Overalt i Danmark bliver koncerter, festivaler, forestillinger, projekter og rejser påvirket af den aktuelle situation med coronavirus/covid-19.

Augustinus Fonden bakker op om det fælles, solidariske ansvar det er at begrænse smitten og har udarbejdet retningslinjer for dialog med de projekter, som bliver påvirket.

 

 

Dansk kulturliv er blandt de sektorer, som corona-situationen rammer hårdt, og det kan blive en reel krise for både små og store kulturaktører, når de må aflyse arrangementer.

”Mange af fondens bevillingsmodtagere inden for kulturlivet er berørte af situationen. Augustinus Fonden ønsker dels at bidrage til at tage fælles ansvar for at begrænse smitten ved at muliggøre aflysninger og dels at hjælpe kulturlivet gennem den potentielle økonomiske krise,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør.

Fonden vil derfor tage en dialog med de aktører, som påvirkes af den aktuelle situation.

En konkret vurdering og følgende retningslinjer vil være udgangspunktet:

  • Fonden er åben overfor, at den planlagte aktivitet kan konverteres eller omformuleres til et lignende projekt. Dette kan ske på baggrund af en skriftlig anmodning.
  • Fonden opretholder bevillingen, som er gældende 2 år fra bevillingsdatoen.
  • Aktiviteter eller projekter som ikke realiseres i fuldt omfang eller aflyses pga. corona-virus og som taber pengene helt eller delvis, vil ikke blive krævet den fulde bevilling retur. Fonden vil inden for gældende bevilling søge at bidrage til, at projektet ikke lider et tab. Alt sammen efter skriftlig redegørelse fra bevillingsmodtageren.

 

Augustinus Fonden støtter hvert år omkring 1.400 projekter. Blandt de mest udsatte projekter er klassiske koncerter, forestillinger, festivaler, rejser og turnéer. Heriblandt Historiske Dage, der har måtte aflyse årets festival i Øksnehallen, og Sankt Annæ Pigekors koncertturné i Italien, der måtte ændres i sidste øjeblik.

Andre bevillingsmodtagere uden for kulturområdet kan dog også blive berørt – herunder de mange studerende, der har fået støtte til et studieophold i udlandet.

Berørte bevillingsmodtagere opfordres til at rette skriftlig henvendelse til fonden på  

For at lette sagsbehandlingen beder vi alle ansøgere oplyse bevillingens ansøgningsnummer.