Kongedragter, den nationale retshistorie, arkæologiske udgravninger og konservering af særlige kalkmalerier er et par af de projekter, som Augustinus Fonden har støttet i 2018.

På årets første bestyrelsesmøde i marts 2018 har Augustinus Fonden bevilget 36 mio. kr. – særligt til en række store kulturhistoriske projekter.

Blandt andet er Viborg Museum med en bevilling nået nærmere deres planer om et helt nyt museum i domkirkebyen, der skal fortælle den nationale lov- og retshistorie. VejleMuseerne får mulighed for at undersøge en 1200 år gammel vikingegård ved Erritsø, som måske kan omskrive vores viden om Danmarks første konge, og på Moesgaard Museum vil en udstilling, der også skal vises på Nationalmuseet, fortælle om nomaderne og Djengis Khan, der skabte historiens største rige, Mongoliet.

På billedet ses en dragt båret af Frederik d.3. – en af ti kongedragter, som Katia Johansen belyser i sin bog om Rosenborg Slots dragtsamling.

 

De 36 mio. kr. fordeles på 39 bevillinger:

Kunst & Kultur

Viborg Museum

7,5 mio. kr. til Viborg Museum og arbejdet med nye udstillinger om Viborgs lov- og retshistorie set i et nationalt perspektiv. Udstillingerne bliver en del af det nye Viborg Museum.

VejleMuseerne

2 mio. kr. til Vejlemuseernes undersøgelse af kongemagt og landskab i den tidligere vikingetid i Danmark.

Moesgaard Museum

3,791 mio. kr. til Moesgaard Museum til opbygning af udstillingen ‘På Djengis Khans stepper’ i samarbejde med Nationalmuseet.

Sorø Klosterkirke

7,5 mio. kr. til konservering af kalkmalerier og dekorationer i Sorø Klosterkirke.

Gl. Holtegaard

1 mio. kr. til Gl. Holtegaards samarbejde med Kunsten Museum of Modern Art Aalborg om kunstneren Rita Kernn-Larsen, iscenesat af Kirstine Roepstorff.

Kunstforeningen Gl. Strand

300.000 kr. til Kunstforeningen Gl. Strand til udstillingen ‘Vogue like a painting’, som sætter fokus på modefotografiet og det kunsthistoriske maleri.

Psykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

300.000 kr. til et kunstprojekt af Tal R i Psykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital.

Faaborg Museum

125.000 kr. til museets udstilling ‘Det maleriske nu’ med kunstnerne Peter Hansen og Martin Bigum.

Louise Zeuthen

300.000 kr. til forfatterens arbejde med en ny, samlet biografi om Karen Blixen.

Brandts

200.000 kr. til Brandts i Odense til formidling, undervisning og læring i forbindelse med en udstilling om Hergé kendt for sine tegneserier om Tintin.

Gads Forlag

250.000 kr. til Gads Forlag til en bog om dansk bladtegnings historie.

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

300.000 kr. til museets udstilling og formidling af ‘Sans & Samling’ i 2018.

Trapholt

360.000 kr. til Trapholt til konservering af værket ‘Spejlfuglemumierum’ af kunstnerne John Olsen og Lars Abrahamsen.

Arktisk Institut

500.000 kr. til Arktisk Institut, som arbejder med en digital registrering af grønlandsrelaterede arkiver i Danmark og Grønland.

Generelkonsulatet i New York

188.000 kr. til Generalkonsulatet i New York, som vil reetablere en flagstang af historisk værdi på St. Thomas, efter den gamle flagstang gik til i en orkan i september 2017.

Gammelby Mølle

200.000 kr. til restaurering af mølleri og avlslænger.

Grubbe Mølle

250.000 kr. til Grubbe Mølle til genetablering af dobbelt vandhjul på møllen.

Aarhus Universitetsforlag

500.000 kr. til Aarhus Universitetsforlag til udgivelsen af Katia Johansens bog ‘Ti Konger Tøj’ om Rosenborg Slots dragtsamling.

Regensen

3 mio. kr. til det historiske kollegium Regensen til forbedring af vand-, varme- og sanitetssystemer.

Sebber Klosterkirke

500.000 kr. til Sebber Klosterkirke ved Nibe til udvidelse af det eksisterende kirkeorgel.

Hanne Abildgaard

300.000 kr. til Hanne Abildgaard v/ Det Kongelige Danske Kunstakademi til forskningsprojektet ‘Kvindelige modernisters strategier og muligheder i Danmark ca. 1910-1940’ som bog og udstilling.

 

Musik & Scenekunst

Jazzhus Montmartre

250.000 kr. til Jazzhus Montmartre til køb af et Steinway B-flygel.

Hindsgavl Festival

150.000 kr. til Hindsgavl Festival på Fyn til årets sæson i sommeren 2018 med klassisk musik.

Berlingske Tidendes Musikkonkurrence

246.000 kr. til udvikling af konkurrencen.

Kulturmødet Mors

250.000 kr. til et klassisk musikprogram på kulturmødet i 2018.

Bora Bora

150.000 kr. til Bora Bora i Aarhus til kunstneriske residencies for koreografer.

Tivoli Ballet Teater

1,1 mio. kr. til Tivoli Ballet Teater til Nøddeknækkeren i Tivoli 2018.

 

Sociale Indsatser

Misbrugsportalen

500.000 kr. til Misbrugsportalens landsdækkende rådgivning til misbrugsramte og pårørende.

RedenUng

900.000 kr. til RedenUngs fortsatte arbejde i 2018-2019 med hjælp til udsatte unge.

 

Derudover er bevilget 3,2 mio. kr. til en række medicinske forskningsprojekter på hospitaler landet over.

 

Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet