Augustinus Fonden forlænger indsats for forskning i nyresygdomme til 2024. Ansøgningsrunden for 2021 var åben fra 15. marts til 15. juni 2021. 

Augustinus Fonden har efter to succesfulde ansøgningsrunder om støtte til forskning i nyresygdomme besluttet at forlænge indsatsen med yderligere tre år i 2022-2024. Med en forlængelse prioriterer fonden samlet 120 mio. kr. til nyreforskning i Danmark over seks år. Der er afsat 20 mio. kr. om året til indsatsen.  Det er fondens ambition, at midlerne skal gøre en markant forskel for forskning i nyresygdomme.

”Der er blevet igangsat en række spændende projekter på området i de foregående ansøgningsrunder, og der er potentiale for at mobilisere endnu flere forskningsprojekter. Derfor har det været naturligt at forlænge indsatsen,” siger Frank Rechendorff Møller, direktør for Augustinus Fonden.

De første uddelinger af forskningsmidler har allerede ført til en markant øget forskningsaktivitet og optimisme på nyreområdet. Med forlængelsen af forskningspuljen kan der iværksættes yderligere studier af høj kvalitet.

Ansøgningerne kan være såvel kliniske- og eksperimentelle studier som epidemiologiske projekter, der undersøger årsager, forebyggelse, diagnostik, behandling eller komplikationer i forbindelse med nyresygdomme. Støtten kan søges af forskere og læger ansat ved et af landets hospitaler eller universiteter.

Ansøgningsrunden for 2021 var åben fra 15. marts til 15. juni 2021.

Ansøgningsopslag 2021. 

Læs om et af projekterne, som har fået støtte i 2020 her

Nyresygdomme

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15 % af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser. I Danmark er der gode forskningsmiljøer og talenter inden for nyremedicin og -patofysiologi på landets hospitaler og universiteter, der giver anledning til at støtte forskning og udvikling inden for området.

Augustinus Fondens indsats for nyreforskning

Etableret: 2019

Forlænget indtil: 2024

Beløb: Samlet 120 mio. kr. i perioden 2019-2024.

Udmøntning: Et årligt call, hvor der ansøges gennem fondens digitale ansøgningsportal.

Årets ansøgningsrunde: 15. marts 2021 – 15. juni 2021.

Opslaget kan findes her