Kunstmuseet Ordrupgaards nye museumsbygning, en revitalisering af Ørslev Kloster ved Limfjorden, sommerfugle i Botanisk Have, ny vision for formidlingen af klassisk musik med Copenhagen Phil og et dansk jazzfremstød i Asien er et par af de projekter, som fik støtte af Augustinus Fonden på et bestyrelsesmøde i juni 2018. Læsø får også mulighed for fortsat at restaurere de særlige tangtage, som er karakteristiske for øen.

 

Tanghusene på Læsø er en særlig dansk kulturarv, og lokale kræfter har gennem de sidste ti år i samarbejde med fonde og Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at sikre tangtagene for eftertiden. De tængede tage og tængeteknikken er unik på verdensplan. Den har sine rødder i et fattigt øsamfund, der måtte bruge, hvad der var for hånden: Drivtømmer blev til vægge, og ålegræs til tag. Projektets målsætning er at redde alle tilbageværende tanghuse på Læsø.  Augustinus Fonden har bevilget 4 millioner kroner projektet.

På billedet ses Museumsgården, som Fonden tidligere har støttet.

Bestyrelsen uddelte 38,5 millioner kroner, som fordeler sig på 32 forskellige projekter.

Kunst & Kultur

Ordrupgaard

7.500.000 kr. til supplerende bevilling til udbygning af Himmelhaven.

Claus Bundgård Christensen, Roskilde Universitet

250.000 kr. til en biografi om nazisten Wilfred Petersen og hans gruppe.

Statens Naturhistoriske Museum

500.000 kr. til udstillingsprojektet ”Sommerfugle i forvandling”.

Foreningen Ørslev Kloster

5.000.000 kr. til genaktivering, revitalisering og formidling af det samlede Ørslev Kloster og kulturmiljø.

Kunsthal Charlottenborg

200.000 kr. til udstillingen BIG ART, der viser samtidskunst skabt til byrum og nyere arkitektur.

Aarhus Domsogns Menighedsråd

2.000.000 kr. til restaurering og opstilling af et amerikansk-symfonisk orgel fra 1931.

Historiske Dage

200.000 kr. til gennemførelse af festivalen Historiske Dage 2019.

Henrik Jakobsen, Forlaget Wormianum

400.000 kr. til udgivelse af tobindsværket ”Danske Sølvmærker”.

Karen Blixen Museet

200.000 kr. til nyopsætning af den permanente udstilling om Karen Blixen og hendes forfatterskab.

Tanghusene på Læsø

4.000.000 kr. til bevarelse af de tængede huse på Læsø.

Musik & Scenekunst

Copenhagen Phil

6.000.000 kr. til koncertrækken ”6 afgørende øjeblikke” i Konservatoriets Koncertsal. Dertil produktion af podcasts og undervisningstilbud til gymnasier.

Danmarks Underholdningsorkester

2.500.000 kr. til det treårige koncertprojekt ”Danmark i Europa – dengang som nu”, der med afsæt i musikken fortæller landets historie.

Tivoli

2.500.000 kr. til bidrag til jubilæumskoncert i anledning af Tivolis 75 års fødselsdag.

Musikkens Hus

250.000 kr. til en koncert med tenoren Joseph Calleja i december 2018.

Aarhus Symfoniorkester

900.000 kr. til ansættelse af den finske dirigent Leif Segerstam som 1. gæstedirigent i 2018-2021.

JazzDanmark

600.000 kr. til et treårigt musikfremstød i Østasien for 12 danske jazzorkestre samt 200.000 kr. til et musikfremstød for 2 danske jazzorkestre i USA.

Den Ny Opera

250.000 kr. til opsætning af anden del af Richard Wagners Nibelungens Ring, Rhinguldet, i sommeren 2019.

Zangenbergs Teater

100.000 kr. til børneteaterforestillingen ”Far er sur” baseret på Philip Ytournels børnebog.

Uppercut Danseteater

300.000 kr. til danseforestillingen PANIC DAY, der opføres i Dansekapellet, København NV.

Aarhus Festuge

125.000 kr. til at bringe Det Kongelige Teater til Aarhus Festuge med teaterstykket ”Scener fra et ægteskab” og børneoperaen ”Nattergalen”.

Den Selvejende Institution HamletScenen

250.000 kr. til den internationale Shakespeare Festival i Danmark.

Verdensballet i Danmark

75.000 kr. til årets balletforestillinger på særligt udvalgte steder rundt i landet.

Den Jyske Opera

300.000 kr. til opførelsen af operaen ”Passageren” af Mieczyslaw Weinberg.

Viden & Uddannelse

Astra

2.500.000 kr. til naturvidenskabelige camps for 510 folkeskoleelever samt talentindsats i ni kommuner i perioden 2019-2022.

Sociale Indsatser

Det Internationale Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre

200.000 kr. til udgivelse af det videnskabelige tidsskrift ’Torture Journal’ i 2018, som giver klinikere indsigt i behandling af psykiske og fysiske konsekvenser af tortur.

 

Der blev ligeledes uddelt 6 bevillinger til sygdomsforskning, i alt 1.270.961 kr.