På Augustinus Fondens bestyrelsesmøde i november fik fem forskellige kunsthaller støtte til deres udstillingsprogrammer i 2022. Derudover fik fire unge pianisttalenter en særlig opmærksomhed – de får nu mulighed for at låne et nyt Steinway flygel fra fonden.

I alt blev uddelt 51 mio. kr. til 44 forskellige projekter.

De danske kunsthaller er en vigtig del af kulturlivet og giver danskere over hele landet mulighed for at opleve ny samtidskunst af tidens centrale kunstnere. Det er baggrunden for fondens støtte de fem kunsthallers aktiviteter i 2022:

Kunsthal Gl. Holtegaard har, i ønsket om at få publikum godt tilbage til kunsten og kulturen efter pandemien, udarbejdet et udstillingsprogram med vægt på samtidskunsten og med et stærkt samspil med barokken i ånd, arkitektur og haveanlæg. Der støttes tre udstillinger.

Bevilling: 700.000 kr.

Simian er en ny og eksperimenterende platform for samtidskunst. I 2022 bliver der særligt fokus på at udbygge den internationale profil, men også at styrke den lokale forankring i Ørestad. Programmet præsenterer i alt otte udstillinger, hvor kunstnerne forholder sig til Simians arkitektur og omgivelser.

Bevilling: 250.000 kr.

Kunsthal Aarhus vil realisere fire sammenhængende gruppeudstillinger med international samtidskunst i samarbejde med den sydkoreanske kunsthal Art Sonje Center. Udstillingerne giver hver især en særlig indgangsvinkel til samtidskunstens mange forskellige sprog, og der indgår 33 kunstnere og kunstnergrupper fra 12 forskellige lande i alderen 28-77 år.

Bevilling: 250.000 kr.

Kunstforeningen Gl. Strand kan i 2022 præsentere 7 udstillinger med et samtaleprogram tilknyttet som helt centralt omdrejningspunkt. 6 kunstnere viser deres bud på samtidskunsten og derudover vises i et mere historisk perspektiv den modernistiske maler Konrad Mägi.

Bevilling: 900.000 kr.

Overgaden, Institut for Samtidskunst kan i 2022 arbejde med et løft af programmet for syv kunstneriske talenter og deres soloudstillinger. Overgadens fokus er at vise, støtte og udbrede kendskabet til morgendagens kunstneriske stemmer. Med støtte til udvikling af Overgadens Open Call skabes en øget indsats om udstillingerne og dermed opbakning til kunstnerne.

Bevilling: 490.000 kr.

 

Derudover blev der uddelt støtte til følgende projekter:

Kunst & Kultur

15.700.000 kr. til Slots- og Kulturstyrelsen til restaurering af Christian IV’s Vinterstue på Rosenborg Slot.

2.000.000 kr. til Vadehavscentret til om- og udbygning af den gamle naturskole på Vadehavscentret.

1.000.000 kr. til Gl. Holtegaard til tre udendørs soloudstillinger med danske kunstnere i perioden 2023-2025.

500.000 kr. til Middelaldercentret i Nykøbing Falster til oprettelse af helårsskoletjeneste med fokus på dannelse, fælleshaver, kultur og middelalder for børn i alle aldre.

500.000 kr. til Trapholt Kunstmuseum til forsknings- og udstillingsprojektet TOUCH ME, omkring hvad det vil sige at forbinde sig til verden gennem mennesker, natur og teknologi i september 2022 – august 2023.

200.000 kr. til Museum Sydøstdanmark til særudstillingen ’Picasso – Kunsthåndværkeren, keramiske værker af Picasso’ i 2022.

3.400.000 kr. til Ny Carlsberg Glyptotek til udstillingsprogrammet i 2022.

471.780 kr. til Syddansk Universitetsforlag til trykning og udgivelse af Danske Sølvmærker.

300.000 kr. til Læsø Kunst og Kultur til etablering af tre årigt program i en tidligere kunstnerbolig.

500.000 kr. til Klaksvíkar Kommuna til produktion af 10 små film om Klaksvigstriden 1951-55.

500.000 kr. til Ulstrup Slot Fonden til restaurering og genopretning af opstemmet anlæg med vandtrapper, voldgrave og karpedamme.

500.000 kr. til FGU SV til renovering af MS Bien, den ældste tilbageværende Marstal Galease fra 1898. Renoveringen er en del af projekt Maritime Korsør, der vil forbinde lokale, maritime uddannelses- og kulturhistoriske aktiviteter med de fysiske og historiske rammer i Korsør.

Kirker

100.000 kr. til Vejen Kirke til renovering af altertavle fra 1606.

132.653 kr. til Spandet-Roager Sognes menighedsråd til ny klokke til Roager kirke, som skal aflaste den nuværende klokke fra 1300-tallet, der betjenes manuelt.

750.000 kr. til St Albans Church Copenhagen til renovering af kirkespiret.

500.000 kr. til Sankt Nikolai Kirke i Nakskov til restaurering af kirkens orgel.

1.000.000 kr. til Trinitatis Kirke i Fredericia til restaurering og eudbygning kirkens orgel.

500.000 kr. til Haverslev Kirke til udbygning og omdisponering af kirkens orgel.

Musik & Scenekunst

Anskaffelse af fire Steinway-flygler til udlån til unge pianist-talenter.

750.000 kr. til Folkekirkens Ungdomskor til ”Korlederens Digitale Værktøjskasse”, der skal styrke korarbejdet i hele Danmark.

240.000 kr. til Musik & Ungdom til aktiviteter i 2022.

500.000 kr. til Dacapo Records til indspilning og udgivelse af Rued Langgaards 1. Symfoni, indspillet af BerlinerFilharmonikerne.

300.000 kr. til Bevaringsforeningen Fredensborg til fem opførelser af barokkantate med Camerata Øresund og Musica Ficta i anledning af Fredensborg Slots 300-års jubilæum i 2022.

750.000 kr. til Musikkens Hus i Nordjylland til det klassiske musikprogram.

900.000 kr. til KLANG Copenhagen Avantgarde Music Festival til realisering af festivalens aktiviteter i 2022, 2023, og 2024.

1.000.000 kr. til Orgelklubbens aktiviteter i 3 år, 2022-2024.

1.000.000 kr. til Tivoli til en international balletgalla i maj 2022.

200.000 kr. til Ars Nova Copenhagen til koncertaktiviteter i 2022.

Sociale Indsatser i Danmark

500.000 kr. til KFUMs Sociale Arbejde til projektet TRYG PÅ PLAY – et online og fysisk danseprojekt for 600 børn og unge i en udsat position på tværs af Danmark. Formålet er at mindske ensomhed og løfte fællesskabsfølelsen.

200.000 kr. til Brugernes Akademi til opstart af den socialøkonomiske virksomhed Brugernes Pakkeri – et arbejdsfællesskab for socialt udsatte stofbrugere.

300.000 kr. til Dansk Folkehjælp til uddeling af julehjælp 2021.

300.000 kr. til Foreningen Bryd Tavsheden til rådgivning af voldsudsatte børn og unge i hele Danmark.

750.000 kr. til Red Barnet Ungdom til projektet Lyst til læring: Frivilligt drevne læringsunderstøttende tilbud til udsatte børn via 25 læringscaféer og 150 én-til-én match i Lektievenner over en treårig periode.

2.000.000 kr. til Landsbyfonden til om-og tilbygning af kultursal samt værkstedskøkken i Herthahus.

500.000 kr. til Alkohol og Samfund til udvikling og forankring af nyt nationalt digitalt mødested for borgere med alkoholmisbrug og deres pårørende.

Internationale humanitære indsatser

1.000.000 kr. til UNICEF Danmarks humanitære indsats i Afghanistan.

1.000.000 kr. til Læger uden Grænsers medicinske indsatser i Afghanistan til hjælp for den afghanske befolkning.

1.000.000. kr. til DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde med akut nødhjælp til de mest udsatte afghanske børn og deres familier.

 

Foto: Kunstforeningen Gl. Strand kan til december 2021 præsentere en udstilling med den parisiske designduo M/M (Paris) (Michaël Amzalag og Mathias Augustyniak), der gennem årtier har stået bag banebrydende projekter i krydsfeltet mellem grafisk design og kunst. Udstillingen er også støttet af fonden. Kreditering: M/M (Paris)