Augustinus Fonden har i perioden 2019-2021 fokus på nyreforskning. Der er afsat 60 mio. kr., der vil blive fordelt med 20 millioner kroner hvert år. 

Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats inden for nyresygdomme i Danmark. Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15% af den voksne befolkning i Danmark har nedsat nyrefunktion, alligevel møder nyresygdomme ofte lav bevågenhed i den brede befolkning. Ligesom det kan være vanskeligt at rejse midler til finansieringen af forskningsprojekter, trods et stort behov inden for såvel viden om forebyggelse og tidlig indsats som transplantation.

 

Ansøgning 2019

Nyreforskningspuljen er på 20 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2021. Puljen opslås en gang årligt, første gang primo april 2019.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et eksternt bedømmelsesudvalg, der indstiller en disponering af de afsatte midler til Augustinus Fondens bestyrelse.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Bo Feldt-Rasmussen (udvalgsformand 2019), professor, dr.med, Rigshospitalet og Københavns Universitet
  • Bente Jespersen, professor, dr.med, Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
  • Anne-Lise Kamper, overlæge, dr.med, overlæge, Rigshospitalet
  • Henrik Birn Professor, dr.med, Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
  • Boye Jensen, professor, dr.med, Syddansk Universitet
  • Jeppe Hagstrup Christensen, professor, dr.med, Aalborg Universitets Hospital

 

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på det videnskabelige indhold, forskningshøjden og det samfundsmæssige potentiale på kort og lang sigt. Ansøgerne kan være forskere, postdoc eller ph.d.-studerende ansat ved et af landets hospitaler eller universiteter.

Ansøgningsfristen er 17. juni 2019 kl. 12.00.

Ansøgningsopslag for årene 2020 og 2021 vil blive offentliggjort de enkelte år på fondens hjemmeside.

 

Tidligere støttestrategi udfases  

Augustinus Fonden bevilgede i 2018 i alt 16 mio. kr. til sygdomsforskning inden for en bred vifte af medicinske fagområder. Denne indsats fokuseres nu på nyreforskning, således at fondens tidligere strategi med mindre beløb til en bred vifte af sygdomsforskningsprojekter udfases.

Pr. 1. oktober 2019 modtager fonden ikke længere ansøgninger til generelle sygdomsforskningsprojekter.

 

For yderligere information, læs ansøgningsopslaget vedr. fondens nye fokus på nyreforskning

For spørgsmål vedr. ansøgninger til nyreforskning, kontakt Lotte Bak Sørensen, 38 42 25 23,

Nyreforskningsópslag_Augustinus Fonden