Kunst til Gigthospitalet i Sønderborg, en ny kulturudstilling i Vadehavscentret og en treårig bevilling til Dignity’s familiecenter for traumatiserede flygtninge er blandt de projekter, som har modtaget støtte på Augustinus Fondens bestyrelsesmøde i august. Derudover får Det Kongelige Teater støtte til store udendørsforestillinger målrettet et nyt publikum, der ikke almindeligvis orienterer sig mod teater eller har mulighed for at komme til København.

Array

Det Kongelige Teater har som Danmarks Nationalscene gennem århundreder opført storslåede teaterforestillinger på Gamle Scene ved Kongens Nytorv. Teatret har i en lang årrække arbejdet på at nå nye publikumsgrupper med familierettede udendørsforestillinger i Dyrehaven, og sidste år i 2017 kunne teatret for første gang opføre vikingesagaen ’Røde Orm’ i det jyske – på taget af Moesgaard Museum ved Aarhus.

Det er et stort arbejde, når scenekunsten rykker udendørs, hvor alt fra kostumer, scenografi, publikumstribuner, regnvandssikring og teknik skal gå op i en højere enhed, hvorfor det kræver ekstra støtte. Augustinus Fonden bakker op om Det Kongelige Teaters ambition om udendørsforestillingerne som et nyt omdrejningspunkt for store nationale folkelige oplevelser. Fonden har derfor bevilget støtte på 4,8 mio. kr. i perioden 2020-2023 – i øvrigt i tæt samarbejde med andre danske fonde -, så Det Kongelige Teater hvert år skiftevis kan opføre udendørsforestillinger på Sjælland i Dyrehaven og i Jylland ved Moesgaard.

Billederne er fra ‘Røde Orm’, der blev opført på taget af Moesgaard Museum i 2017.

 

Bestyrelsen uddelte knap 19 mio. kr., som fordeler sig på 35 forskellige projekter.

Kunst & Kultur

400.000 kr. til Gigtforeningen til kunstprojektet ’A New Light Break’ med kunstner og fotograf Nicolai Howalt på Kong Christian X’s Gigthospital i Sønderborg.

200.000 kr. til HEART – Herning Museum of Contemporary Art til designudstillingen ’Level Up’ om computerspil som design – en tidsrejse gennem ikoniske computerspil fra 1980’erne og frem til i dag.

750.000 kr. til Danmarks Forsorgsmuseum, Svendborg, til udvikling af udstillingen ’Syv Fattige Børn’, som skal formidle historien om fattigdom i Danmark med udgangspunkt i en familiehistorie fra 1800-tallet og frem til i dag.

1.500.000 kr. til Vadehavscentret til udstillingen ’The Tales of the Wadden Sea’, som fortæller om områdets specifikke historie og store økonomiske epoker.

400.000 kr. til Ribe Kunstmuseums udstillings- og undervisningsprojekt om maleren Kristian Zahrtmann med temaerne køn og identitet som omdrejningspunkt.

500.000 kr. til Københavns Kommune til restaurering af Jens Olsens Verdensur, der er begyndt at tabe tid.

400.000 kr. til KØS – Museum for Kunst i Det Offentlige Rum til udstillingen ’Brændstof’ om de 10 mest visionære danske og internationale kunstprojekter i det offentlige rum.

100.000 kr. til Det Kongelige Bibliotek til en udstilling med den danske kunstfotograf Keld Helmer-Petersen.

200.000 kr. til Museums Østjyllands særudstilling ’Bjørneklanen på den hellige ø’ om shamanisme-ritualer og ofringer af bjørne-kranier,- kæber og pelse på Djursland i yngre stenalder for 5.000 år siden.

150.000 kr. til J.F. Willumsens Museum til en dialogudstilling med værker af J.F. Willumsen og Jørgen Haugen Sørensen. Det bærende omdrejningspunkt i værkerne er de almenmenneskelige betingelser, livet og døden, kærligheden og lidelsen.

446.872 kr. til restaurering af en gobelin på Hvidkilde Gods – gobelinen er den sidste ud af seks, hvor fonden har støttet restaureringen af alle øvrige gobeliner.

100.000 kr. til en ny døbefont skabt af billedhuggeren Hein Heinsen til Havnelev Kirke på Stevns.

200.000 kr. til Sorø Kunstmuseums udstilling og katalog med Preben Hornung, en af den danske efterkrigstids mest betydningsfulde kunstnere.

251.000 kr. til udgivelse af en bog om Højesteret – 100 år i det tredje Christiansborg.

100.000 kr. til Koldinghus til en udstilling om de sidste 75 års danmarkshistorie fortalt gennem Prinsesse Benediktes liv og virke.

500.000 kr. til Tobaksgaarden – Kulturhuset i Assens til opgradering og modernisering af koncertsalen.

Musik & Scenekunst

4.800.000 kr. til Det Kongelige Teaters fire udendørsforestillinger på Sjælland og i Jylland i perioden 2020-2023.

1.000.000 kr. til Carl Nielsen International Music Competitions, så man fremover kan samle alle konkurrencer for fløjte, klarinet og violin i 2019.

250.000 kr. til Jazzhus Montmartres aktiviteter for børn og unge i 2018-2019.

200.000 kr. til køb af lysudstyr til Den Fynske Opera.

Sociale Indsatser

1.500.000 kr. til Dignitys Familiecenter, som tilbyder social- og sundhedsfaglig behandling til traumatiserede flygtningefamilier med børnene i fokus. Bevillingen fordeles over tre år.

150.000 kr. til Servicehunde til Handicappede målrettet svært bevægelseshandicappede.

500.000 kr. til KamillianerGaardens Hospice til køb af inventar til det nye Hospice Vangen.

150.000 kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn til socialt arbejde for udsatte forsørgere og deres børn.

300.000 kr. til Psykiatrifondens arbejde med forebyggelse af psykisk sygdom og mistrivsel.

Viden & Uddannelse

3.836.206 kr. til sygdomsforskning, fordelt på 10 forskellige projekter.

 

Fotokreditering: David Bering & Morten Fauerby / Montgomery.dk