Et nyt hus for den professionelle dans og koreografi ser dagens lys, når Kedelhuset, en enestående industrihistorisk bygning i København, transformeres til en moderne facilitet. I Kedelhuset skaber Dansehallerne et samlingssted for fremtidens scenekunstneriske udfoldelse til glæde for københavnerne og hele Danmark.   

Den unikke industribygning Kedelhuset med en central placering i København omdannes til Danmarks nationale samlingspunkt for dans og koreografi. Den 4.600 m2 fredede bygning tilføres masser af liv og ny funktion i dansens tjeneste, alt imens bygningens stemning og sjæl bevares.

Her bliver skabt en ramme, hvor professionelle kan træne, udfolde sig og fremvise dansen, samtidig med at både amatører, foreningsliv og publikum kan mødes og blive inspireret af det professionelle dansemiljø.

”På Kedelhusets scener glæder vi os til at invitere publikum ind i det bedste, som kunstområdet kan tilbyde nationalt og internationalt. Dans og koreografi interagerer med et bredt publikum i alle aldre – med mennesker på scenen, i dialoger, med publikumsrettede workshops, åbne prøver og engagerede værker,” siger Danjel Andersson, direktør og kunstnerisk leder i Dansehallerne.

Det er et bredt samarbejde mellem Københavns Kommune, Bygningsfonden Kedelhuset og fondene Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden samt den filantropiske forening Realdania, som har muliggjort, at Dansehallernes nye hus bliver en realitet. Bygningen er overdraget af Udviklingsselskabet Carlsbergbyen P/S.

Dansehallerne – nationalt center, lokalt mødested og internationalt knudepunkt 

I Kedelhuset skabes et levende hus med plads til scener, studier, mødepladser og administration, hvor publikum kan møde nye kunstneriske præsentationsformer.

”Dansehallerne kan igen indtage rollen som national platform for den ypperste professionelle dans og ny koreografisk scenekunst. Det bliver et afgørende skridt i at bakke op om Dansehallernes ambition om, at mange flere møder den koreografiske scenekunsts mange former og udtryk”, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Baggrunden for A.P. Møller Fondens støtte har været at bidrage til at skabe særlige rammer for dansen. Ombygningen vil skabe et kulturelt mødested, som man ikke finder noget andet sted.

Lokale og Anlægsfonden ser frem til nye bevægelsesfaciliteter i hovedstaden:

”Med Dansehallernes nye hus får København en facilitet til fritidslivet, hvor der er fokus på de unge – især teenagepigerne. En ny bevægelsesfacilitet, hvor amatører og professionelle færdes i samme rum på lige vilkår. Det er endnu ikke set i det danske dansemiljø, og derfor glæder vi os til at se dette store potentiale forløst”, fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Kulturhistoriske rammer får nyt liv
Det er Mikkelsen Arkitekter, der skal stå for at transformere den fredede industribygning. Kedelhusets oprindelige signifikante ydre bevares i sin helhed, og i den indvendige kerne vil den rå, mægtige hal bliver ombygget med respekt for de bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter.

“Kedelhuset er en helt særlig bygning og et industrihistorisk monument, som nu både bliver en unik ramme om Dansehallernes arbejde og en del af en moderne og levende bydel i København. Det er fantastisk at den smukke gamle industribygning kan genanvendes til et kulturelt formål, som vil være til gavn for hele Danmark”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i den filantropiske forening Realdania.

Kedelhuset blev opført i 1925-28 som en del af Carlsberg-bryggerierne. Byggeriet anses som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur og et af periodens væsentligste arkitekturværker i Danmark.

Videoen ‘Floating World’ er optaget i rå omgivelser i Kedelhuset i 2020 og er skabt som en kommentar til et ganske specielt år: Et digitalt kunstøjeblik, som fortolkede en tid med forandrede vilkår for kunsten præget af pandemi og nedlukning. 

Finansiering

Transformationen af Kedelhuset til Dansehallerne koster 126.450.000 kr.
Finansieringen fordeles på de involverede fonde og Københavns Kommune:
– Augustinus Fonden bidrager med 29.700.000 kroner.
– Københavns Kommune bidrager med et rente- og afdragsfrit lån på 13.000.000 kroner.
– A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bidrager med 13.000.000 kroner.
– Realdania bidrager med 13.000.000 kroner.
– Lokale og Anlægsfonden bidrager med 9.000.000 kroner.
– Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bidrager med 5.000.000 kroner til inventar.

Carlsberg Byen donerer bygningen.

Dansehallerne er projektleder for den sidste del af finansieringen.