Lydkunst er et nyere cross-over felt, som fonden i stigende grad har støttet. Feltet forbinder to af Augustinus Fondens centrale indsatsområder: musik og kunst.

Senest er støttet et lydkunstværk, der iscenesættes i en nedlagt silo på havnen i Struer.

Array

Både nationalt og internationalt er lydkunst en genre, der har fået større bevågenhed i de senere år, og Augustinus Fonden har løbende støttet lydkunst som kunstnerisk felt til både enkeltprojekter, komponister eller mere institutionelt til etablering af et udstillingsrum for lydkunst.

Struer Kommune har netop modtaget 500.000 kr. til lydkunstværket ‘The Receiver, Struer’.

Værket etableres som en permanent installation i en nedlagt silo på Struer Havn, og det er lydkunstner Christian Skjødt, der står bag værket. Christian Skjødt er dansk kunstner og komponist, som arbejder i krydsfeltet mellem lyd, billedkunst og videnskab.

Den 45 meter høje silo danner rammen om lydkunstværket. På siloens tag placeres et radioteleskop, der modtager elektromagnetisk stråling som har rejst 150 millioner kilometer fra solen. Signalet omsættes til lyd via specialudviklede højtalere, og publikum bevæger sig således fra kælder til kvist og oplever solens lyd i turen gennem siloen.

På bestyrelsesmødet blev der uddelt i alt 35,7 mio. kr. til områderne:

Kunst & Kultur

500.000 kr. til Struer Kommune til realisering af lydkunstværket ‘The Receiver, Struer’ af Christian Skjødt. Lydkunstværket realiseres af Struer Kommune som en permanent installation i siloen på Struer Havn.

3.000.000 kr. til Louisiana til realisering af museale og formidlingsmæssige aktiviteter i 2020.

5.000.000 kr. til Louisiana til udstillingsprogrammet i 2021.

5.000.000 kr. til Viborg Teater til indvendig renovering af Viborg Teater og tilbageførsel af teatrets interiør til oprindeligt udtryk fra 1909.

750.000 kr. til Gads Forlag til udgivelse af De Store Monopoler I-VI.

1.000.000 kr. til Kunsthal Charlottenborg til realisering af udstillingsprogrammet 2021 og fortsat udvikling af kunsthallens formidlingsaktiviteter i hele Danmark.

200.000 kr. til Gigtforeningen til erhvervelse af Ditte Ejlerskovs værkserie Chromotherapy som integration af helende kunst på Dansk Gigthospital i Sønderborg.

250.000 kr. til Glasmuseet Ebeltoft til erhvervelse af glaskunstværket ‘The Pilgrims Boat’ af kunstnerduoen Philip Baldwin og Monica Guggisberg.

450.000 kr. til Kunstforeningen Gl. Strand til en udstilling med Thomas Hirschhorn i perioden januar til april 2021.

220.000 kr. til Vejle Kunstmuseum til særudstillingen ‘Kunst for kød’ i 2021.

901.059 kr. til genvisning til Anna Ancher-hovedudstillingen på Statens Museum for Kunst.

300.000 kr. til Vardemuseerne til registrering af Vestjyllands Kunstmuseums samling, som nu indgår i Vardemuseernes kunstsamling.

150.000 kr. til Skovgaard Museet til erhvervelse af et maleri af P.C. Skovgaard.

1.000.000 kr. til ARoS til udstillingen ‘This is Not Africa – Unlearn What You Have Learned’ – et udstillingsprojekt med en række toneangivende samtidskunstnere fra eller med relation til det afrikanske kontinent.

2.000.000 kr. til M/S Museet for Søfart til nye permanente udstillinger på museet.

290.681 kr. til Museum Sønderjylland Brundlund Slot til konservering og opspænding af 45 oliemalerier af kunstneren Franciska Clausen (1899-1986).

500.000 kr. til SF Studios Production ApS til dækning af covid-19-relaterede udgifter på spillefilmen Margrethe den Første.

Musik & Scenekunst

1.000.000 kr. til Tivoli-Garden til et treårigt udviklingsprojekt, der gennem særlige arrangementer kan udvikle Gardens unge musikere kunstnerisk, øge interessen blandt publikum og styrke det økonomiske fundament.

200.000 kr. til Ars Nova Copenhagens koncertaktiviteter i 2021.

175.000 kr. til Hotel Pro Forma til realisering af ‘I krydset får de en sofa’ på Helle Helles roman ‘De’. Forestillingen suppleres af nyindspillet musik af Taïga String Quartet, og co-produceres med Sort-Hvid, Aalborg Teater og Aarhus Teater.

343.556 kr. til Kurhotel Skodsborg til lobbykoncerter med det formål at udbrede jazz af høj kvalitet samt bakke op om up-coming talenter fra de danske musikkonservatorier.

Sociale indsatser i Danmark

500.000 kr. til Teach First Danmark til rekruttering, ansættelse og understøttelse af Teach First Danmark lærere på skoler i udsatte boligområder.

500.000 kr. til Dansk Blindesamfund til opførelse af musikstudie for mennesker med synshandicap.

500.000 kr. til Børn og Unges Trivsel til pilotprojekt om civilsamfundsbaseret opfølgningstilbud til unge, som udskrives fra psykiatrisk behandling, så den unge fastholdes i deres positive udvikling.

997.449 kr. til TUBA Danmark til sommerhøjskole 2021 og 2022 for unge, der er vokset op i hjem med misbrug.

500.000 kr. til LøkkeFonden til afholdelse af DrengeAkademiet 2021.

2.771.965 kr. til KFUKs Sociale Arbejde til oprettelse af krisecenter for misbrugende kvinder i Jylland på baggrund af erfaringerne fra Redernes Krisecenter.

500.000 kr. til KFUMs Sociale Arbejde til Social Drive Out – et landsdækkende opsøgende fællesskabsinitiativ med socialt udsatte i lokalsamfund og landsbyer i yderområder.

Internationale humanitære indsatser

500.000 kr. til ADRA Danmark til COVID-19-støtte i det krigshærgede Yemen målrettet de mest udsatte familiers mangel på mad og sundhedsoplysning.

500.000 kr. til SOS Børnebyerne til COVID-19-indsats til fordel for de mest sårbare børn og unge i Kenya.

1.000.000 kr. til UNHCR FNs Flygtningeorganisation til akut humanitær støtte til sårbare flygtninge i Libanon i form af husly, økonomisk støtte, psykologisk krisehjælp og opgradering af hospitaler i kølvandet på eksplosioner i Beirut og den eskalerende COVID-19-krise.

9 kirker modtog støtte til restaurerings- og orgelprojekter, som du kan læse mere om her

 

Foto: Lise Johansson