Sociale Indsatser, Scenekunst, Kirker, Litteratur og Humanitære Indsatser – disse fem områder har fået justeret indholdet i fondens bevillingsstrategi.

I 2018 har Augustinus Fonden som noget nyt evalueret fondens strategi for bevillinger til områderne Sociale og Humanitære Indsatser, Scenekunst, Kirker og Litteratur. Resultatet er reviderede strategier for de fem områder, som ansøgerne møder, når de søger om støtte hos fonden.

Augustinus Fonden modtager hvert år omkring 2.500 ansøgninger til kunst- og kulturprojekter samt til sociale indsatser, og det er væsentligt for fonden at være transparente omkring de områder, der gives støtte til.

Som fond er det vigtigt for os at være tydelige omkring, hvad vi prioriterer – for dermed at få velkvalificerede ansøgninger ind og bruge ansøgernes tid bedst muligt. Samtidig udvikler samfundet sig og dermed også ansøgernes og fondens virkelighed. Nye behov og fokusområder bliver aktuelle, mens andre udviskes. Det har vi især mærket på det sociale område. Derfor stillede vi spørgsmålet: Hvor kan fondens midler bidrage til at gøre den største forskel? Det blev fundamentet for en revideret strategi, hvor vi fokuserer på at nå de mest udsatte mennesker på gadeplan,” siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

De væsentligste ændringer i korte træk:

• Sociale Indsatser: Bevillingerne fokuseres til små indsatser på gadeplan for særligt udsatte mennesker. I få tilfælde støttes også større landsdækkende organisationers arbejde.
• Scenekunst: Et fornyet fokus på professional dans og musikdramatik.
• Litteratur: Et fornyet fokus på faglitteratur inden for det humanistiske område.
• Kirker: En prioritering af projekter med høj national kulturarvsværdi, og fonden vil desuden behandle ansøgninger på området to gange årligt.
• Humanitære Indsatser: Fonden fokuserer støtten på akut nødhjælp til katastroferamte områder.

Læs de reviderede strategier her:

Litteratur
Fonden støtter udgivelse af litteratur, der bidrager til at tilgængeliggøre viden og løfter indsigten i det kulturelle, musiske og humanistiske område. Støtten ydes til udgivelser, der har væsentlige litterære eller videnskabelige kvaliteter og er nationalt betydende. Typisk vil udgivelserne ikke kunne klare sig på markedsvilkår.

Støtten gives til:
• Faglitterære udgivelser inden for det humanistiske og kunstneriske område
• Litterære hovedværker og opslagsværker
• Udgivelse og oversættelse af udenlandsk skøn- og faglitteratur til dansk, når det har væsentlig betydning i en dansk kulturel eller videnskabelig sammenhæng
• I enkelte tilfælde arbejdslegater til forfattere til udarbejdelse af faglitteratur inden for det humanistiske område

Scenekunst
Fonden støtter scenekunst af høj kvalitet, der bidrager til refleksion og oplevelse gennem eksistentielle fortællinger og æstetiske udtryk. Støtten ydes primært til professionelle aktiviteter inden for dans og musikdramatik.

Støtten gives til:
• Produktioner og forestillinger, der udvikler og formidler scenekunsten i hele landet
• Turnévirksomhed primært i Danmark
• Festivaler, faglige netværk/workshops, residencies og vidensopbygning
• Talentudvikling
• Læringsinitiativer for børn og unge, der med udgangspunkt i professionel scenekunst øger interessen for og kendskabet til scenekunst

Fonden kan støtte klassiske og familierettede teateropsætninger.

Kirkelige og religiøse kulturværdier
Fonden støtter bevaring af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion. Støtten ydes til bevaring af bygninger, historisk inventar og kunstværker, som har høj national kulturarvsværdi og et stort behov. Særlig interesse har bevaring af kalkmalerier, anskaffelse og renovering af orgler i kirker samt initiativer, der understøtter et levende musikliv i kirken.

Fonden støtter nyudsmykninger af kirker med udgangspunkt i høj kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Sociale og humanitære indsatser i Danmark
Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker i Danmark, og støtter inden for tre fokusområder:

• Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte. Støtten ydes til organisationernes virke og udvikling – i udvalgte tilfælde som flerårige bevillinger
• Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper
• Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en social indsats for børn og unge

Internationale humanitære formål
Fonden støtter internationale humanitære formål i form af akut nødhjælp i katastroferamte områder.