På bestyrelsesmøderne i efteråret 2019 er der bevilget støtte for samlet 128 mio. kr. til 133 projekter inden for områderne kunst og kultur, kirker, musik og scenekunst, sociale og humanitære indsatser samt forskning og uddannelse. Blandt andet Arbejdermuseet i København modtog 10 mio. kr. til restaureringen af arbejderbevægelsens festsal og formidlingen af salens historie.

Restaurering og formidling af kulturarv af national betydning er et vigtigt støtteområde for Augustinus Fonden. Arbejdermuseets festsal er af national betydning for den nyere danmarkshistorie. Derudover er festsalen af international betydning og optaget på UNESCOS tentativliste som verdenskulturarv.

Den fredede festsal er hjertet i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning, den første bygning i Danmark opført af og til arbejderne og rammen om opbygningen af arbejderbevægelsen, som et af det moderne Danmarks vigtigste folkelige fællesskaber. Bygningen er den ældste arbejderforsamlingsbygning i Europa og udgør dermed et vidnesbyrd om arbejdernes organisering under industrialiseringens store samfundsforandringer. Endelig er festsalen en både autentisk og levende ramme om Arbejdermuseets formidling med nutidige sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter for en bred målgruppe. Arbejdermuseet ønsker at tage vare på disse kulturarvskvaliteter ved at gennemføre en omfattende restaurering, teknisk opgradering og formidlingsmæssig styrkelse af festsalens historie.

 

Bestyrelsen uddelte samlet 128 mio. kr. til blandt andet følgende projekter på efterårets tre møder:

Kunst

300.000 kr. til Cisternerne til realisering af soloudstilling med Tomás Saraceno i 2020.

1.145.000 kr. til Det Kgl. Bibliotek til etablering af permanent udstilling af bibliotekets fotohistoriske samling på Den Sorte Diamant.

300.000 kr. til Museum Jorn til en retrospektiv udstilling af den tyske kunstner Markus Lüpertz i anledning af det dansk-tyske venskabsår.

500.000 kr. til J.F. Willumsens Museum til realisering af udstilling om J.F. Willumsen og den tyske ekspressionist Ernst Ludwig Kirchner i 2020.

600.000 kr. til tre udstillinger i 2020 om Anna Syberg, Jens Birkholm og Morten Schelde på Faaborg Museum.

300.000 kr. til Ribe Kunstmuseum til realisering af særudstillingen ‘Ulrik Møller. En Dansk kunstner i Berlin’ på Ribe Kunstmuseum, Vendsyssel Kunstmuseum og Faaborg Museum i 2020-2021.

300.000 kr. til Kunsthal Charlottenborg til realisering af udstillingen ‘DIS Documenting the Future’ i 2020 i samarbejde med Tranen (Gentofte Bibliotek) og CPH:DOX.

650.000 kr. til HEART – Herning Museum of Contemporary Art til realisering af Socle du Monde Biennalen 2020 på HEART, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum mm.

900.000 kr. til Skagens Kunstmuseer til erhvervelse af Laurits Tuxens maleri ‘Aftenselskab i atelieret på Strandvejen’, 1905.

300.000 kr. til Carl-Henning Pedersen & Else Alfets Museum til realisering af publikation samt lydværk til formidlings- og samlingsindsatsen ‘Lerets billedmager’.

250.000 kr. til udstillingsprojektet ‘Grønland – i kunsten gennem 200 år’ på Museet for Religiøs Kunst.

400.000 kr. til Gl. Holtegaard til udstillingen ‘Vaser og krukker i dansk samtidskunst’ i 2020-2021.

900.000 kr. til DSB til udsmykning af Østerport Station med maleri af Tal R.

500.000 kr. til Nivaagaards Malerisamling til gennemførelse af udstillingen ‘ Historier om mødre’ i 2020.

400.000 kr. til Esbjerg Kunstmuseum til et integreret udstillings-, forsknings- og formidlingsprojekt ‘Wunderkammer’.

242.000 kr. til Regionshospitalet Gødstrup ved Herning til udsmykning i form af gobelin af tekstil- og billedkunstner Pae White.

300.000 kr. til Kunstmuseet i Tønder – Museum Sønderjylland til to særudstillinger på Kunstmuseet Tønder og Kunstmuseet Brundlund Slot, der fejrer venskabsåret mellem Danmark og Tyskland i 2020.

2.500.000 kr. til Filmby Aarhus til kunstprojekt af billedkunstner Jesper Just: ‘The Garden in the Machine’ – et helhedsindgreb til et nyt byrum ved Filmby Aarhus.

2.688.000 kr. til ARoS Aarhus Kunstmuseum til erhvervelse af videoinstallationen ‘Take Over’ af albanske Anri Sala.

300.000 kr. til udsmykning af Vestre Landsrets retssal i Sønderborg.

1.555.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til erhvervelse af udendørs installation af Ugo Rondinone.

400.000 kr. til Kunstforeningen Gl Strand til gennemførelse af kunstudstillingen ‘Modern Life – Modern Woman’ i 2020.

1.500.000 kr. til ARoS Aarhus Kunstmuseum til særudstillingen ‘Objects of Wonder’ – en bredtfavnende præsentation af skulpturværker fra 1960erne og frem til i dag.

500.000 kr. til Egmont H. Petersens Kollegium til realisering af granitskulptur udført af Poul Isbak.

100.000 kr. til realisering af udstilling med kuntnerduoen Baldwin og Guggisberg i 2020 på Glasmuseet Ebeltoft.

 

Kultur

2.500.000 kr. til Qeqqata Kommunia til udvikling af formidling og forvaltning af Verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat: Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav.

2.000.000 kr. til Naturkraft til ‘Mennesket i Naturen’, en formidlingssfære om menneskets samspil med naturens kræfter i det nye Naturkraft naturformidlingscenter ved Ringkøbing Fjord.

300.000 kr. til udgivelse af bogværk om romanske kalkmalerier i Danmark på Aarhus Universitetsforlag.

10.000.000 kr. til restaurering, teknisk opgradering og formidlingsmæssig fornyelse af Arbejdermuseets festsal.

200.000 kr. til Frederiksbergmuseerne til revitalisering af Bakkehusets indretning og formidling.

3.000.000 kr. til Fonden Den Ny Maltfabrik til transformation af Maltfabrikken fra industriel kulturarv til fremtidens kreative centrum for kunst og kultur i Ebeltoft.

200.000 kr. til renovering og fornyelse af Jels Mølle i Vejen Kommune.

250.000 kr. til Østsjællands Museum til opsætning af ekstra bane til computerspillet Cosmic Top Secret på Koldkrigsmuseum Stevnsfort i sæson 2020.

3.000.000 kr. til Nationalparkfond Thy til opførelsen af nationalparkcenter i Nr. Vorupør.

300.000 kr. til Gads Forlag til udgivelse af tobindsværket ‘Opera i Danmark 1634-2005’.

2.000.000 kr. til Danmarks Industrimuseum til overflytning af udstillinger fra Brede Værk, Nationalmuseet samt opdatering af permanente samlinger på Industrimuseet.

100.000 kr. til istandsættelse og renovering af Nr Jernløse Mølle ved Holbæk.

6.000.000 kr. til Brødremeningheden i Christiansfeld til renovering af Enkehusets Vestfløj til brug for museum.

125.000 kr. til Museerne i Fredericia til renovering af de seks morterer, der omkranser statuen ‘Den Tabre Landsoldat’ i Fredericia.

500.000 kr. til Fonden Bevaring Sjælland til erhvervelse af specialiseret analyseudstyr til gavn for museets forskning.

300.000 kr. til renovering af Højer Mølle i Højer.

608.000 kr. til Steen Chr. Steensen til forsknings- og formidlingsprojekt om dansk korhistorie og -komponister.

75.000 kr. til Hærens Officerskoles Fond til etablering af permanent præsentation af to udvalgte officerer på Frederiksberg Slot.

2.000.000 kr. til restaurering og modernisering af Krogerup Højskoles bevaringsværdige bygninger i Humlebæk.

500.000 kr. til Statens Naturhistoriske Museum til særudstillingen ‘Tristan Otto – Dinosaurernes superstjerne’.

150.000 kr. til restaurering af Vindblæs Mølle ved Løgstør.

750.000 kr. til formidling af Danmarks ældste kristne grave og ældste teglstensbyggeri, Kannikegården ved Ribe Domkirke.

300.000 kr. til Nordisk Film Produktion til international dokumentarfilm om Niels Bohr.

2.000.000 kr. til realisering af signaturudstillingen ‘Det Grønne Museums Danmarkshistorie 2020-1950′.

250.000 kr. til den fortsatte restaurering af Bogø Mølle på Bogø.

5.000.000 kr. til Planetarium til realisering, nytænkning og transformering af formidlingen i planetariekuplen i Planetarium.

400.000 kr. til Tiki Media til markering af 75-års jubilæum for Danmarks befrielse.

 

Kirkelige og religiøse kulturværdier

2.000.000 kr. til restaurering af kalkmalerierne i Gislinge Kirke.

200.000 kr. til optimering af Hammel Kirkes orgel.

362.000 kr. til restaurering af kalkmalerierne i Lønborg Kirke.

200.000 kr. til omintonering og udskiftning af et register i Nykøbing Sj. Kirkes orgel.

1.398.400 kr. til restaurering af et fag af kalkmalerierne i Kongsted Kirke.

300.000 kr. til restaurering af Nordborg Kirkes kalkmalerier fra ca. 1520.

1.000.000 kr. til erhvervelse af nyt orgel til Saltum kirke.

 

Musik og scenekunst

450.000 kr. til Sønderjyllands Symfoniorkester til ansættelse af internationale dirigenter og solister i de kommende 3 sæsoner.

200.000 kr. til Bobbi Lo Produktion AB til Grønlandsturné af danseforestillingen ‘Noget lidt anderledes’ og efterfølgende workshops.

2.700.000 kr. til gennemførelse af SommerKlassisk 2020 i Tivoli.

300.000 kr. til Dansekapellet til gennemførelse af subURBAN Dance Festival i 2020-2021.

500.000 kr. til Dansk Sang til realisering af sangbogsprojektet ‘Morgensangbogen – til hele dagen’.

250.000 kr. til gennemførelse af Hindsgavl Festival 2020-2021.

175.000 og 150.000 kr. til Hotel Pro Forma til realisering af anden og tredje del i Hotel Pro Formas underverdenstriologi: ‘AMDUAT. En iltmaskine’ og ‘Operation:Orfeo’.

1.500.000 kr. til Tivoli-Gardens rejse i forbindelse med OL i Japan 2020 og 75-året for bomben over Hiroshima.

300.000 kr. til dansekompaniet Next Zone’s forestilling ‘We are the Transhumanists’.

200.000 kr. til Folkeuniversitet i Aarhus, Emdrup og Herning til gennemførelse af ambitiøst, klassisk musikprogram på Historiske Dage.

300.000 kr. til Tivolis jazzstrategi.

682.040 kr. til Sangens Hus til analysen ‘Kortlægning af dansk korliv’.

300.000 k. til Vendsyssel Teater til komposition og indstudering af musik af Benjamin Koppel til Romeo og Julie i 2020.

2.250.000 kr. til Jazzhus Montmatres videreførelse i 2020.

 

Sociale og humanitære indsatser

500.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp til styrket beskyttelsesindsats for sårbare venezuelanske flygtninge i Colombia.

1.000.000 kr. til Red Barnet Ungdom til gennemførelse af projektet ‘Ind i fællesskabet – fra flugt til at godt børneliv’ målrettet flygtningebørn.

500.000 kr. til vidensprojektet ‘ Det er mandigt at bryde tavsheden’ om voldsudsatte drenge og mænd ved Foreningen Bryd Tavsheden.

2.000.000 kr. til Marjatta Hjemmene til bygning af fælleshus til voksencenteret Ristolahaven med sal til kunstneriske aktiviteter.

1.000.000 kr. til Læger uden Grænser til medicinsk nødhjælp til syriske flygtninge i Libanon.

 

Forskning og Uddannelse

5.000.000 kr. til realisering af forsknings- og bevaringsprojektet ‘The Vilhelm Hammershøi Digital Archive’ på Statens Museum for Kunst.

2.000.000 kr. til udvidelse af OrkesterEfterskolen i Holstebro.

400.000 kr. ROMU til ph.d.-projekt om Bronzealderens begyndelse.

1.000.000 kr. til Aarhus Universitet, Centre for Urban Network Evolutions til forskningsprojekt om ‘Cirkulær økonomi og urban bæredygtighed i antikken med udgangspunkt i Palmyra’.

6.000.000 kr. til Astra til gennemførelse af ‘Unge Forskere’ – DKs største talentkonkurrence for børn og unge i 2020-2022.

430.756 kr. til Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier til forsknings- og formidlingsprojekt om færøske håndskrifter.

200.000 kr. til konservering og nyopstilling af klassisk arkæologisk studiesamling på Syddansk Universitet.

 

16 projekter inden for nyreforskning fik desuden tildelt samlet 20 mio. kr.

39 projekter inden for anden medicinsk forskning modtog desuden bevillinger på samlet 12 mio. kr.

 

Billede: Arbejdermuseets festsal. Fotokredit: Arbejdermuseet.