Augustinus Fonden åbner nu for anden runde af ansøgninger til fondens nyreforskningspulje. Som en særlig indsats på sygdomsforskningsområdet har fonden i perioden 2019-2021 afsat 20 mio. kr. om året målrettet forskning i nyresygdomme. Puljen for 2020 kan søges i perioden 4. marts 2020 til 15. juni 2020, kl. 12.00.

Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats inden for nyresygdomme i Danmark.  Det er et ønske, at indsatsen skal gøre en markant forskel for nyreforskningen, og derfor har fonden afsat i alt 60 mio. kr. fordelt over tre år.

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15% af den voksne befolkning i Danmark har nedsat nyrefunktion, alligevel møder nyresygdomme ofte lav bevågenhed i den brede befolkning. Ligesom det kan være vanskeligt at rejse midler til finansieringen af forskningsprojekter, trods et stort behov for ny viden.

Puljen opslås tredje gang i foråret 2021.

 

Opslaget for 2020 kan findes her: ansøgningsopslag.

Ansøgninger sendes gennem fondens ansøgningssystem.

Sidste års bevillingsmodtagere kan ses her: bevillingsmodtagere 2019.