Et besøgscenter om Stevns Klint som UNESCO-verdensarv, digitalisering af danske stumfilm, forskning i kunsten og kulturens værdier, og restaurering af kulturarv i danske kirker er blandt de projekter, som har modtaget støtte på Augustinus Fondens bestyrelsesmøde i oktober 2018.

Og så kan landets kunstmuseer med midler fra fonden præsentere udstillinger med markante danske kunstnere i 2019.

 

På Statens Museum for Kunst trækkes en af nyere tids mest betydningsfulde danske kunstnere frem i lyset, Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984). Hun levede størstedelen af sit liv i Frankrig, og var en kunstner med en livslang interesse for ikke-vestlige kulturer og et globalt udsyn. På udstillingen kan man dykke ned i Sonja Ferlov Mancobas kunstneriske univers og oeuvre.

De tre danske museer, Randers Kunstmuseum, Nivaagaards Malerisamling og Brandts i Odense, dækker tilsammen over et stort geografisk område og publikum. I 2019 går museerne sammen om et fælles udstillingsprojekt om de to danske kunstnere L.A Ring og H.A. Brendekilde. Med den første sammenstilling af kunstnerne sigter museerne efter at belyse både et særligt kapitel i dansk kunst i perioden 1880-1920 samt et usædvanligt kunstnerisk parløb.

Til Cisternernes underjordiske univers blandt drypsten, barske klimaforhold og omsluttende mørke har den danske kunstnergruppe SUPERFLEX udviklet en totalinstallation under temaet klimaforandringer og globaliseringens magtstrukturer. Installationen tager den besøgende med på en science-fiction-lignende vandring under jorden.

Og på Faaborg Museum vil museets mangeårige forskningsarbejde om “Kunstnerkolonien i Faaborg” munde ud i en udstilling om den fynske kunstnerkreds, der voksede frem i 1880’ernes Faaborg og udgjordes af markante kunstnere som Peter Hansen, ægteparret Fritz og Anna Syberg og Jens Birkholm.

På billedet ses Sonja Ferlov Mancobas skulptur Levende Grene fra 1935.

Bestyrelsen uddelte i alt 38 mio. kr., som fordeler sig på 23 projekter.

Kunst & Kultur

15.000.000 kr. til etablering af Stevns Klint Besøgscenter til formidling af områdets særlige naturhistorie. Stevns Klint er på UNESCOs Verdensarvsliste.

1.000.000 kr. til Statens Museum for Kunst til hovedudstillingen i 2019 med Sonja Ferlov Mancoba.

10.000.000 kr. til Det Danske Filminstitut til digitalisering, forskning i og formidling af historiske film. Bevillingen gives til stumfilmsamlingen, som består af 400 titler, og til de tidlige statsfilm fra 1936-66.

250.000 kr. til Randers Kunstmuseum, Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur i Odense og Nivaagaards Malerisamling på Nordsjælland, som er gået sammen om udstillings- og forskningsprojektet “Kunstnerbrødre – L.A. Ring og H.A. Brendekilde”. Udstillingen vises på de tre museer i 2018-2019.

400.000 kr. til Filmselskabet B-film / Saxofilm til produktion af en dokumentarfilm om Jacob A. Riis. Der produceres også filmmateriale til det kommende Jacob A. Riis-museum i Ribe.

1.500.000 kr. til Rigsarkivet til projektet “Tranquebar 400 år – 2020”, som skal digitalisere, bevare og tilgængeliggøre Rigsarkivets samling af unikke arkivalier om de danske kolonier og handelsaktiviteter i Asien, 1616-1845.

200.000 kr. til udstillingen “Kunstnerkolonien i Faaborg 1880-1925” på Faaborg Museum. Til udstillingen produceres også publikationer samt en række formidlingstiltag.

100.000 kr. til Museums Silkeborgs udstillingsprojekt “Eventyrdronningen” i 2019-2020.

375.000 kr. til Københavns Universitet, Papyrus Carlsberg Samlingen, til indkøb af en samling på tre sjældne old-egyptiske papyri, som stammer fra et arkiv, der tilhørte en bedemandsfamilie fra det 6. århundrede f.Kr. Samlingen er af betydelig forskningsmæssig interesse.

300.000 kr. til Cisternerne til udstillingen “POWER TOILETS” i 2019 med kunstnergruppen SUPERFLEX.

200.000 kr. til restaurering af alterparti, malerier og prædikestol med lydhimmel i Hunderup Kirke ved Ribe.

76.200 kr. til renovering af historisk inventar i Vejby Kirke ved Helsinge.

382.000 kr. til Høve Valgmenighedskirke til istandsættelse af et freskomaleri malet af Niels Skovgaard.

700.000 kr. til restaurering, konservering og istandsættelse af Det Reventlowske Kapel samt kirkegårdens gravmonument ved Horslunde Kirke på Lolland.

200.000 kr. til renovering af klokkespil i Holstebro Kirkes tårn.

300.000 kr. til Nazarethkirken i Ryslinge på Fyn til færdiggørelse af restaurering og historisk tilbageføring af kirken.

Musik & Scenekunst

900.000 kr. til KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival til gennemførelse af koncertprogrammet i tre år, 2019-2021.

200.000 kr. til et stort koncertprojekt med Musica Ficta og komponist Bo Holten i samarbejde med fem kirker og fem gymnasier i fem landsdele uden for hovedstaden.

721.000 kr. til Goldschmidts Musikakademi til indkøb af instrumenter og udstyr, som stilles til rådighed for musikskolens elever.

Sociale Indsatser

2.000.000 kr. til KFUKs Sociale Arbejde, som vil etablere et krisecenter for misbrugende kvinder. Centret placeres i Odense, men vil tage imod kvinder fra hele landet.

Viden & Uddannelse

2.236.000 kr. til Copenhagen Business School til et forskningsprojekt, der skal øge vores viden om kunstens og kulturens ikke-markedsomsatte værdier ved at undersøge scenekunstens værdi for samfundet. Tilskuddet gives til et postdoc-projekt.

1.000.000 kr. til Nationalmuseets afdeling for Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid og Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, som i fællesskab skal undersøge og digitalisere Nationalmuseets samling af kileskriftstavler. Kileskrift er det ældste kendte skriftssystem, der opstod i Mesopotamien ca. år 3.200 f.Kr., og museet råder over ca. 350 lertavler.

387.000 kr. til et sygdomsforskningsprojekt om behandling af fibrose hos børn med medfødte misdannelser i urinvejene – projektet udføres på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.