Vi finder fællesskab og livsglæde, når vi synger sammen i kor. Det fortæller den første større kortlægning af dansk korliv, der involverer repræsentanter fra mere end 3.000 kor. Det er Sangens Hus, der står bag undersøgelsen med bidrag fra store dele af dansk korliv. Undersøgelsen viser også en stigende interesse for korsang, og at der er plads til endnu flere i korene – især drenge og mænd.

“Livsglæde, livsmod og åndsliv”.

“Forpligtende fællesskaber i en tid med tempo og fokus på individet”.

“Øjeblikke af selvforglemmelse”.

“Et socialt fællesskab før børn såvel som voksne”.

“Bedre sammenhængskraft”.

Det er blot et par af de udsagn, som kan opsummeres af svarene fra de ca. 3.000 korledere, dirigenter, korsangere og bestyrelsesmedlemmer for kor, der har medvirket til en landsdækkende undersøgelse af dansk korliv. Sangens Hus står bag undersøgelsen, der er gennemført af Epinion og Videncenter for Sang.

”Vi bliver simpelthen gladere af at synge sammen. Og korsang gør en stor positiv forskel for rigtigt mange danskere. Så der er meget at vinde ved at bakke op om korlivet. Vi kan opnå alt fra øget psykisk og fysisk velbefindende over bedre sammenhængskraft til musikalsk læring,” siger projektleder Jacob Heide Madsen fra Sangens Hus.

En del af kulturskatten

Undersøgelsen af kormiljøet er støttet af Augustinus Fonden, og adm. direktør Frank Rechendorff Møller fra fonden har fulgt projektet tæt:

”Vi har virkelig været spændte på resultatet af undersøgelsen, der nu kortlægger de mange betydningsfulde kvaliteter, som dansk korliv er fyldt med. Korene er produktive, kreative og foretagsomme, og de gør en enorm forskel for dansk musikliv. For mange børn og unge er korene det første møde med det selv at kunne skabe musik, for det er nemt at være med. At spille på instrument kan være svært, men alle kan åbne munden og synge.”

Det bekræftes i undersøgelsen, hvor 59 % svarer, at det ikke kræver nodekendskab at synge i deres kor.

”Korene er desuden indgang til en stor dansk kulturskat med årstidssange, højtider og traditioner. I Augustinus Fonden ønsker vi at styrke kunst og kultur, der griber os, beriger os og knytter os tættere sammen. Vi ønsker også at handle på et oplyst grundlag og bidrage til viden om kunsten og kulturen. Vi ved nu, at der er et stort udbytte af at bakke op om dansk korliv – og vi håber, at mange med undersøgelsen får øjnene op for værdien i korene,” fortsætter Frank Rechendorff Møller.

Ny viden om kulturens betydning og værdi

Augustinus Fonden er en af de fonde, der er tæt på kulturlivet i Danmark. Koncerter, udstillinger, forestillinger og udvikling af nye formater for mødet med publikum er blandt de mange aktiviteter, som hvert år får støtte.

Fonden ønsker derfor at sætte fokus på projekter, der skaber ny viden om kulturens betydning og værdi, som et led i at bakke op om dansk kulturlivs langsigtede udvikling og vidensopbygning. Læs mere om det her. 

Rapporten “Kortlægning af dansk korliv 2020-2021” præsenteres onsdag d. 3. november 2021 i Spil Dansk Ugen ved en konference. Det foregår kl. 13-16 på Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium i Valby.

 

Foto: For første gang er dansk korliv blevet grundigt kortlagt. Det sker med en omfattende undersøgelse baseret på interviews med 3.000 dirigenter, korledere og korsangere i Danmark. Foto: Niels Lindeberg.

Fakta om undersøgelsen

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021

Rapporten ”Kortlægning af dansk korliv 2020-2021” er baseret på en kvantitativ undersøgelse foretaget af Epinion, og en kvalitativ undersøgelse foretaget af Videncenter for sang. Arbejdet er støttet af Augustinus Fonden.

Den kvantitative undersøgelse omfatter 2.993 webspørgeskemainterviews fordelt på 525 korledere og 2.468 sangere, som dækker henholdsvis 1.032 og 3.011 kor. Interviewene er gennemført 23. oktober til 15. november 2020.

Den kvalitative undersøgelse omfatter 12 fokusgruppeinterviews med i alt 74 deltagere bestående af dirigenter, korledere og bestyrelsesmedlemmer i kor. På grund af corona blev fokusgrupperne gennemført online i februar og marts 2021.

Læs den fulde rapport her 

Se en pixiudgave af rapporten her