorth & Sønner i 1912.

10.000.000 kr. til etablering af REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum ved Nordjyllands Historiske Museum. Museet placeres i den 5.000 m2 store atomsikre bunker.

500.000 kr. til Retten på Frederiksberg til en bronze-skulptur af Jørgen Haugen Sørensen.

200.000 kr. til udstilling om Peter Brandes og hans kunstsamling som vises på de to museer Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, og Johannes Larsen Museet, Kerteminde.

7.000.000 kr. til nyt H.C. Andersen museum i Odense i tilknytning til hans fødehjem. Bevillingen supplerer tidligere støtte til projektet.

300.000 kr. til Golden Days til realisering af kunstneriske indholdsspor i forbindelse med markeringen af Genforeningen 2020.

200.000 kr. til soloudstillinger af Jimmie Durham og Maria T. Alvez på Kunsthal Aarhus med udgangspunkt i de to kunstneres lokale research i Aarhus.

450.000 kr. til Mosede Fort ved Greve Museum til udstillingen ’Vejen til Genforeningen’ i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020.

596.000 kr. til Bevaringcenter Fyn v/Langelands Museum til analyseudstyr til brug i undersøgelse og formidling af museumsgenstande. Projektet understøtter 5 fælles særudstillinger på en række fynske museer med fokus på sammenhængen mellem naturvidenskabelige analyser og formidling.

200.000 kr. til etablering af formidlingsrum for Geopark Odsherred, der formidler sammenhæng mellem landskab og kunst.

300.000 kr. til realisering af udstillingen ‘Mesterværker – Krøyer på bestilling’ på Skagens Kunstmuseer.

2.000.000 kr. til restaurering af Dronning Sophies Hus, en renæssancebygning, på Halsted Kloster, Lolland.

200.000 kr. til realisering af forsknings- og udstillingsprojektet “Munch og Goldstein. Intense linjer” på Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum.

222.642 kr. til registrant og digital formidlingsplatform af Det Kgl. Danske Kunstakademis gipsafstøbningssamling.

500.000 kr. til Fonden til Bevarelse af Højer Mølle til renovering af Højer Mølle, herunder montering af nye vinger og renovering af møllehat.

1.155.000 kr. til Rødding Højskole til ny tagkonstruktion med tegltag på Flors Hus, Danmarks første højskolebygning.

 

Musik og Scenekunst

1.500.000 kr. til DR SymfoniOrkestrets Carl Nielsen Festival i København, 2023, i samarbejde med chefdirigent Fabio Luisi.

393.000 kr. til nykoreograferet ballet og kammermusik, et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Trio Vitruvi på Takkelloftet.

300.00 kr. til Foreningen Ofelia Plads til projektet ’Klassisk på Kyssetrappen’ – en gratis koncertrække over sommeren 2019.

250.000 kr. til realisering af et musikprogram med klassisk musik på Kulturmødet Mors.

500.00 kr. til Teatret Møllen til opsætning af Shakespeares ’Romeo og Julie’ i forbindelse med Genforeningen 2020. Opsætningen vil gøre brug af grænseregionens unikke historie og særpræg, og opføres flere steder i det syd- og sønderjyske.

516.800 kr. til Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner til en kortlægning af erfaringer med publikumsudvikling indenfor det klassiske musikområde.

400.000 kr. til tre koncertprojekter i forbindelse med Copenhagevn Opera Festivals 10-års fødselsdag.

250.000 kr. til Opera på Grænsen til opførelse af ny opera i forbindelse med Genforeningen 2020. Operaen opføres mindst 4 gange, nord og syd for den dansk-tyske grænse i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester.

 

Sociale indsatser i Danmark

6.000.000 kr. til Julemærkefonden til etablering af faciliteter til madværksteder på tre julemærkehjem, samt til implementering og drift af madværksteder på alle julemærkehjem i treårig periode.

1.500.000 kr. til Justitia til afdækning og løsningsforslag til væsentlige retssikkerhedsmæssige problemer for udsatte grupper i samfundet og borgernes adgang til at gøre deres ret gældende ved domstolene.

1.000.000 kr. til gennemførelse af TUBA Sommerhøjskole for unge fra familier med misbrug i 2019 og 2020.

1.500.000 kr. til KFUM’s Sociale Arbejde til forebyggelse af splittelse og psykisk mistrivsel i konfliktramte familier via gratis konfliktmægling.

 

8 medicinske projekter har modtaget støtte på i alt 2.050.000 kr. 

 

Billedet er fra OFELIA PLADS 2018. Fotokreditering: Abdellah Ihadian