Augustinus Fonden har udarbejdet en ny strategi for fondens støtte til kunst og kultur, viden og uddannelse samt sociale indsatser. Strategien fokuserer på, hvor fonden særligt kan gøre en forskel. Desuden rummer strategien bl.a. øget fokus på publikum, en fokusering af indsatsen på musikområdet og et udvidet samarbejde med uafhængige eksperter.

Sidste år uddelte Augustinus Fonden 341 mio. kroner til dansk kulturliv, viden og sociale indsatser. Nu har fonden udarbejdet en ny strategi for tildelingen af støtte, som skærper fokus på flere områder, dog fortsat med hovedfokus på kunst og kultur. Samtidig skal den nye strategi gøre det nemmere for ansøgere at finde ud af, om det er relevant at søge netop Augustinus Fonden.

”Augustinus Fondens filantropiske arbejde er drevet af ansøgningerne. Initiativet ligger så at sige hos ansøgerne. Derefter har vi en åben og nysgerrig dialog, hvor vi afsøger, om og hvordan deres projekt passer ind i fondens fokus. Det er nu endnu bedre beskrevet i den nye strategi, som især lægger vægt på ’de hvide pletter’ på det kulturelle og kunstneriske danmarkskort, hvor vi kan gøre en særlig forskel. Vi støtter ikke alt – og det skal vi heller ikke. Med den nye strategi, tror jeg, at folk fortsat vil kunne genkende fonden, men samtidig også se, at vi udvikler os” fortæller Frank Rechendorff Møller, der er adm. direktør i Augustinus Fonden.

Spotlight på publikum og fire spor i musikindsatsen
Kunst og kultur har en værdi i sig selv. Men de store oplevelser, der giver anledning til refleksion og stof til eftertanke, opstår især i samspil med publikum.

”Vores dialog med ansøgerne handler også om, hvad deres strategi for at tiltrække, møde og inddrage publikum er. Noget der er blevet ekstra tydeligt under coronapandemien, hvor nød har tvunget kunstnere og kulturinstitutioner til at sætte ekstra fart på nye måder at møde publikum på. Så selvom 2020 har været et meget hårdt år for kunst- og kulturlivet, er der også kommet nogle spændende eksperimenter og nye tiltag frem. Eksempelvis jazz og opera i baggårdene. Den slags nyskabelser vil vi gerne se endnu flere af, ligesom vi gerne vil støtte projekter, der gør noget for, at kunsten når et større publikum,” fortsætter Frank Rechendorff Møller.

Den nye filantropiske strategi rummer en skærpelse af indsatsen på musikområdet – med fortsat hovedfokus på den klassiske musik – og der er nu defineret fire spor i musikindsatsen:

  • Musikkens Fødekæde: Talenternes vej fra tidlig undervisning til international debut. Børn og unges oplevelser og fællesskab omkring musik af høj kvalitet.
  • Festivaler og Koncerter: Formidling af musik ved festivaler og koncerter.
  • Musikkens Nyskabelse: Projekter inden for udvikling, nyskabelse og komposition samt danske musikere med internationalt potentiale.
  • Musikkens Fundament: Indsatser der styrker musikken gennem forskning, analyse, formidling, musikudgivelser og fondens samling af mesterinstrumenter.

 

Uafhængige eksperter og større gennemsigtighed
En hjørnesten i tildelingen af støtte er en stærk faglig vurdering af det enkelte projekts kvalitet og betydning for samfundet.

”Augustinus Fonden har en række fagligt stærke medarbejdere med dybdegående kompetencer inden for de felter, vi arbejder med. Men vi rådgiver os også med uafhængige, eksterne eksperter. Og det samarbejde skruer vi op for med den nye filantropiske strategi. Samtidig lægger vi vores samarbejde med de eksterne rådgivere åbent frem på vores hjemmeside, så alle kan se, hvem de er. Det er et led i at møde en stigende efterspørgsel fra omverdenen på, hvem vi er, og hvordan vi arbejder,” slutter Frank Rechendorff Møller.

Se den nye filantropiske strategi her

De eksterne rådgivere kan ses her